Набули чинності зміни про добровільну сплату єдиного внеску


Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску» передбачає можливість українців, що працюють за кордоном, отримати право на вітчизняне пенсійне страхування.

28 квітня набув чинності Закон від 04.04.2013 р. № 184-VII, що вніс зміни в такі нормативно-правові акти:

– Закон «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»;

– Закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

– Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Так, відповідно до змін, Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) встановлює, що обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків сплати єдиного внеску відповідно до частини 5 ст. 10 Закону (одноразова сплата особою єдиного внеску), здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до Закону нараховується єдиний внесок.

Сплата єдиного внеску здійснюється в національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Держказначейства для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (в тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – договір про добровільну участь).

Сплата єдиного внеску за договорами про добровільну участь особами, зазначеними в абзацах 4, 5 частини 1 ст. 10 Закону (з числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України), та у випадках, передбачених частиною 9 ст. 10 Закону (укладення договорів про добровільну участь між зарубіжними підприємствами та ПФУ), в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок ПФУ, відкритий в уповноваженому банку України.

Засоби єдиного внеску, що надійшли в інвалюті, після її продажу за курсом продажу безготівкової інвалюти за гривні та утримання уповноваженим банком комісійної винагороди за здійснення операції з продажу інвалюти зараховуються на відповідні рахунки ПФУ, відкриті в Держказначействі.

Облік єдиного внеску, сплаченого в інвалюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюються в гривнях територіальними органами ПФУ за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення ПФУ та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.

Стаття 10 Закону доповнено нормою, яка встановлює, що договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 ). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожний місяць такого періоду не може бути менше мінімального страхового внеску та більше суми єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

Одноразова виплата особою єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором.

Нова частина 9 ст. 10 Закону встановлює, що участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (крім обов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватися відповідно до договорів про добровільну участь, укладених ПФУ з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними).

У договорі про добровільну участь, крім відомостей, передбачених частиною 4 ст. 10, зазначаються:

– порядок обліку платежів в органах ПФУ;

– дата набуття чинності договору.

Слід зазначити, що вказані зміни вперше були офіційно опубліковані у виданні «Голос України» від 27.04.2013 р. № 82-83 і вступили в законну силу на наступний день (28 квітня).

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень