Реєструйся

Мінсоцполітики нагадало, що “загрожує” працівникові за порушення трудової дисципліни


Мінсоцполітики листом “Про заходи стягнення за порушення трудової дисципліни” від 24.05.2012 № 81/06/187-12 нагадало, що КЗпП передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана або звільнення.

“Покарати” недбайливого працівника повинні відразу ж після виявлення його проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу лікарняних і відпусток. Однак дисциплінарне стягнення не може бути застосовано пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Згідно з положеннями Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, порушення трудової дисципліни — це невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

До застосування стягнення порушника трудової дисципліни від нього мають бути витребувані пояснення в письмовій формі. Водночас відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Також Мінсоцполітики уточнило, що за кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. Також при цьому повинні враховуватися тяжкість вчиненого проступку працівника, обставини, за яких він вчинений, попередня робота і поведінка.

Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку в триденний термін.

У разі якщо працівник вважає, що роботодавцем в цьому випадку порушені норми законодавства, він має право відповідно до статті 221 КЗпП звернутися до комісії з трудових спорів або до суду.