...
Реєструйся

Мінпраці роз’яснило своє розуміння відмінності трудового договору від трудової угоди


Мінпраці у листі від 14 жовтня 2010 року № 208/06/186-10 роз’яснило, що, на думку Міністерства, відмінність трудового договору від трудової угоди полягає в тому, що трудовий договір – це угода між роботодавцем та працівником, укладена в рамках КЗпП, а трудові угоди – це цивільно-правові договори, пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг).

 

Відповідно, відносини, що виникають за трудовим договором, регулюються трудовим законодавством, а відносини за трудовою угодою – Цивільним кодексом.

Джерело: ligazakon.ua