Реєструйся

Кейс для кадровика. Виплати в разі припинення трудового договору у зв’язку зі скороченням штату


ЗАПИТАННЯ

Скільки «грошових допомог» має виплатити підприємство працівникові — учасникові ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 або 2, якщо той звільняється у зв’язку зі скороченням штату працівників?

 

ВІДПОВІДЬ

Дві: одну згідно зі статтею 44 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а другу — відповідно до Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон № 796).

У разі припинення трудового договору у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, установи, організації (далі — підприємство), скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП), працівникові відповідно до статті 44 КЗпП має бути виплачено вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Надання додаткових відпусток чорнобильцям — читайте в журналі «КДРОВИК.UA»

Слід зауважити, що законодавством установлено мінімальний розмір вихідної допомоги. Тобто роботодавець може встановити вищий розмір допомоги, ніж зазначено в статті 44 КЗпП, а також може передбачити інші, окрім обов’язкових, підстави для виплати вихідної допомоги, які входитимуть до «соціального пакета» підприємства. Це можна прописати, зокрема, у колективному або трудовому договорі.

 

Окрім КЗпП, виплату грошової допомоги при звільненні передбачено й іншими законодавчими актами. Зокрема, згідно з пунктом 7 частини першої статті 20 та пунктом 1 частини першої статті 21 Закону № 796, «чорнобильцям» категорій 1 і 2 у разі вивільнення виплачується допомога в розмірі 3-кратної середньомісячної заробітної плати за рахунок державного бюджету. Але ця виплата не звільняє роботодавця від обов’язку виплатити працівникові вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісячного заробітку за власні кошти згідно зі статтею 44 КЗпП.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

У разі звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, зокрема й вихідної допомоги, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Реорганізація підприємства: звільнення, скорочення та переведення працівників — читайте в журналі «КДРОВИК.UA»

Про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, зокрема при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати (частина перша ст. 116 КЗпП).

Отже, підприємство має виплатити працівникові — учасникові ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 (2), який звільняється у зв’язку зі скороченням штату працівників, вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку, передбачену статтею 44 КЗпП, та допомогу в розмірі 3-кратної середньомісячної заробітної плати, визначену Законом № 796.

 

Скорочення: алгоритм дій роботодавця — читайте в журналі «КДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»

Галина Білоткач
Галина Білоткач
експерт гарячої лінії та автор статей журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Призначення субсидії особі, що не має права виходу на пенсію, але досягла віку 60 років
ЗАПИТАННЯ Чи може бути призначено субсидію жінці, яка досягла віку 60 років, має страховий стаж менше 30 років та не ...
За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...