На підприємстві нема профспілки: які рішення погоджуємо з представниками трудового колективу?


Ситуація

На підприємстві нема профспілкової організації. Законодавець вимагає погоджувати деякі рішення з виборним органом первинної профспілкової організації, а якщо такий орган відсутній — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом, чи вільно обраними представниками працівників. Які саме питання мають вирішуватися спільно із профспілками, а які — з вільно обраними представниками працівників (трудового колективу)?

Рішення

Відповідно до законодавства України та міжнародних норм правом представництва та здійснення захисту трудових прав працівників наділені професійні спілки. Вони мають широкі повноваження з питань праці, яких не має жодна інша громадська організація.

Право працівників за своїм вибором створювати організації, а також вступати до них з метою забезпечення й захисту своїх інтересів передбачала ще прийнята в 1948 році Міжнародною організацією праці Конвенція № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (далі — Конвенція № 87). Відповідні положення знайшли своє відображення і в статті 36 Конституції України, якою передбачено, що громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Конвенція № 87 ратифікована Україною 14 вересня 1956 року.

 

 

Правове становище професійних спілок закріплено в Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV (далі — Закон № 1045), яким визначено особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності профспілок.

 

Професійна спілка — це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Профспілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (ст. 1 і Закону № 1045).

 

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин із роботодавцями та їх об’єднаннями (ст. 13 Закону № 1045).

Згідно зі статтею 16 Закону № 1045 профспілка, її організації, об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, — через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки.

Тож якими повноваженнями наділений трудовий колектив підприємства, установи, організації (далі — підприємство) чи вільно обрані представники працівників, а якими — виборний орган первинної профспілкової організації?

Про: 

• повноваження виборного органу первинної профспілкової організації;

• які права мають члени виборних органів профспілок, об’єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів;

• гарантії для працівників підприємств, обраних до складу виборних профспілкових органів;

• повноваження інших представників працівників;

• основні повноваження трудового колективу підприємства, визначені нормативно-правовими актами.

Читайте у свіжому журналі «КАДРОВИК.UA» № 10, 2020

ПЕРЕДПРАТИТИ Головний кадровий журнал України

Живий журнал Електронна версія «КАДРОВИК.UA»