Реєструйся

Надання допомоги по частковому безробіттю


На запитання відповідає Надія ТОВСТЕНКО, експерт з питань зайнятості населення

Чи можна обмежувати право на допомогу по частковому безробіттю керівників підприємства, фахівців, спеціалістів заводу (ВАТ), яка надається згідно з Порядком фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю?

Умовами для надання допомоги по частковому безробіттю згідно із статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III (далі —Закон № 1533), є:
— простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (далі — цех, дільниця), що має невідворотний і тимчасовий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника й роботодавця;
— простій протягом місяця, що охопив не менш як 30 % чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 % і більше робочого часу.

Таким чином, підприємству відповідними документами слід підтвердити, що скорочення тривалості робочого часу працівників виникло у зв’язку з невідворотним і тимчасовим припиненням виробництва, внаслідок чого працівники втратили частину заробітної плати та (або) перервалася її виплата чи скоротився розмір, і протягом шести місяців з дня початку простою підприємство знайде вихід із такої ситуації. У разі надходження такого підтвердження до комісії з питань фінансування виплат по частковому безробіттю регіонального центру зайнятості вона має право ухвалити рішення про виділення коштів підприємству для надання допомоги по частковому безробіттю всім застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 % і більше робочого часу.

Така допомога згідно з частиною 2 статті 25 Закону № 1533 не надається лише, якщо працівник відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем), працює на цьому підприємстві за сумісництвом або проходить альтернативну (невійськову) службу.