...
Реєструйся

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (рекомендуємо замовити)


Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них розроблена у відповідності до типової форми № П-10, яку затверджено наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277. ЇЇ ведення є обов’язковим на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника та відповідно до статті 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року № 1788-XII підтверджує стаж його роботи при оформленні пенсії. Отже, стає зрозумілим, яка відповідальність покладена на працівників кадрової служби або особу відповідальну за ведення трудових книжок. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, та у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які використовують найманих працівників; на сезонних, тимчасових та позаштатних працівників за умови, якщо такі працівники підлягають державному соціальному страхуванню. Також трудові книжки ведуться на студентів, які проходять стажування на підприємствах, в установах чи організаціях.

Облік трудових книжок ведеться у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма П-10 затверджена Наказом № 277). Ця книга ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, на якого покладені обов’язки  прийняття та звільнення працівників. У книзі реєструються трудові книжки всіх прийнятих на роботу працівників (крім сумісників), з обов’язковим внесенням до неї серії та номера трудової книжки, вкладиша до неї або дубліката трудової книжки.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Для полегшення праці кадрових служб підприємств книга на останніх сторінках містить Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації