Реєструйся

Набув чинності Закон про систему гарантування вкладів фізосіб


22 вересня набув чинності Закон «Про систему гарантування вкладів фізосіб», прийнятий ВР 23 лютого 2012 Закон встановлює правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізосіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізосіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулює відносини між Фондом, банками, НБУ, визначає повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд зобов’язаний до 1 липня наступного за звітним року надати Кабміну і Нацбанку річний звіт разом з аудиторським висновком.

Участь банків у Фонді є обов’язковою. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії. Учасник Фонду зобов’язаний станом на останній робочий день кожного кварталу здійснювати нарахування регулярного збору до Фонду. Розмір базової річної ставки збору становить 0,5% бази нарахування в національній валюті та 0,8% бази нарахування в іноземній валюті.

Кошти Фонду не включаються до держбюджету і також не підлягають вилученню і, отже, можуть використовуватися Фондом виключно для виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами; забезпечення поточної діяльності Фонду, змісту його апарату, розвитку його матеріально-технічної бази в межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду тощо.

Фонд відшкодовує вкладникові кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Фонд не відшкодовує кошти:

– передані банку в довірче управління;

– за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

– за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

– розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку в категорію неплатоспроможних не минув один рік;

– за вкладами у філіях іноземних банків тощо.