...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?


Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон № 1045) не встановлює вимог до голови профкому.

Відсутні такі вимоги і в Примірному положенні про первинну профспілкову організацію — організаційну ланку членської організації ФПУ, затвердженому постановою Президії Ради ФПУ 15 листопада 2000 року № П-30-7 (далі — Положення).

Єдина вимога міститься в підпункті 2.17.2 Положення, згідно з яким профком обирає голову профкому зі свого складу, якщо це право передбачено статутом профспілки або делеговано зборами (конференцією), та заступників голови.

 

Хто може бути членами профспілок

Відповідно до частини першої статті 7 Закону № 1045, членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в закладі освіти.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють (ч. 4 ст. 7 Закону № 1045).

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках (ч. 5 ст. 7 Закону № 1045).

 

Вимоги до кандидатури голови профкому

Статутом кожної окремої профспілки може бути передбачено вимоги до кандидатури голови профкому, хоча законодавство таких вимог не встановлює.

Є ще такий нюанс, що відповідно до частини шостої статті 7 Закону № 1045 роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

 

Згідно з пунктом шостим частини третьої статті 14 Закону № 1045, статут (положення) профспілки повинен містити організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу. Тобто саме у статуті чи положенні профспілки повинна міститись інформація щодо порядку обрання голови профспілки. 

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Якщо представником роботодавця в трудових відносинах є особа, яка наділена правом прийому та звільнення працівник, то така особа не може бути членом виборних органів профспілки будь-якого рівня. Тому, якщо медичний директор наділений такими повноваженнями, він не може бути обраний членом виборних органів профспілки будь-якого рівня.

За загальним правилом, приймає та звільняє працівників керівник закладу охорони здоров’я в межах своєї компетенції. Проте у разі відсутності керівника за його дорученням медичний директор може виконувати його обов’язки (пункт 10 розділу «Керівники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 Охорона здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117).

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Якщо ж медичний директор не є представником роботодавця в трудових відносинах та з огляду на кваліфікаційні характеристики професії не наділений правом прийняття й звільнення працівників, і відповідає вимогам до кандидатури голови профкому, закріплених у статуті (за наявності таких вимог), то він може бути обраним до складу виборного органу профспілки як голова.

 

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Мар’яна Винничук
Мар’яна Винничук
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


НАДС проводить презентацію посібника «Новації Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 2 травня 2023 року: коментарі та порівняльний аналіз»
23 травня відбудеться презентація посібника «Новації Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 2 травня 2023 року: коментарі ...
Перша психологічна допомогу на робочому місці: хто може надати?
Першу психологічну допомогу (ППД) можуть надавати навчені працівники або штатний психолог. Розмір підприємства, умови роботи, наявні ресурси підкажуть роботодавцю, скільки ...
МОЗ запустило електронну систему забезпечення безперервного професійного розвитку медпрацівників
Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоровʼя є однією із передумов забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. МОЗ України за ...