Моральну шкоду від нещасного випадку відшкодовує роботодавець


Мінсоцполітики зазначило, що відшкодування моральної шкоди застрахованим особам і членам їх сімей здійснювалося Фондом до прийняття 23.02.2007 р. Закону № 717, яким із Закону про соціальне страхування від нещасного випадку виключено таке правило.

Ця зміна привела Закон про соціальне страхування від нещасного випадку у відповідність до цивільного законодавства, яким передбачено, що моральна шкода відшкодовується особою, що заподіяла його. Отже, Фонд не є винною особою у заподіянні потерпілому моральних збитків внаслідок страхових випадків, передбачених зазначеним Законом, і не повинен відшкодовувати його за свій рахунок.

Відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок професійного захворювання на виробництві, покладається на роботодавця.

Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода полягає у:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших суттєвих обставин. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом (лист від 17.01.2013 р. № 11/06/186-13).

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень