...
Реєструйся

ЛИСТ Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності “Щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату внесків”


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 21.04.2010 р. № 05-31-793

Щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату внесків

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула <…> звернення щодо застосування штрафних санкцій у випадку несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником та повідомляє.

Згідно із статтею 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 (далі – Закон № 2240) страхувальник-роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців. У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником на нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належної до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальника було взято на облік.

Відповідно до статті 23 Закону № 2240 страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам відповідно до цього Закону.

Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць – у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період. Днем сплати страхових внесків вважається день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування страхових внесків на рахунок Фонду (день внесення готівки до банківської установи для перерахування на рахунок Фонду).

У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для виплати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної плати.

Якщо страхувальники несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, передбачені статтею 30 Закону № 2240.

Тобто, якщо строк сплати страхових внесків настав (заробітна плата виплачена), а внески до Фонду не сплачені, органи Фонду мають право застосовувати штраф до страхувальників у розмірі 50 відсотків суми належної до сплати страхових внесків.

 

 

Заступник директора С. Буринський 

 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...