Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Кейс для бухгалтера: порядок встановлення класності водіям автотранспортних засобів

Дата публікації: 20.02.2020

На державне підприємство прийнято працівника водієм автотранспортного засобу. З огляду на те, що в його трудовій книжці містився запис з попереднього місця роботи про присвоєння йому ІІ класу, йому була встановлена надбавка за класність у розмірі 10 %.

За результатами проведення Державною аудиторською службою України ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в акті було зазначено, що цьому водію надбавка за класність у розмірі 10 % нараховувалася незаконно, оскільки така надбавка була встановлена без проведення комісією підприємства кваліфікаційної атестації.

Який порядок встановлення класності водіям автотранспортних засобів? Чи зберігається водієві класність, встановлена за попереднім місцем роботи?

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 року № 327, міститься професійна назва роботи «Водій автотранспортних засобів» з кодом 8322.

У п. 4 «Водій автотранспортних засобів» роздiлу II «Професiї робiтникiв та найпростiшi професiї» Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 року № 136, міститься перелік категорій автотранспортних засобів, дозвіл на керування якими може бути надано водіям залежно від їхньої професійної підготовки.

У примітці до кваліфікаційних характеристик водіїв автотранспортних засобів (Примітка) зазначається, що у процесi роботи суб’єкт господарювання може присвоїти водiю квалiфiкацiю II чи I класу.

Для присвоєння II класу у посвiдченнi водiя повинен бути дозвiл на керування транспортними засобами категорiй B, BE, C, CE або DE (D), а також безперервний стаж роботи водiєм III класу у даного суб’єкта господарювання — не менше 3 рокiв.

Для присвоєння I класу повинен бути дозвiл на керування транспортними засобами категорiй B, BE, C, CE, D, DE, а також безперервний стаж роботи водiєм II класу у даного суб’єкта господарювання — не менше 2 рокiв.

У пункті 8.7 Методичних рекомендацій з питань безпеки автомобільних перевезень, затверджених наказом Державного департаменту автомобільного транспорту від 19 вересня 2003 року № 111 (Рекомендації) зокрема, передбачено, що присвоєння водіям I та II класів здійснюється кваліфікаційними комісіями підприємства, до складу яких включається також працівник служби безпеки руху. Рішення кваліфікаційної комісії затверджується наказом керівника підприємства (перевізника).

Пунктом 10 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, визначено, що кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій. Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Міністерство соціальної політики України в листі від 7 вересня 2012 року № 197/10/137-12 звертає увагу на те, що:

• класність водіям присвоюється кваліфікаційною комісією на підприємстві за результатами проведення кваліфікаційної атестації;

• присвоєння водіям I та II класів здійснюється відповідно до норм Примітки та оформлюється наказом по підприємству із встановленням доплати за класність;

• чинними нормативно-правовими актами України не передбачено норми збереження класності водіям, присвоєної роботодавцем на попередньому місці роботи. Ухвалення рішення стосовно такого питання є компетенцією керівника підприємства;

• у трудових книжках працівників запис про назву професії виконується із зазначенням кваліфікаційної категорії, розряду, класу, наприклад, «Водій автотранспортних засобів I класу», оскільки I та II класи водіїв є рівнем кваліфікації працівника.

Розділом ІІ Додатка 16 до Галузевої угоди між Державним агентством автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2017–2019 роки передбачена надбавка за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів:

• ІІ класу — 10  %;

• І класу — 25  % установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.

Міністерство соціальної політики України в листі від 19 вересня 2013 року № 805/13/155-13 роз’яснює, що виплата водіям автотранспортних засобів надбавки за класність провадиться за час, протягом якого водій безпосередньо керував автотранспортним засобом.

Якщо водій у робочий час перебував на роботі, але не керував автотранспортним засобом, надбавка за класність за ці години не виплачується, оскільки при виконанні інших видів робіт кваліфікація ІІ чи І класу водія не потребується.

Отже, з огляду на те, що для присвоєння II чи І класу водiй повинен мати безперервний стаж роботи водiєм III чи відповідно ІІ класу певної тривалості саме у суб’єкта господарювання, якому надано право присвоювати класність, то відповідно класність водієві, присвоєної роботодавцем на попередньому місці роботи, не може бути збережена за новим місцем роботи. Чинні нормативно-правові акти України не містять норм, які передбачали б таке збереження класності водіїв.

Ще більше ситуацій для кадровиків та бухгалтерів у газеті