Реєструйся

Набула чинності нова редакція Закону “Про виконавче провадження”. Що нового?


У цілому, зміни, внесені новою редакцією Закону “Про виконавче провадження”, на думку багатьох експертів, мають підвищити ефективність примусового виконання судових рішень.

 

Зупинимося на деяких нововведеннях, внесених до правил виконавчого провадження новою редакцією Закону.

Зміни у повноваженнях державних виконавців

Позитивним моментом з точки зору зручності користування новим Законом є те, що обов’язки і права держвиконавців встановлюються окремою статтею (ст. 11 Закону). У колишній редакції цього не було. Водночасчас не можна сказати, що вказані права державні виконавці отримали, просто вони систематизовані і виведено в окрему норму Закону.

Безсумнівний інтерес викликає пряме закріплення в Законі права держвиконавця у разі ухилення боржника від виконання рішення суду звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження на право виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України до виконання рішення.

Серед найбільш важливих новел нової редакції Закону слід виділити право держвиконавців на безпосередній доступ до баз даних та реєстрів

Це право було і раніше, проте у зв’язку з відсутністю прямої норми Закону, можливість його реалізації була спірною (див. лист Мін’юсту від 6 червня 2008 року № 25-32/507).

Крім цього сприятимуть виконанню судових рішень і інші розширені повноваження судових виконавців, зокрема, їм надано право:

– Отримувати від органів, установ, організацій та посадових осіб конфіденційну інформацію, необхідну для проведення виконавчих дій (п. 3 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

– Звертатися до органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ, за роз’ясненням його змісту (п. 9 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

– За наявності рішення суду про примусове проникнення до житла, виносячи за поданням держвиконавця, отримувати такий доступ (п. 15 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

– Залучати до проведення або організації виконавчих дій, у тому числі і на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача, суб’єктів господарювання (п. 19 ч. 3 ст. 11 нового Закону). У колишній редакції йшлося лише про притягнення виключно на платній основі суб’єктів господарювання, що мають відповідні ліцензії.

Серед найбільш важливих новел нової редакції Закону в частині повноважень держвиконавців слід видзначити і право безпосереднього доступу до баз даних та реєстрів, у тому числі електронним, що містить інформацію про боржників, їхнє майно та кошти (ст. 5 нового Закону).

Нові вимоги до виконавчого документа

Новою редакцією Закону передбачено і нові вимоги до виконавчого документа, необхідні для відкриття виконавчого провадження. До них, зокрема, належать такі (ст. 18 нового Закону):

– У разі якщо рішення винесено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо присуджене майно перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі вказується тільки один боржник і лише один стягувач, при цьому також вказується, що рішення виконується в якійсь частині або ж стягнення проводиться солідарно.

Це нововведення можна назвати цілком логічним, адже за відсутності таких вимог суди можуть видавати один виконавчий лист про стягнення присудженого з декількох відповідачів або ж кільком стягувачам один виконавчий лист на всіх;

– Виконавчий документ дійсний за умови, що він скріплюється гербовою печаткою установи, якою він виданий, у разі коли законодавством передбачена наявність такої гербової печатки у такої установи.

Якщо щодо документів, виданих судом, з цього приводу немає ніяких питань, то що стосується виконавчих документів, виданих іншими органами, наявність гербової печатки як умова дійсності виконавчого документа – безумовний плюс у боротьбі зі зловживаннями і безпідставними претензіями.

 

Джерело: news.ligazakon.ua