...
Реєструйся

Кадрове діловодство в органах державної служби та місцевого самоврядування


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

Правила припинення трудового договору

Деякі особливості звільнення працівників

Оформлення вихідної допомоги, компенсації, відрахувань із заробітної плати

Порядок звільнення працівників

Процедура оформлення звільнення працівників

РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 3. ОФОРМЛЕННЯ ПРИПИНЕННЯ

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Зразки наказів і записів у трудовій книжці про звільнення:

— за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку із закінченням строку дії контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку із закінченням строку проходження альтернативної (невійськової) служби (п. 2 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з призовом на військову службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з направленням працівника на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством (п. 6 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з позбавленням права обіймати посаду (п. 7 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду про засудження до виправних робіт не за місцем основної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП України)

— у зв’язку з порушенням умов контракту (п. 8 ст. 36 КЗпП України)

— за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України)

— за власним бажанням з поважних причин, передбачених законодавством (ст. 38 КЗпП України)

— у зв’язку з розірванням строкового трудового договору з поважних причин (ст. 39 КЗпП України)

— з ініціативи працівника у разі порушення керівником підприємства законодавства про працю (ст. 38 або ст. 39 КЗпП України)

— у зв’язку зі скороченням штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України)

— у зв’язку з невідповідністю виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації (п. 2 ст. 40 КЗпПУкраїни)

— у зв’язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі за станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)

— у зв’язку з позбавленням права керувати автотранспортним засобом (п. 2 ст. 40 КЗпП України)

— за систематичне невиконання обов’язків, покладених трудовим договором (п. 3 ст. 40 КЗпП України)

— за прогул без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України)

— у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП України)

— у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України)

— за появу на роботі в нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України)

— за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника (п. 8 ст. 40 КЗпП України)

— за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ст. 41 КЗпП України)

— у зв’язку з втратою довір’я (п. 2 ст. 41 КЗпП України)

— за вчинення аморального проступку, несумісного із продовженням цієї роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП України)

— за результатами випробування (ст. 28 КЗпП України)

— на вимогу профспілкового комітету (ст. 45 КЗпП України)

— на вимогу батьків (ст. 199 КЗпП України)

— у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником

— у зв’язку з порушенням норм щодо обмеження роботи за сумісництвом (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 245, ст. 7 КЗпП України)

— у зв’язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу (ст. 7 КЗпП України)

— у зв’язку з порушенням норм щодо обмеження спільної роботи близьких родичів (п. 16 постанови РНК УРСР від 4 червня 1933 року, ст. 7 КЗпП України)