...
Реєструйся

ЛИСТ Мінпраці Щодо визначення розрахункового періоду в разі реорганізації установи


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.04.2010 р. N 129/18/99-10 

Щодо визначення розрахункового періоду в разі реорганізації установи

<…>

Частиною 3 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено, що у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП). До трудових книжок зазначених працівників вноситься лише запис: “підприємство таке-то з такого-то числа реорганізовано у таке-то” за аналогією з перейменуванням підприємства (п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників).

<…> До трудових книжок працівників зроблено запис згідно з частиною 3 статті 36 КЗпП України, оскільки фактично відбулося перетворення установи і при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності до розрахункового періоду включається період роботи до їх переведення (останні 6 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, – п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266).

 

Заступник директора Департаменту
соціального партнерства і
загальнообов’язкового державного
соціального страхування 

 
 
 
О. Постоюк 


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

 

Матеріали до теми


Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...