...
Реєструйся

Порядок надання статусу суб’єктів творчої діяльності спілкам творчих працівників


Затверджено Положення про Експертної комісії з розгляду питань про надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності.

Мінкультури наказом від 30.01.2013 р. № 42 затвердило Положення про Експертнукомісію з розгляду питань про надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності.

Експертна комісія є постійним консультативно-дорадчим органом Мінкультури, до складу якого залучаються представники Мінкультури, Укрдержреєстра, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний напрям діяльності спілки, представники Національної академії мистецтв і професійних творчих колективів, провідні діячі мистецтва (за згодою). Члени Експертної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Експертна комісія згідно основних завдань:

– розглядає документи всеукраїнських творчих спілок на їх відповідність умовам, зазначеним у пункті 2 Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності;

– приймає рішення про видачу всеукраїнським творчим спілкам висновку про надання всеукраїнському творчому союзу статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності;

– відмовляє всеукраїнським творчим спілкам у видачі висновку.

Всеукраїнська творча спілка подає до Мінкультури, зокрема, матеріали, що підтверджують творчу діяльність всеукраїнського творчого союзу у відповідному профнаправленіі в галузі культури і мистецтва:

– державні нагороди (за наявності);

– друковану продукцію та мультимедійні носії з проведення/участі союзу в міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалях, оглядах, конкурсах, виставках і т.д. (каталоги, буклети, афіші, програми, фото, CD-DVD і т.д., копії матеріалів із засобів масової інформації (відгуки, рецензії);

– зразки літературної творчості (романи, оповідання, збірки віршів, публіцистика й т.д.).

Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування.