Реєструйся

Кейс для кадровика. Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю для філій та відокремлених підрозділів


ЗАПИТАННЯ

Чи поширюються вимоги на квоту щодо працевлаштування осіб з інвалідністю на філії та відокремлені підрозділи підприємства?

 

ВІДПОВІДЬ

Відповідно до статті 1 Закону України від 21 березня 1991 року № 875 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі — Закон № 875), центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (зокрема міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників — громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, фізичні особи, які використовують найману працю, залучають представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю.

Раніше писали: Роботодавці — порушники нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю активно сплачують штрафи

Згідно зі статтею 19 Закону № 875, для підприємств, зокрема підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Як це трактувати і як це стосується філій?

Відповідно до частини 6 Закону № 875, Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) у порядку та за формою, встановленими ПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, надає Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію:

  • про створення підприємствами, фізичними особами, які використовують найману працю, робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

Відпустки особам з інвалідністю — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

  • про необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємствами, фізичними особами, які використовують найману працю, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті.

Тобто тепер ПФУ має надати Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію з реєстру застрахованих осіб. А вже Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку, до 10 березня, в автоматизованому режимі, з використанням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, розраховує дотримання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю й у зв’язку з невиконанням нормативу за попередній рік обчислює такі штрафні санкції (ч. 11 ст. 19 Закону № 875).

Увага! Вирішальним і головним у цій ситуації є знання і розуміння того, чи філія має окремий баланс і самостійно здійснює розрахунки із застрахованими особами, веде окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності. Якщо це так, тоді:

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

  • пунктом 14.1.180 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) закріплено, що податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV ПКУ;
  • відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464), платниками ЄСВ є, зокрема, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

У такому разі термін «підприємства, установи, організації», який використовується у статті 19 Закону № 875, буде включати в себе і філії. Тому відокремлені підрозділи юридичних осіб (філії), які використовують працю понад восьми найманих працівників, але при цьому не є юридичними особами, повинні дотримуватись нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Якщо ж філія, згідно з ПКУ, не є самостійним платником податків, то сплачувати податки і подавати звітність має головне підприємство.

 

При цьому головному підприємству в такому разі потрібно додатково стати на облік за місцезнаходженням філії. Також за філії, які не мають окремого балансу, нарахування і сплату (перерахування) ЄСВ здійснює централізовано головне підприємство — юридична особа за своїм місцезнаходженням.

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Отже, якщо філія не матиме окремого балансу, не здійснюватиме самостійно розрахунків із застрахованими особами, не вестиме окремого обліку результатів фінансової та господарської діяльності, то ось в такому разі нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю повинне буде дотримуватися головне підприємство.

 

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Вас може зацікавити:

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Праця осіб з інвалідністю. Спецвипуск №3′ 2022

Мар’яна Винничук
Мар’яна Винничук
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Працівник має російський диплом: чи може він працювати у закладі освіти?
СИТУАЦІЯ Уряд 25 березня 2022 року скасував угоди про визнання російських документів про освіту. У закладі є працівник з російським ...
Кейс для кадровика. Військово-обліковий документ особи з інвалідністю під час прийняття
ЗАПИТАННЯ Якщо на роботу приймається особа з інвалідністю 2 чи 3 групи, чи повинна вона надати військово-обліковий документ?   ВІДПОВІДЬ ...
Стосовно перенесення відпустки працівника, що став свідком у кримінальному провадженні: роз’яснення Мінекономіки
ЗАПИТАННЯ Чи можливе перенесення відпустки або її продовження працівникові, якого викликано як свідка у кримінальному провадженні під час його перебування ...