...
Реєструйся

Мін’юст розповів про нову систему доступу до професії адвоката


Незважаючи на безліч позитивних моментів нового Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на думку міністерства, лише за результатами практичного застосування норм Закону можливо оцінити його ефективність і дієвість.

Мін’юст у роз’ясненні від 28.02.2013 р. розповів про реформування системи доступу до адвокатської професії та дисциплінарну відповідальність адвокатів.

Зокрема, в документі йдеться, що Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) комплексно реформував принципи здійснення адвокатської діяльності в Україні у відповідності із загальновизнаними міжнародними демократичними стандартами, що забезпечить надання адвокатами професійної правової допомоги кожному, хто її потребує .

У роз’ясненні нагадується, що Законом вдосконалено наступні моменти:

– порядок допуску до професії адвоката;

– визначено види і гарантії адвокатської діяльності;

– встановлена чітка система органів адвокатського самоврядування;

– передбачено ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

– встановлений дієвий механізм дисциплінарної відповідальності адвокатів;

– врегульовано питання участі адвокатів іноземних держав у здійсненні адвокатської діяльності на території України.

Відзначається, що введена стажування у практикуючого адвоката для осіб, які здали кваліфікаційний іспит, що дозволяє отримати необхідну підготовку для здійснення адвокатської діяльності та набути професійних навичкок та вмінь майбутнього адвоката, чого не було в попередньому Законі.

Також документом вказується на той факт, що адвокат іноземної держави, який меє намір здійснювати адвокатську діяльність на території України, звертається у відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури із заявою про включення його до Єдиного реєстру адвокатів України. Також такий адвокат має подати документи, що підтверджують право на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі.

У свою чергу Мін’юст вважає, що важливою гарантією ефективності інституту адвокатури є гарантоване Законом право кожного, кому відомі факти поведінки адвоката, яке може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, безпосереднього звернення зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Підсумовуючи, Мін’юст зазначає, що новим Законом створені законодавчі механізми для формування високопрофесійного адвокатського корпусу і забезпечення реалізації конституційних гарантій на правову допомогу на належному професійному рівні. У той же час лише за результатами практичного застосування норм Закону можливо як оцінити його ефективність і дієвість, так і в разі необхідності удосконалити відповідні положення.