Реєструйся

Мінсоцполітики: як здійснювати виплати за час перебування працівника у відрядженні


Міністерство соціальної політики підготувало лист від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 щодо здійснення виплат за час перебування працівника у відрядженні і виплати премій.

Як роз’яснюється в листі, весь період перебування у відрядженні вважається робочим часом працівника, за який повинна виплачуватися заробітна плата згідно з умовами трудового або колективного договору, в т.ч. нараховуватися премії. При цьому розмір такої оплати праці не може бути нижче середнього заробітку.

Якщо ж за період відрядження нарахована заробітна плата нижче середньої, тоді виплачується середня заробітна плата. У разі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премії за цей період не нараховуються.

Що стосується врахування премій при обчисленні середньої заробітної плати, то премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю.

У випадку коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії враховуються пропорційно часу, відпрацьованому у відповідному розрахунковому періоді.