Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати


У яких випадках нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати?
Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату своїм працівникам. У зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати в роботодавця виникає обов’язок виплатити працівникові компенсацію втрати частини заробітної плати. Компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати виплачують громадянам у разі затримки виплат, нарахованих громадянам, на один і більше календарних місяців.

Чи має працівник повертати заробітну плату за невідпрацьовані дні відпустки, в разі звільнення до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку ?
Статтею 127 КЗпП передбачено, що відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваже-ного ним органу, в тому числі при звільненні до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 КЗпП, а також при направленні на навчання та в зв’язку з переходом на пенсію.

Які компенсації передбачені працівнику в разі направлення його у відрядження у вихідний день або повернення із відрядження у вихідний день?
Питання, пов’язанi зi службовими відрядженнями, врегульовано статтею 121 КЗпП. На виконання цiєї норми Міністерство фінансів України видало наказ від 13 березня 1998 року № 59, яким затверджено Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон. Пунктами 10 та 11 розділу «Загальні положення» вказаної Інструкції передбачено, що в тому разі, якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку, а якщо наказом про вiдрядження передбачено повернення працiвника з вiдрядження у вихiдний день, то працiвниковi може надаватися iнший день вiдпочинку вiдповiдно до законодавства у сферi регулювання трудових вiдносин.

 

Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Звільнення працівників дистанційно: чи законно це
Враховуючи зміни у Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що за новації відбулися у питаннях звільнення? Звільнення, ...
Законопроєкт № 7251 готують до другого читання
Народні депутати проголосували за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів ...