Хто подає заяву або хто володілець БПД


На підприємстві почали готувати заяву для реєстрації в ДСЗПД, коли звернули увагу на сам Закон “Про захист персональних даних”
Наше підприємство є державним підприємством що належить до сфери управління державної служби. Частиною 3 ст. 4 Закону “Про захист персональних даних” зазначено, що розпорядником БПД, володільцем якої є орган державної влади, крім цих органів, може бути лише підприємство державної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.
Згідно ч. 3 ст. 9 цього Закону заява про реєстрацію БПД подається володільцем БПД.
Таким чином наше підприємство не повинне самостійно подавати заяву, а тільки підписати Договір про надання права обробляти ці дані?