...
Реєструйся

Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ


Про
впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ

Наказ
Міністерства внутрішніх справ України

від 31 грудня 2007 року N 499

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

12 березня 2008 р. за N 205/14896

Із змінами
і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 29 квітня 2009 року N 185,
 від 17 грудня 2009 року N 524

Додатково
див. оголошення
(“Офіційний вісник України”, N 5, 2 лютого 2009 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 травня 2009 року

На виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 “Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу” (далі – постанова) та з метою впорядкування
структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести
в дію з 1 січня 2008 року Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення
особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (далі –
Інструкція), що додається.

2. Затвердити:

2.1. Схему посадових
окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з
додатком 1.

2.2. Оклади за
спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ згідно з додатком 2.

2.3. Розміри надбавки
за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ згідно з додатком 3.

2.4. Схеми посадових
окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками
4 – 20.

2.5. Схеми посадових
окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх
справ згідно з додатком 21.

2.6. Додаткові види
грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ згідно з додатком 22.

3. Установити, що
грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з
посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер,
премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

4. Виплату грошового
забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснювати в порядку,
затвердженому Інструкцією.

5. У разі зменшення у
зв’язку з прийняттям постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в
окремих осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній
посаді та в осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження
умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна
доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового
забезпечення (без премії), установленим до набрання чинності постановою, і
грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

6. Видатки, пов’язані з
набранням чинності цього наказу, здійснюються в межах асигнувань на грошове
забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства
внутрішніх справ України.

7. Скасувати Методичні
рекомендації про порядок застосування нормативно-правових актів з питань
грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового
і начальницького складу, затверджені Міністром внутрішніх справ України
30.06.2005.

8. Контроль за
виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хоменка В. П.

9. Цей наказ надіслати
за належністю.

 

Міністр 

Ю. В.
Луценко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністерство
праці та соціальної

політики України 

 
В. М. Онищук 

Голова
об’єднаної профспілкової

організації атестованих
працівників МВС України 

 
 
А. С. Онищук 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2008 р. за N 205/14896 


Інструкція
про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ

I.
Загальні положення

1.1. Ця Інструкція
визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ.

1.2. Ця Інструкція
розроблена відповідно до Указу Президента України від 02.06.2001 N 400
“Про надбавки до посадових окладів державних експертів з питань таємниць
Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України”, Постанови
Верховної Ради України від 11.07.95 N 285/95-ВР “Про внесення зміни до
Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового,
фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України”, постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 “Про
види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка
передбачає допуск до державної таємниці”, від 20.01.97 N 30 “Про
допомогу на поховання”, від 11.08.95 N 648 “Про умови оплати праці
осіб, які працюють в гірських районах”, від 11.07.2007 N 913 “Про
внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів
населення”, від 07.11.2007 N 1294 “Про упорядкування структури та
умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу”.

1.3. Грошове
забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
визначається залежно від посади, спеціального звання, наукового ступеня і вченого
звання, тривалості та умов служби.

1.4. Грошове
забезпечення виплачується особам рядового, молодшого, середнього, старшого та
вищого начальницького складу, які призначені на штатні посади в апараті
Міністерства внутрішніх справ України, головних управліннях, управліннях МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізничному транспорті, їм підпорядкованих органах, вищих навчальних закладах,
науково-дослідних установах, Державній службі охорони при МВС, на підприємствах,
в установах, організаціях і підрозділах системи МВС та які навчаються в
навчальних закладах системи МВС або зараховані в розпорядження відповідного
органу внутрішніх справ.

1.5. Підставою для
виплати грошового забезпечення є наказ начальника органу внутрішніх справ про
призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ ректора
вищого навчального закладу про зарахування на навчання або наказ про
зарахування в розпорядження відповідного органу та встановлення конкретного
розміру окладів, надбавок, доплат тощо.

1.6. Грошове
забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
виплачується за місцем служби і виключно в межах асигнувань, затверджених
кошторисом доходів і видатків органу, підрозділу, закладу чи установи МВС на
грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ.

1.7. При виплаті особі
рядового чи начальницького складу грошового забезпечення за неповний місяць
розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми
грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці,
за який здійснюється виплата.

1.8. У разі виникнення
в особи рядового чи начальницького складу права на отримання (зміну розмірів)
якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з
урахуванням указаних з дня набуття особою такого права.

1.9. Особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, які відбувають у відрядження
(відпустку), якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати
грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення
раніше встановленого строку, у тому числі за наступні місяці. Належне грошове
забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не
раніше як за три дні до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи
вихідних та святкових днів, але не пізніше дня вибуття у відрядження чи
відпустку.

1.10. При переведенні
по службі, пов’язаному з переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі
при відбутті до вищих навчальних закладів МВС з увільненням від посади, грошове
забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня відбуття до нового
місця служби (навчання), зазначеного в наказі про направлення до іншого
підрозділу органу внутрішніх справ.

1.11. Особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до державних
органів, установ і організацій, які виконують завдання в інтересах оборони
держави та її безпеки (далі – державні органи) із залишенням у кадрах
Міністерства внутрішніх справ України, грошове забезпечення виплачується в
державних органах до дня відкомандирування і за час дороги до нового місця
роботи в розмірах і порядку, що встановлюються чинним законодавством України.

1.12. Грошове
забезпечення, виплачене особі рядового чи начальницького складу несвоєчасно або
виплачене їй у меншому розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що
передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового
забезпечення, протягом якого особа мала на нього право.

1.13. Звернення осіб
рядового і начальницького складу щодо неправильної виплати грошового
забезпечення розглядаються у встановленому законодавством порядку.

1.14. Індексація
грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу МВС здійснюється
в порядку та розмірах, установлених законодавством.

1.15. Виплата грошового
забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється щомісяця з 20
до 25 числа за поточний місяць. Виплата грошового забезпечення особам рядового
і начальницького складу підрозділів Державної служби охорони здійснюється
щомісяця до 5 числа за минулий місяць.

(пункт 1.15
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 29.04.2009 р. N 185)

1.16. У випадках, коли
встановлений строк виплати грошового забезпечення збігається з вихідним днем,
дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше або пізніше
встановленого строку.

1.17. Одноразові види
грошового забезпечення виплачуються після виникнення права на їх отримання
одночасно з виплатою грошового забезпечення.

1.18. При прийнятті на
службу до органів внутрішніх справ грошове забезпечення особам рядового і
начальницького складу нараховується з дня призначення на посаду. У разі
звільнення зі служби грошове забезпечення особі рядового чи начальницького
складу виплачується до дня виключення зі списків особового складу включно.

1.19. При призначенні
особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду грошове забезпечення
виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, указану в наказі про
особовий склад. Якщо в наказі про особовий склад дата призначення на посаду не
зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання цього наказу.

1.20. У разі, якщо
особа рядового чи начальницького складу згідно з наказом про особовий склад
тимчасово виконує обов’язки за іншою посадою, грошове забезпечення за цей
період нараховується їй за посадою, обов’язки за якою вона тимчасово виконує.
Після закінчення строку тимчасового виконання обов’язків грошове забезпечення
особі рядового чи начальницького складу виплачується в розмірах, установлених
за займаною посадою.

1.21. Невикористані
залишки підзвітних сум, а також неповернені в установлений строк аванси
утримуються з осіб рядового і начальницького складу повністю при наступній
виплаті грошового забезпечення.

1.22. Особам
начальницького складу, які ведуть у дозволених випадках педагогічну роботу на
умовах погодинної оплати, оплата провадиться в порядку, установленому чинним
законодавством, у межах визначених обсягів педагогічної роботи.

1.23. Особам
начальницького складу, які працюють за сумісництвом на медичних посадах у
лікувальних установах МВС, оплата праці сумісників проводиться за фактично
відпрацьований час, але не може перевищувати половини розміру посадового окладу
за цією посадою.

1.24. У випадках, коли
будуть підтверджені раніше не відомі та не враховані в особових справах періоди
служби, грошове забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах,
виплачується з дня видання наказу органу про підтвердження раніше не врахованої
вислуги років.

1.25. Грошове
забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли на момент виплати,
поверненню не підлягає.

II.
Грошове забезпечення

2.1. Оклади за
спеціальними званнями

2.1.1. Особам рядового
і начальницького складу виплачуються оклади за спеціальними званнями в
розмірах, затверджених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від
07.11.2007 N 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”.

2.1.2. Особам рядового
і начальницького складу, яким спеціальне звання присвоєно одночасно з
прийняттям на службу, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня
призначення на посаду.

2.1.3. У разі
присвоєння спеціального звання під час проходження служби в органах внутрішніх
справ оклад за спеціальним званням особі рядового чи начальницького складу
виплачується з дня, указаного в наказі про присвоєння відповідного спеціального
звання, а в разі, якщо дата не вказується, – з дня підписання цього наказу.

2.2. Посадові оклади
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

2.2.1. Посадові оклади
встановлюються залежно від штатних посад у розмірах, визначених схемами
посадових окладів, затверджених наказом МВС від 31.12.2007 N 499 “Про
впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ”, для курсантів навчальних закладів
органів внутрішніх справ згідно з додатком 1, для осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ згідно з додатками 4 – 20, рядового і молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 21.

2.2.2. Конкретний
розмір посадового окладу особі рядового чи начальницького складу встановлюється
наказом про особовий склад одночасно з призначенням на відповідну посаду.

2.2.3. У разі
покладення на особу рядового чи начальницького складу за наказом про особовий
склад тимчасового виконання обов’язків за вищою посадою посадовий оклад
виплачується цій особі за вищою посадою на строк тимчасового виконання
обов’язків.

2.2.4. У разі
призначення у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів на посади з меншим посадовим окладом за особами рядового і
начальницького складу зберігаються посадові оклади за попередніми посадами.

2.2.5. У разі звільнення
зі служби виплата посадового окладу за займаною посадою припиняється з дня,
наступного за днем виключення особи рядового чи начальницького складу зі
списків особового складу органу, підрозділу, закладу чи установи органів
внутрішніх справ.

2.2.6. При звільненні з
посади в разі призначення на іншу штатну посаду посадовий оклад за попередньою
посадою виплачується особі рядового чи начальницького складу до дня призначення
на нову штатну посаду.

2.2.7. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, призначеним на посади, за
якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри
або зміна розміру посадових окладів (підвищення або зниження) установлюються
наказом керівника органу відповідно до складності та обсягу роботи, досвіду
працівників та їх ставлення до виконання службових обов’язків за посадою, яку
вони обіймають, у межах зазначених мінімального чи максимального розмірів і
фонду оплати праці.

2.3. Підвищення
посадових окладів

2.3.1. Підвищення
посадових окладів у кожному випадку обчислюється з основного посадового окладу
та в кожному разі утворює нові розміри посадових окладів, на які нараховуються
надбавки, доплати тощо.

2.3.2. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу на
території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади
підвищуються на 25 відсотків.

2.3.3. Установлення
підвищень здійснюється шляхом видання письмового наказу.

2.4. Надбавка за
вислугу років

2.4.1. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується надбавка за
вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за
спеціальним званням у розмірах, затверджених додатком 29 до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 “Про упорядкування структури та
умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу”.

2.4.2. Обчислення стажу
служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ проводиться підрозділами кадрового забезпечення
(за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу)
відповідно до вимог Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати
відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС від 20.06.2004 N 684,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2004 за N 860/9459.

2.4.3. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до цієї
Інструкції передбачено підвищення посадового окладу, надбавка за вислугу
років нараховується з нового посадового окладу в підвищеному розмірі та окладу
за спеціальним званням.

2.5. Надбавка за
виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

2.5.1. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюється надбавка за
виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та
надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять
експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про
відповідні структурні підрозділи, особам рядового і начальницького складу за
виконання спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю,
особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ за
службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів
міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних
і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва
дільничними інспекторами міліції – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу
з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугою років.

2.5.2. Порядок та умови
виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та
важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного
виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.

2.6. Надбавка за
оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та
інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і
оперативно-службову діяльність

2.6.1. Особам
середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ,
які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну
діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і
оперативно-службову діяльність, установлюється надбавка в розмірі до 50
відсотків посадового окладу.

2.6.2. Розмір надбавок
установлюється індивідуально особам середнього, старшого і вищого
начальницького складу керівниками органів, підрозділів, закладів та установ
органів внутрішніх справ на підставі мотивованого подання керівника структурних
підрозділів та оголошується наказом.

2.6.3. Керівникам
органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ надбавки за
виконання особливо важливих завдань під час проходження служби та за
оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та
інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і
оперативно-службову діяльність установлюються Міністром внутрішніх справ
України.

2.6.4. У разі
несвоєчасного або неналежного виконання завдань, зниження результатів оперативно-службової
діяльності розмір установлених раніше надбавок за поданням керівництва органу
може бути зменшено або взагалі скасовано, про що оголошується наказом.

2.6.5. Виплата цієї
надбавки проводиться з дня, указаного в наказі про особовий склад, але не
раніше дня призначення на відповідну посаду або дня вступу в тимчасове
виконання посадових обов’язків.

2.7. Надбавка
державним експертам з питань таємниць

2.7.1. Особам
начальницького складу органів внутрішніх справ, які виконують функції державних
експертів з питань таємниць, установлюється надбавка в розмірі 20 відсотків
посадового окладу.

2.7.2. Виплата цієї
надбавки здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.8. Надбавка за
службу в умовах режимних обмежень

2.8.1. Особам рядового
і начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень,
виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності
інформації:

відомості та їх носії,
що мають ступінь секретності “особливої важливості”, – 20 відсотків;

відомості та їх носії,
що мають ступінь секретності “цілком таємно”, – 15 відсотків;

відомості та їх носії,
що мають ступінь секретності “таємно”, – 10 відсотків.

2.8.2. Особам
начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень і
безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що
містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом),
Міністром внутрішніх справ України або його заступниками згідно з розподілом
функціональних обов’язків установлюється надбавка до посадових окладів залежно
від ступеня секретності та обсягу інформації.

2.8.3. Виплата надбавки
особам рядового і начальницького складу за службу в умовах режимних обмежень
здійснюється на підставі затверджених керівниками органів, підрозділів,
закладів та установ органів внутрішніх справ номенклатури посад осіб рядового і
начальницького складу, які підлягають оформленню на допуск до державної
таємниці.

2.8.4. Надбавка за
службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і
начальницького складу за займаною посадою наказом про особовий склад на
підставі мотивованих рапортів керівників структурних підрозділів, погоджених з
режимно-секретним підрозділом.

2.8.5. У рапорті
зазначаються: дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу
до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що
становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов’язками за посадою
постійно працює особа рядового чи начальницького складу, номер номенклатури
посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

2.8.6. Проект наказу
про особовий склад погоджується з фінансовим та режимно-секретним підрозділами
органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ.

2.8.7. Надбавка за
службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького
складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що
підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня
оформлення допуску до державної таємниці.

2.8.8. При призначенні
на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу
тимчасового виконання обов’язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень
переустановлюється з дотриманням вимог цієї Інструкції.

2.8.9. Виплата надбавки
за роботу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня призначення на
посаду, за якою вона не встановлена;

з дня скасування
допуску до державної таємниці;

з дня закінчення
науково-дослідних та науково-конструкторських робіт.

2.8.10. Поновлення
виплати вказаної надбавки здійснюється в порядку для її встановлення.

2.9. Надбавка за
службу в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю

2.9.1. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, які обіймають штатні посади в
спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю, виплачується
надбавка в розмірі від 20 до 50 відсотків посадових окладів у межах
затвердженого цим підрозділом фонду оплати праці.

2.9.2. Надбавка за
службу в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю
встановлюється на підставі наказу про особовий склад.

2.10. Надбавка за
знання та використання іноземної мови

2.10.1. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, які займають посади, що
потребують знання та використання іноземної мови, установлюється надбавка за
знання та використання в роботі однієї європейської мови в розмірі 10 відсотків,
однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25
відсотків посадового окладу.

2.10.2. Надбавка за
знання та використання в роботі іноземних мов установлюється особам рядового і
начальницького складу відповідно до займаних посад керівниками органів,
підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ за мотивованими
рапортами керівників структурних підрозділів, погодженими з підрозділами
кадрового забезпечення.

2.10.3. Надбавка
виплачується з дня, указаного в наказі про особовий склад, а якщо дата в наказі
не зазначена, надбавка виплачується з дня його підписання.

2.11. Надбавка за
почесні звання “заслужений”, “народний”

2.11.1. Особам рядового
і начальницького складу центрального апарату органів внутрішніх справ, їх
регіональних (територіальних) управлінь виплачується надбавка за почесне звання
“заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

2.11.2. Іншим особам
рядового і начальницького складу за звання “заслужений” – у розмірі
20 відсотків, за почесне звання “народний” – 40 відсотків посадового
окладу.

2.11.3. Надбавка за
почесні звання “заслужений” і “народний” виплачується
особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових
обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.

2.11.4. Надбавка за
почесні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною
посадою на підставі наказу про особовий склад.

2.11.5. У разі
присвоєння почесного звання в період проходження служби на посаді, профіль
діяльності за якою збігається з почесним званням, указана надбавка виплачується
з дня присвоєння почесного звання.

2.12. Надбавка за
спортивні звання

2.12.1. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спортивні звання, установлюється
надбавка від посадового окладу в таких розмірах: “Заслужений тренер”,
“Заслужений майстер спорту” – 20 відсотків; “Майстер спорту
міжнародного класу” – 15 відсотків; “Майстер спорту” – 10
відсотків.

2.12.2. Надбавка за
спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами
національної збірної команди України або членами національних збірних команд
СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за
профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до
посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

2.12.3. Надбавка за
спортивні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за
займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.

2.13. Доплата за
науковий ступінь

2.13.1. Особам рядового
і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або
доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем
відповідає науковому ступеню:

особам рядового і
начальницького складу центрального апарату, його регіональних управлінь – у
розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим особам рядового і
начальницького складу – у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового
окладу.

2.13.2. За наявності
двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим
ступенем.

2.13.3. Доплата за
науковий ступінь особам рядового і начальницького складу здійснюється на
підставі наказу про особовий склад.

2.13.4. Особам рядового
і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий
ступінь, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль
діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

2.13.5. Особам рядового
і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності
збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період
виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата
виплачується:

а) у разі присудження
наукового ступеня кандидата наук – з дня рішення спеціалізованої вченої ради
після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома
кандидата наук;

б) у разі присудження
наукового ступеня доктора наук – з дня рішення спеціалізованої вченої ради
після затвердження Вищою атестаційною комісією України.

2.14. Доплата за вчене
звання

2.14.1. Особам
начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або
науковою діяльністю і мають учене звання доцента (старшого наукового
співробітника), у розмірі 25 відсотків, професора – 33 відсотки посадового
окладу.

2.14.2. За наявності
двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2.14.3. Доплата за
вчене звання особам начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий
склад.

2.14.4. Особам
начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання,
указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов’язану з
педагогічною або науковою роботою.

2.14.5. Особам
начальницького складу, які займають посади, що пов’язані з педагогічною та
науковою роботою, і які одержали вчене звання в період виконання обов’язків за
цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється:

а) у разі присудження
вченого звання доцента (старшого наукового співробітника) – з дня рішення
вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і
науки України або Вищою атестаційною комісією України;

б) у разі присудження
вченого звання професора – з дня рішення вченої ради після затвердження
Міністерством освіти і науки України.

2.15. Преміювання

2.15.1. Преміювання
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється
відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду
преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та
економії фонду грошового забезпечення.

2.15.2. Преміювання
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється
відповідно до положення про преміювання, розробленого з метою визначення
порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених
на них службових обов’язків, своєчасності і точності виконання рішень державних
органів та розпоряджень і вказівок керівників підрозділів.

2.15.3. Зменшення
розміру премії, позбавлення її проводяться відповідно до положення про
преміювання.

2.15.4. Виплата премії
за минулий місяць проводиться в поточному місяці разом з виплатою грошового
забезпечення.

2.15.5. Виплата премій
особам рядового і начальницького складу, зменшення її розміру або позбавлення в
повному розмірі здійснюються за наказами керівників органів і підрозділів,
закладів та установ Міністерства внутрішніх справ України. Накази про
преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються до 10-го числа
кожного місяця на підставі мотивованих рапортів начальників структурних
підрозділів, погоджених з фінансовим підрозділом у частині розміру фонду
преміювання. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії чи зменшення її
розмірів зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.

2.16. Матеріальна
допомога

2.16.1. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ надається матеріальна допомога
для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при
щорічній основній відпустці в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового
забезпечення.

2.16.2. Матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і
начальницького складу, як правило, надається при вибутті в чергову відпустку
або за мотивованим рапортом особи рядового чи начальницького складу.

2.16.3. Допомога для оздоровлення
особам рядового і начальницького складу надається в разі вибуття в чергову
відпустку.

2.16.4. Указані виплати
здійснюються на підставі наказу про особовий склад, за яким особа рядового чи
начальницького складу вибуває в чергову відпустку.

2.16.5. Фактичні
витрати на матеріальну допомогу відповідно до вимог бюджетного законодавства
проводяться тільки в межах затвердженого кошторисом фонду грошового
забезпечення.

2.17. Грошове
забезпечення слухачів, курсантів, докторантів, ад’юнктів та магістрів

2.17.1. Працівникам
органів внутрішніх справ, які зараховані до очної докторантури, ад’юнктури,
магістратури, а також курсантам і слухачам з числа осіб рядового і
начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС виплата грошового
забезпечення проводиться в розмірах, які вони отримували за основною штатною
посадою до вступу на навчання.

2.17.2. Слухачам і
курсантам вищих навчальних закладів МВС, яким у період навчання зберігається
грошове забезпечення за останньою штатною посадою, що вони обіймали до
направлення на навчання, розмір грошового забезпечення змінюється в разі зміни
відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання
або загальної зміни посадових окладів у цілому в системі МВС згідно із
законодавством.

2.17.3. Особам, які
закінчили вищі навчальні заклади і направлені за розподілом на службу до
відповідних органів внутрішніх справ, до дня їхнього призначення на штатну
посаду виплачується грошове забезпечення навчальним закладом у розмірі, у якому
вони одержували в навчальному закладі.

2.17.4. Після
призначення цих осіб на штатні посади відповідно до отриманої ними фахової
підготовки в підрозділах за місцем подальшого проходження служби строком до
кінця року їм надається чергова відпустка, тривалість якої визначається
відповідно до чинного законодавства, та виплачується грошове забезпечення в
розмірі, установленому за основною штатною посадою на день відбуття у
відпустку.

2.18. Порядок та умови
збереження грошового забезпечення

2.18.1. Особам
середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ,
призначеним на керівну та педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищі
навчальні заклади МВС, у кожному конкретному випадку можуть бути збережені
посадові оклади за останніми до призначення в навчальні заклади основними (які
виконуються не тимчасово) штатними посадами Міністром внутрішніх справ України.

2.18.2. Обмеження
розміру посадового окладу, що зберігається, не поширюється на осіб, які
призначаються на посади ректорів навчальних закладів та проректорів з наукової
і навчальної роботи.

2.18.3. Виплата
збереженого посадового окладу припиняється в разі пониження в посаді, а також
при переміщенні на посаду, за якою не передбачено збереження посадового окладу.

2.18.4. У такому самому
порядку можуть бути збережені посадові оклади за останньою штатною посадою
особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, призначеним на
керівну та педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищих училищах
професійної підготовки та навчальних центрах підготовки працівників органів
внутрішніх справ.

III.
Виплата грошового забезпечення

3.1. Виплата грошового
забезпечення за час перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації

3.1.1. Особам рядового
і начальницького складу, які тимчасово відбувають із збереженням штатної посади
на короткострокові курси перепідготовки та вдосконалення до навчальних
підрозділів, за час навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад
виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною
посадою.

3.1.2. Якщо в період
навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, виплата
грошового забезпечення здійснюється з урахуванням нового окладу з моменту його
встановлення.

3.2. Виплата грошового
забезпечення за час хвороби

3.2.1. Особам рядового
і начальницького складу, що звільнені від служби через хворобу на підставі
листків непрацездатності або перебувають у відпустці через хворобу,
зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби,
але не більш ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України
передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.

3.2.2. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, які перебувають на лікуванні
у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання
ними службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь час
перебування на лікуванні аж до вступу їх у виконання обов’язків за посадою або
звільнення з органів внутрішніх справ.

3.2.3. Виплата
грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в підпункті 3.2.1
цієї Інструкції, допускається залежно від висновку військово-лікарської комісії
щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах
внутрішніх справ з дозволу Міністра внутрішніх справ України.

3.2.4. Якщо в період
перебування на лікуванні (обстеженні) чи у відпустці через хворобу в особи
рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло
право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове
спеціальне звання начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нових
розмірах провадиться з моменту виникнення згаданого права.

3.2.5. Особам рядового
і начальницького складу, працюючим у дозволених випадках за сумісництвом,
оплата за час хвороби провадиться лише за основною посадою.

3.3. Виплата грошового
забезпечення при зміні штату органу внутрішніх справ

3.3.1. При зміні штату
(повністю чи частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на
посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня
підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.

3.3.2. Якщо
найменування посад, які обіймають особи рядового і начальницького складу, у
новому штаті залишилися без змін, але змінилися розміри посадових окладів
відповідно до законодавства, нарахування та виплата грошового забезпечення за
новими розмірами посадових окладів здійснюються з дня видання наказу органу про
встановлення нових розмірів посадових окладів, якщо в ньому не вказаний інший
строк виплати.

3.4. Виплата грошового
забезпечення за час перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ

3.4.1. При здійсненні
організаційно-штатних заходів особи начальницького складу зараховуються в
розпорядження органу внутрішніх справ на строк не більше 15 діб.

3.4.2. У виняткових
випадках, пов’язаних з особливими обставинами, перебування в розпорядженні
органу внутрішніх справ понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається
з дозволу Міністра внутрішніх справ України. До цього строку не зараховується
період перебування у відпустках та на лікуванні (обстеженні) у лікувальних
закладах.

3.4.3. За період
перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні органу
внутрішніх справ їй виплачується грошове забезпечення з розрахунку посадового
окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням,
надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення постійного
характеру, крім премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

3.4.4. Днем зарахування
в розпорядження вважається день підписання наказу про зарахування в
розпорядження або день, зазначений у наказі.

3.4.5. При виплаті
грошового забезпечення в період перебування в розпорядженні не зараховується:

час перебування в
черговій відпустці;

час перебування на
стаціонарному лікуванні;

час тимчасового
виконання обов’язків за вакантною посадою;

час перебування в
дорозі від місця попередньої служби до відповідного органу внутрішніх справ;

час перебування на
навчально-екзаменаційних сесіях заочних, вечірніх відділень вищих навчальних
закладів МВС;

час перебування під
арештом у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності в разі
закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку – з дня
арешту до дня звільнення включно.

3.4.6. Особам рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ, які звільнені від займаних
посад і перебувають у розпорядженні, не використавши чергової відпустки, або
щодо яких затримано вирішення питання про їх подальше використання на службі,
як правило, надається невикористана чергова відпустка. За час чергової
відпустки грошове забезпечення їм виплачується в розмірі, установленому за
основною посадою на день зарахування в розпорядження.

3.5. Виплата грошового
забезпечення особам, відстороненим від виконання службових обов’язків

3.5.1. Особа рядового і
начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути
відсторонена від виконання службових обов’язків за займаною посадою зі
збереженням посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за
вислугу років та інших надбавок і доплат.

Рішення про відсторонення
особи від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на
службу або призначення її на посаду, шляхом видання письмового наказу.

3.5.2. Особам рядового
і начальницького складу, звільненим з органів внутрішніх справ, а потім
поновленим на службі у зв’язку з визнанням звільнення незаконним, грошове
забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за
посадою, з якої вони були звільнені.

3.6. Виплата грошового
забезпечення за час відпустки

3.6.1. Особам рядового
і начальницького складу за час чергових, короткострокових, через хворобу та
канікулярних відпусток грошове забезпечення виплачується в розмірі,
установленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день відбуття у
відпустку.

3.6.2. Особам рядового
і начальницького складу за час перебування у відпустці по догляду за дитиною
грошове забезпечення не виплачується. Таким особам призначається державна
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із
Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

3.6.3. За час
перебування осіб рядового і начальницького складу, які зараховані до очної
докторантури, ад’юнктури, магістратури, а також курсантів (слухачів) з числа
осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС у
канікулярних відпустках їм виплачується грошове забезпечення, яке вони
отримували під час навчання.

3.7. Компенсація за
службу в понаднормовий час, у дні щотижневого відпочинку та святкові дні

3.7.1. При залученні
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ до несення
служби понад установлений законодавством робочий час виплата грошового
забезпечення проводиться з розрахунку посадового окладу й окладу за спеціальним
званням.

3.7.2. Годинна ставка
обчислюється шляхом поділу місячного посадового окладу та окладу за спеціальним
званням на кількість годин робочого часу в поточному місяці. При цьому
понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох
годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

3.7.3. Служба осіб
рядового і начальницького складу у дні щотижневого відпочинку та святкові дні
може компенсуватися за їхньою згодою шляхом надання їм іншого дня відпочинку
або в грошовій формі. Компенсація понаднормових робіт шляхом надання відгулів
не допускається.

3.7.4. Підставою для
залучення працівників органів внутрішніх справ до понаднормової служби чи в дні
щотижневого відпочинку та святкові дні є:

а) письмові накази
керівників органів внутрішніх справ;

б) графіки нарядів
чергувань, затверджені керівниками органів внутрішніх справ.

3.7.5. Облік робочого
часу здійснюється шляхом ведення щомісячного табеля з обов’язковою відміткою в
ньому кількості відпрацьованих годин.

3.8. Виплата грошового
забезпечення в разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу

3.8.1. У разі смерті
(загибелі) особи рядового і начальницького складу спадкоємцям виплачується в
установленому законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той
місяць, у якому сталася смерть, а також провадяться інші виплати, право на які
виникло на день смерті, та грошова компенсація за невикористану чергову
відпустку.

3.8.2. Сім’ям або
особам, які здійснювали поховання осіб рядового і начальницького складу, що
загинули (померли) під час проходження служби, надається допомога на поховання
та компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги і спорудження
надгробків у загальному розмірі 500 грн.

IV.
Грошові атестати

4.1. При переміщенні,
переведенні, а також звільненні осіб рядового і начальницького складу
фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов’язаний задовольнити їх усіма належними
видами грошового та дорожнього забезпечення і про виплачені суми зробити
відповідні записи в грошовому атестаті, зразок якого наведено у додатку до цієї
Інструкції.

4.2. Грошовий атестат
особам рядового і начальницького складу видається:

а) в усіх випадках
переміщення з одного органу внутрішніх справ до іншого, у тому числі при
направленні до вищих навчальних закладів МВС для навчання. У разі, якщо
грошовий атестат з будь-яких причин при відбутті виданий не був, фінансовий
апарат (бухгалтерія) зобов’язаний надіслати цей атестат за новим місцем служби
вибулого протягом десяти днів;

б) при переведенні з
органів внутрішніх справ до Збройних Сил України і Служби безпеки України та
інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України;

в) при відрядженні осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ до інших центральних органів
виконавчої влади або підвідомчих їм установ, підприємств та організацій із
залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України у випадках, коли за
відрядженими зберігаються права, пільги та переваги, якими користуються
відповідно до чинного законодавства особи начальницького складу, що проходять
службу в органах внутрішніх справ.

4.3. Особам, які
звільняються з призначенням пенсії, грошовий атестат на руки не видається, а
передається разом з іншими документами до уповноваженого структурного
підрозділу органу внутрішніх справ з підготовки та подання до органів, що
призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів.

4.4. У журналі, де
реєструються грошові атестати, зазначаються:

номер і дата оформлення
грошового атестата;

прізвище, ім’я та по
батькові власника грошового атестата, займана ним посада, спеціальне звання;

куди вибув власник
атестата;

до якого часу виплачено
грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки.

4.5. Грошові атестати
розбірливо заповнюються і підписуються керівником органу внутрішніх справ та
начальником фінансового апарату (бухгалтерії), після чого скріплюються
печаткою.

4.6. Види грошового
забезпечення вказуються в національній валюті України – гривні.

4.7. Не дозволяється
заповнення грошових атестатів олівцем. Грошові атестати без печатки чи підпису,
з підчистками або із виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються
недійсними.

4.8. У грошовому
атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за
проведеними розрахунками.

 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ 


ГРОШОВИЙ
АТЕСТАТ N ____

______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
              (найменування органу, що
видав атестат)
засвідчує, що
__________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
              (спеціальне звання)
______________________________________________________________________________________
       
         (прізвище, ім’я, по батькові, рік
народження і ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку)
мав:
1. Посадовий оклад _________________________________________________________
грн на місяць
2. __ – відсоткове підвищення посадового окладу ________________________________
грн на місяць
3. Оклад за спеціальним званням _____________________________________________
грн на місяць
4. Надбавку за вислугу років у розмірі          
                     
                   
________________ відсотків
    Вислуга років за станом на ____________ 20__ року наказом
_______________________________
_____________________________________________________
    визначена ___________________ р. ______________________ міс.
________________________ дн.
5.____________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________________
Задоволений такими видами грошового забезпечення:
1. Посадовим окладом у сумі __________________________до (число, місяць)___________
20__ року
2. __ – відсотковим підвищенням посадового окладу_______до (число,
місяць)___________ 20__ року
3. Окладом за спеціальним званням      
 ________________до (число, місяць)____________ 20__ року
4. __ – відсотковою надбавкою за вислугу років  __________до (число,
місяць)___________ 20__ року
5. __ – відсотковою надбавкою за виконання особливо важливих
         завдань
_______________________________________до (число,
місяць)___________ 20__ року
6. __ – відсотковою надбавкою до посадового окладу за службу
         в підрозділі БОЗ
_______________________________до (число, місяць)____________ 20__ року
7. __ – відсотковою надбавкою до посадового окладу за роботу
                     в
умовах режимних обмежень   ____________до (число, місяць)_____________ 20__
року
8. __ – відсотковою надбавкою за        
_________________до (число, місяць)____________ 20__ року
9. __ – відсотковою надбавкою за _____________________до (число,
місяць)____________ 20__ року
10. __ – доплата                
            ______________________до (число,
місяць)____________ 20__ року
11. __ – відсоток премії              
   ______________________до (число, місяць)____________ 20__ року
12. Усього нараховано                
___________________ до ___________________________ 20__ року
13. Відраховано податків            
___________________ до ___________________________ 20__ року
14. Відпустка використана за 20__ рік
15. Матеріальна допомога:
для вирішення соціально-побутових питань у сумі _____
на оздоровлення при наданні основної відпустки в сумі __   ______
16. Має заборгованість
__________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                     
        (указати вид заборгованості)
   у сумі ________________________
грн, яка може бути стягнута до ___________________________

____________________________
20__ року і надіслана:
______________________________________________________________________________________
       
                     
                     
                     
  (указати, куди перерахувати або здати)
______________________________________________________________________________________
17. Перебуває в розпорядженні (поза штатом) з ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
18. У графі 18 зазначаються відрахування, не пойменовані у відповідних графах
атестата (відрахування за аліментами на сім’ю тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19. Атестат видано у зв’язку з
____________________________________________________________
       
                     
                     
                     
                 (переведенням
по службі, звільненням на пенсію) 
_________________________________________________________ 


  

Керівник
органу
 

дата 

  

  

Начальник
фінансового апарату
 

     
М. П. 

  


Відомості, подані в атестаті, уважаю правильними

Підпис


 

Додаток 1
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ

(гривень)

Категорія
курсантів 

Розмір
посадового окладу 

Курсанти з числа осіб, які не перебували на
службі в органах внутрішніх справ перед зарахуванням на навчання: що
навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем
“магістр”, “спеціаліст”, “бакалавр”:

  

першого і другого курсу навчання 

208 

третього курсу навчання 

245 

четвертого і кожного наступного курсу
навчання 

281 

що навчаються за програмами з
освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”: 

  

першого і другого курсу навчання 

172 

третього і кожного наступного курсу
навчання 

208 

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування:
що навчаються за програмами з освітньо-кваліфікаційним рівнем
“магістр”, “спеціаліст”, “бакалавр”: 

  

першого і другого курсу навчання 

281 

третього курсу навчання 

299 

четвертого і кожного наступного курсу
навчання 

317 

що навчаються за програмами з
освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”: 

  

першого і другого курсу навчання 

245 

третього і кожного наступного курсу
навчання 

281 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 2
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


ОКЛАДИ
за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ

Спеціальні
звання 

Розмір
окладу 

Генерал-полковник міліції 

150 

Генерал-лейтенант міліції 

145 

Генерал-майор міліції 

140 

Полковник міліції 

135 

Підполковник міліції 

130 

Майор міліції 

125 

Капітан міліції 

120 

Старший лейтенант міліції 

115 

Лейтенант міліції 

110 

Молодший лейтенант міліції 

105 

Старший прапорщик міліції 

65 

Прапорщик міліції 

60 

Старшина міліції 

55 

Старший сержант міліції 

50 

Сержант міліції 

45 

Молодший сержант міліції 

40 

Рядовий міліції 

30 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 3
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


РОЗМІРИ
надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ

Вислуга
років 

Розмір
надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним
званням 

Від 1 до 2 років 

Від 2 до 5 років 

10 

Від 5 до 10 років 

20 

Від 10 до 15 років 

25 

Від 15 до 20 років 

30 

Від 20 до 25 років 

35 

25 і більше 

40 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 4
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
центрального апарату МВС

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Начальник Департаменту, керівник Апарату
Міністра, керівник Робочого апарату Національного центрального бюро
Інтерполу 

2000 –
2140 

Перший заступник начальника головного
управління, начальника (директора) Департаменту, радник Міністра, перший
заступник керівника Робочого апарату Національного центрального бюро
Інтерполу, Апарату Міністра 

1940 –
2080 

Заступник начальника головного управління,
начальника (директора) Департаменту, помічник Міністра, помічник радника МВС,
заступник керівника Робочого апарату Національного центрального бюро
Інтерполу, Апарату Міністра 

1900 –
2000 

Начальник самостійного управління 

1800 –
1900 

Перший заступник начальника самостійного
управління 

1750 –
1840 

Заступник начальника самостійного
управління 

1710 –
1820 

Начальник управління у складі Департаменту
(Головного управління), начальник самостійного відділу 

1700 –
1800 

Заступник начальника управління у складі
Департаменту (Головного управління), заступник начальника самостійного
відділу 

1650 –
1750 

Начальник відділу у складі Департаменту
(Головного управління), управління, помічник першого заступника Міністра, помічник
заступника Міністра, головний інспектор (Апарату Міністра, Головного штабу,
управління взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
управління юридичного забезпечення), заступник начальника чергової частини
Головного штабу 

1500 –
1600 

Заступник начальника відділу 

1450 –
1550 

Начальник самостійного сектору
(відділення) 

1350 –
1400 

Начальник сектору (відділення) 

1250 –
1350 

Головні: інспектор,
оперуповноважений-інспектор 

1230 –
1300 

Помічник начальника (директора) Департаменту
(Головного управління) по роботі з персоналом, помічник начальника чергової
частини – оперативний черговий, помічник керівника Робочого апарату Національного
центрального бюро Інтерполу по роботі з персоналом, старший слідчий в
особливо важливих справах 

1200 –
1250 

Головні: спеціаліст, ревізор, експерт, психолог;
старший дізнавач з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо
важливих справах, старший інспектор з особливих доручень, старший
державтоінспектор з особливих доручень, старший референт з особливих
доручень, старший слідчий, слідчий в особливо важливих справах, старший
оперуповноважений з особливих доручень 

1150 –
1200 

Старші: оперуповноважений, дізнавач,
співробітник, інспектор – черговий оперативних служб; слідчий,
оперуповноважений в особливо важливих справах, начальник секретаріату 

1050 –
1150 

Оперуповноважений, дізнавач, співробітник,
інспектор – черговий оперативних служб; старші: інспектор, інженер,
державтоінспектор, референт, референт-перекладач, ревізор, юрисконсульт,
психолог, експерт 

900 –
950 

Інспектор, інженер, державтоінспектор, референт,
референт-перекладач, ревізор, юрисконсульт, психолог, експерт 

750 –
850 

Начальник військового представництва: 

  

II категорії 

1450 –
1550 

III категорії 

1350 –
1400 

Заступник начальника військового
представництва: 

  

II категорії 

1200 –
1250 

Провідний інженер військового
представництва: 

  

I категорії 

1150 –
1200 

II категорії 

1100 –
1170 

III категорії 

1050 –
1150 

Помічник провідного інженера військового
представництва: 

  

I категорії 

1050 –
1140 

II категорії 

1000 –
1100 

III категорії 

750 –
850 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 5
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Директор Державного департаменту 

2140 –
2290 

Перший заступник директора Державного
департаменту 

2050 –
2200 

Заступник директора Державного
департаменту 

2030 –
2140 

Начальник управління 

1650 –
1730 

Заступник начальника управління 

1560 –
1650 

Начальник відділу 

1550 –
1640 

Заступник начальника відділу 

1550 –
1600 

Начальник сектору 

1140 –
1230 

Помічник директора Державного департаменту 

1090 –
1140 

Старший інспектор з особливих доручень 

1050 –
1090 

Головний спеціаліст 

1010 –
1030 

Старший інспектор 

820 –
860 

Інспектор 

680 –
770 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 6
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
підрозділів, що діють при МВС та йому підпорядковані

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Центр
безпеки дорожнього руху 

Начальник Центру 

1650 –
1750 

Заступник начальника Центру 

1600 –
1700 

Начальник відділу 

1450 –
1550 

Заступник начальника відділу, начальник
сектору 

1350 –
1450 

Головний спеціаліст, старший інспектор з
особливих доручень 

1150 –
1200 

Старші: інженер, інспектор 

900 –
950 

Інженер, інспектор 

750 –
850 

Спеціальний
загін “Кобра” особливого призначення 

Начальник загону 

1350 –
1400 

Заступник начальника загону 

1300 –
1350 

Помічник начальника штабу, начальник відділення,
командир роти 

1050 –
1150 

Заступник командира роти 

1000 –
1070 

Командир взводу 

950 –
1000 

Заступник командира взводу, старший зміни
супроводження 

850 –
950 

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт,
психолог 

800 –
850 

Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог,
старший інспектор дорожньо-патрульної служби 

700 –
750 

Центральна
база ресурсного забезпечення 

Начальник бази 

1500 –
1600 

Заступник начальника бази 

1450 –
1550 

Заступник начальника філії 

1400 –
1450 

Начальник відділу 

1350 –
1400 

Заступник начальника відділу, начальник
відділення 

1250 –
1350 

Начальник майстерні, старші: інспектор, інженер,
юрисконсульт 

900 –
950 

Інспектор, інженер, юрисконсульт 

750 –
850 

Редакція
щотижневої газети “Іменем Закону” 

Головний редактор 

1850 

Заступник головного редактора 

1760 

Начальник відділу 

1500 –
1600 

Головний спеціаліст 

1150 –
1200 

Спеціальний кореспондент, власний
кореспондент 

900 –
950 

Кореспондент 

750 –
850 

Автогосподарство
МВС 

Начальник автогосподарства 

1450 –
1550 

Заступник начальника автогосподарства 

1400 –
1500 

Головний енергетик; начальник фінансової
частини 

1150 –
1200 

Начальник майстерні, старші: інспектор,
інженер 

900 –
950 

Інспектор, інженер, командир взводу 

750 –
850 

Автогосподарство
Державтоінспекції 

Начальник автогосподарства 

1050 –
1150 

Заступник начальника автогосподарства 

950 –
1050 

Старший інженер 

900 –
950 

Інженер 

750 –
850 

Центр
обслуговування підрозділів Міністерства 

Начальник Центру 

1500 –
1600 

Заступник начальника Центру 

1400 –
1500 

Начальник відділу 

1350 –
1400 

Заступник начальника відділу 

1300 –
1350 

Старший інженер 

900 –
950 

Інженер 

750 –
850 

Відділ
охорони 

Начальник відділу 

1350 –
1400 

Заступник начальника відділу 

1200 –
1300 

Старший інспектор 

750 –
850 

Центр
культури та мистецтв МВС 

Начальник Центру 

1500 –
1600 

Казенне
науково-виробниче об’єднання “Форт” 

Начальник об’єднання 

1750 –
1840 

Заступник начальника об’єднання 

1650 –
1750 

Начальник відділу 

1350 –
1400 

Заступник начальника відділу 

1250 –
1350 

Командир роти; старші: інженер, інспектор 

900 –
950 

Заступник командира роти 

850 –
900 

Старший інспектор зі службової підготовки (у
складі роти) 

800 –
850 

Інженер, інспектор, командир взводу 

750 –
800 

Будинки
відпочинку 

Начальник будинку відпочинку 

1000 –
1100 

Заступник начальника будинку відпочинку –
начальник філії 

850 –
950 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 7
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
апарату Головного управління МВС в місті Києві, Управління МВС на залізничному
транспорті

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Начальник Головного управління,
Управління МВС на залізничному транспорті 

1900 

Перший заступник начальника Головного
управління, Управління МВС на залізничному транспорті 

1800 

Заступник начальника Головного управління,
Управління МВС на залізничному транспорті 

1700 

Начальник: управління, самостійного відділу;
помічник (радник) начальника ГУМВС, УМВС 

1400 –
1500 

Перший заступник начальника управління,
заступник начальника управління, самостійного відділу (підрозділу на правах
управління, самостійного відділу) 

1360 –
1460 

Начальник відділу (підрозділу на правах відділу)
у складі управління; начальник самостійних: сектору (відділення), служби;
помічник начальника управління з організаційно-штатної роботи 

1200 –
1300 

Заступник начальника відділу (підрозділу на
правах відділу) у складі управління 

1160 –
1260 

Начальник сектору, відділення (підрозділу на
правах сектору, відділення) у складі управління, відділу, помічник начальника
відділу з організаційно-штатної роботи, помічник начальника управління
Державтоінспекції, начальник фінансової частини, старший слідчий в особливо
важливих справах 

1100 – 1200 

Головний спеціаліст, ревізор, психолог; старші:
державтоінспектор з особливих доручень, інспектор з особливих доручень;
помічник коменданта гарнізону, помічник начальника чергової частини –
оперативний черговий; старші: оперуповноважений з особливо важливих справ,
слідчий, дізнавач з особливих доручень, оперуповноважений з особливих
доручень; слідчий з особливо важливих справ 

1000 –
1100 

Старші: оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; слідчий, оперуповноважений з особливо важливих
справ 

900 –
1000 

Оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер, інженер-програміст,
інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, ревізор, референт,
психолог 

750 –
850 

Інспектор, інженер, інженер – програміст,
інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, ревізор, референт,
психолог 

650 –
750 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 8
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
підрозділів і установ, що діють при Головному управлінні МВС в місті Києві,
Управлінні МВС на залізничному транспорті та їм підпорядковані

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Приймальники-розподільники
для дітей 

Начальник приймальника-розподільника 

1100 –
1200 

Заступник начальника
приймальника-розподільника 

1050 –
1100 

Старший інспектор 

750 –
800 

Старший вихователь 

650 –
750 

Інспектор, психолог 

650 –
750 

Вихователь 

600 –
700 

Спеціальні
установи 

Начальник: приймальника-розподільника,
спеціального приймальника, ізолятора 

1100 –
1200 

Заступник начальника:
приймальника-розподільника, спеціального приймальника, ізолятора 

1050 –
1100 

Старший оперуповноважений 

850 –
900 

Оперуповноважений, старший інспектор 

750 –
850 

Інспектор 

650 –
750 

Відділи
Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території району та
автомобільно-технічної інспекції 

Начальник відділу 

1100 –
1200 

Заступник начальника відділу 

1050 –
1100 

Начальник відділення 

950 –
1000 

Старші: інспектор, державтоінспектор,
інженер 

750 –
850 

Інспектор, державтоінспектор, інженер, старший
інспектор дорожньо-патрульної служби 

650 –
750 

Відділи,
відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи 

Начальник відділу 

950 –
1000 

Заступник начальника відділу, начальник
відділення 

900 –
950 

Старші: інспектор, державтоінспектор 

750 –
850 

Інспектор, державтоінспектор 

650 –
750 

Інші
підрозділи Державтоінспекції 

Начальник автогосподарства 

1000 –
1100 

Заступник начальника автогосподарства 

930 –
1030 

Начальник станції діагностики 

850 –
930 

Заступник начальника станції діагностики 

830 –
900 

Старші: інженер, державтоінспектор 

750 –
850 

Інженер, державтоінспектор 

650 –
750 

Автогосподарство
ГУМВС, УМВСЗТ 

Начальник автогосподарства 

1100 –
1150 

Заступник начальника автогосподарства 

1050 –
1100 

Начальник фінансової частини (на правах
відділення) 

950 –
970 

Старші: інспектор, інженер 

750 –
850 

Інспектор, інженер 

650 –
750 

Оркестр 

Начальник оркестру 

750 –
800 

Старший інспектор оркестру 

730 –
770 

Інспектор оркестру 

700 –
750 

Кінологічний
центр 

Начальник Центру 

1100 –
1200 

Заступник начальника Центру 

1050 –
1100 

Старший інспектор-кінолог 

750 –
850 

Інспектор-кінолог 

650 –
750 

Склади
непорушного запасу 

Начальник складу 

700 –
750 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 9
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Севастополі

(гривень)

ГУМВС,
УМВС
у (в) 

Розміри
посадових окладів 

начальник
ГУМВС, УМВС 

перший
заступник начальника ГУМВС, УМВС 

заступник
начальника ГУМВС, УМВС 

поза
групою 

I
група 

II
група 

поза
групою 

I
група 

II
група 

поза
групою 

I
група 

II
група 

Автономній Республіці Крим 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Вінницькій обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Волинській обл. 

  

  

1670 

  

  

1505 

  

  

1500 

Дніпропетровській обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Донецькій обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Житомирській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Закарпатській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Запорізькій обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Івано-Франківській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Київській обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Кіровоградській обл. 

  

  

1670 

  

  

1505 

  

  

1500 

Луганській обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Львівській обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Миколаївській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Одеській обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Полтавській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Рівненській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

м. Севастополі 

  

  

1670 

  

  

1505 

  

  

1500 

Сумській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Тернопільській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Харківській обл. 

1880 

  

  

1690 

  

  

1600 

  

  

Херсонській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Хмельницькій обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Черкаській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Чернігівській обл. 

  

1775 

  

  

1600 

  

  

1550 

  

Чернівецькій обл. 

  

  

1670 

  

  

1505 

  

  

1500 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 10
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Севастополі, лінійних управлінь на залізницях Управління МВС
України на залізничному транспорті

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Начальник лінійного управління на
залізниці 

1670 

Перший заступник начальника лінійного управління
на залізниці 

1505 

Заступник начальника лінійного управління на
залізниці 

1500 

Начальник: управління, самостійного відділу;
помічник (радник) начальника ГУМВС, УМВС 

  

поза групою і в Автономній Республіці Крим 

1350 –
1450 

I група 

1250 –
1350 

II група і в лінійних управліннях на
залізницях 

1150 –
1250 

Перший заступник начальника управління,
заступник начальника: управління, самостійного відділу (підрозділу на правах
управління, самостійного відділу) 

  

поза групою і в Автономній Республіці Крим 

1310 –
1410 

I група 

1210 –
1310 

II група і в лінійних управліннях на
залізницях 

1120 –
1210 

Начальник відділу (підрозділу на правах відділу)
у складі управління, начальник самостійних: сектору (відділення), служби;
помічник начальника управління з організаційно-штатної роботи 

1100 –
1150 

Заступник начальника відділу (підрозділу на
правах відділу) у складі управління 

1070 –
1120 

Начальник сектору, відділення (підрозділу на
правах сектору, відділення) у складі управління, відділу, помічник начальника
відділу з організаційно-штатної роботи, помічник начальника управління
Державтоінспекції, начальник фінансової частини, старший слідчий з особливо
важливих справ 

1050 –
1100 

Головний спеціаліст; старші: державтоінспектор з
особливих доручень, інспектор з особливих доручень; помічник коменданта
гарнізону; помічник начальника чергової частини – оперативний черговий;
старші: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, дізнавач з
особливих доручень, оперуповноважений з особливих доручень; слідчий з
особливо важливих справ 

900 –
950 

Старші: оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; слідчий, оперуповноважений з особливо важливих
справ 

800 –
900 

Оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач 

700 –
750 

Старші: інспектор, інженер, інженер –
програміст, інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, ревізор,
референт, психолог, інспектор-лікар 

700 –
750 

Інспектор, інженер, інженер-програміст,
інженер-електронник, юрисконсульт, державтоінспектор, ревізор, референт,
психолог, інспектор-лікар 

650 –
700 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 11
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
підрозділів і установ, що діють при головних управліннях, управліннях МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, лінійних управліннях
на залізницях Управління МВС на залізничному транспорті, міськрайлінорганах та
їм підпорядковані

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

ГУМВС,
УМВС, лінійні управління на залізницях 

Міськрайліноргани 

Приймальники-розподільники
для дітей 

Начальник приймальника-розподільника 

1050 –
1100 

900 –
950 

Заступник начальника
приймальника-розподільника 

1000 –
1050 

800 –
900 

Старший інспектор 

650 –
700 

600 –
650 

Старший вихователь 

600 –
700 

550 –
650 

Вихователь 

550 –
650 

500 –
600 

Інспектор, психолог 

600 –
650 

550 –
600 

Спеціальні
установи 

Начальник об’єднаної установи 

1100 –
1150 

Заступник начальника об’єднаної установи 

1070 –
1120 

Начальник: приймальника-розподільника,
спеціального приймальника, ізолятора 

1050 –
1100 

900 –
950 

Заступник начальника:
приймальника-розподільника, спеціального приймальника, ізолятора 

1000 –
1050 

800 –
900 

Старший оперуповноважений 

750 –
850 

750 –
800 

Старший інспектор, оперуповноважений 

650 –
700 

600 –
650 

Інспектор 

600 –
650 

550 –
600 

Відділи,
відділення Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території
міста, району, району в місті та автомобільно-технічної інспекції 

Начальник відділу 

1050 –
1100 

Заступник начальника відділу, начальник
відділення 

1000 –
1050 

Заступник начальника відділення, начальник
відділення у складі відділу 

900 –
950 

Старші: інспектор, державтоінспектор,
інженер 

700 –
750 

Інспектор, державтоінспектор, інженер 

650 –
700 

Відділи,
відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи 

Начальник відділу 

900 –
950 

Заступник начальника відділу, начальник
відділення 

850 –
900 

Старші: інспектор, державтоінспектор,
інженер 

700 –
750 

Інспектор, державтоінспектор, інженер 

650 –
700 

Інші
підрозділи Державтоінспекції 

Начальник автогосподарства 

950 –
1050 

Заступник начальника автогосподарства 

900 –
950 

Начальник станції діагностики 

800 –
900 

Автогосподарства
ГУМВС, УМВС 

Начальник автогосподарства 

1050 –
1100 

Заступник начальника автогосподарства 

1000 –
1050 

Начальник служби 

950 –
970 

Начальник майстерні, старший
інженер-інспектор 

700 –
750 

Інженер-інспектор 

650 –
700 

Автогосподарства
міських управлінь 

Начальник автогосподарства 

1000 –
1050 

Заступник начальника автогосподарства 

950 –
1000 

Оркестр,
ансамбль 

Начальник ансамблю, оркестру 

700 –
750 

Старший інспектор ансамблю, оркестру 

680 –
730 

Інспектор ансамблю, оркестру 

650 –
700 

Кінологічний
центр 

Начальник Центру 

1050 –
1100 

Заступник начальника Центру 

1000 –
1050 

Старший інспектор-кінолог 

650 –
750 

Інспектор-кінолог 

650 –
700 

Склади
непорушного запасу 

Начальник складу непорушного запасу (при штатній
чисельності спецформувань понад 900 од.) 

650 –
700 

Центри
соціальної адаптації раніше засуджених осіб 

Начальник Центру 

650 –
700 

Оперуповноважений карного розшуку, старший
інспектор 

600 –
650 

Інспектор 

550 –
600 

Пункт
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

наповнення
до 200 осіб 

наповнення
понад 200 осіб 

Директор 

1050 –
1100 

1100 –
1150 

Заступник директора 

1000 –
1050 

1050 –
1100 

Старший інспектор 

650 –
700 

Інспектор 

600 –
650 

Центр
обслуговування ГУМВС, УМВС 

Начальник відділення 

900 –
950 

Старший інспектор 

700 –
750 

Інспектор 

650 –
700 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 12
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
апаратів міських управлінь

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Начальник міського управління: 

  

I кат. 

1400 

II кат. 

1350 

III кат. 

1300 

Перший заступник начальника міського
управління: 

  

I кат. 

1350 

II кат. 

1300 

III кат. 

1250 

Заступник начальника міського управління: 

  

I кат. 

1300 

II кат. 

1250 

III кат. 

1200 

Начальник відділу міського управління: 

  

I кат. 

1200 

II кат. 

1150 

III кат. 

1100 

Заступник начальника відділу міського
управління: 

  

I кат. 

1150 

II кат. 

1100 

III кат. 

1050 

Начальник самостійного сектору
(відділення) 

1050 –
1150 

Начальник сектору (відділення) у складі відділу,
старший слідчий з особливо важливих справ 

1000 –
1050 

Помічник начальника чергової частини –
оперативний черговий, помічник коменданта гарнізону, старший слідчий 

900 –
950 

Старші: оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; слідчий 

850 –
900 

Старші: інспектор, юрисконсульт, психолог,
інженер; оперуповноважений, інспектор – черговий оперативних служб,
дізнавач 

700 –
750 

Інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер 

650 –
700 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 13
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
районних, лінійних управлінь Головного управління МВС в місті Києві

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Начальник управління 

1250 –
1350 

Перший заступник начальника управління 

1200 –
1300 

Заступник начальника управління 

1150 –
1250 

Начальник відділу міліції 

1100 –
1200 

Начальник: відділу, самостійного сектору
(відділення); заступник начальника відділу міліції 

1000 –
1100 

Заступник начальника відділу, самостійного
сектору (відділення), помічник начальника управління 

970 –
1070 

Начальник сектору (відділення) у складі відділу,
помічник начальника відділу роботи з персоналом з організації виховної роботи,
помічник начальника відділу по роботі з персоналом 

950 –
1000 

Заступник начальника сектору (відділення) у
складі відділу, помічник начальника чергової частини – оперативний черговий,
помічник заступника начальника відділу міліції з організації виховної
роботи 

920 –
970 

Старший слідчий 

850 –
900 

Старші: оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; слідчий 

800 –
850 

Старший дільничний інспектор міліції 

750 –
800 

Оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер, психолог 

650 –
700 

Дільничний інспектор міліції 

630 –
670 

Інспектор, інженер, психолог 

600 –
650 


 

Директор
ДФРБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 14
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
міських, районних відділів, лінійних відділів (відділень, пунктів), відділів
(відділень) спеціальної міліції, відділів (відділень) міліції

(гривень)

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

<?if !supportMisalignedRows?>

<?endif?>

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

 

Начальник міського, районного в місті
відділу: 

  

 

I кат. 

1300 

 

II кат. 

1280 

 

III кат. 

1250 

 

Перший заступник (заступник) начальника
міського, районного в місті відділу: 

  

 

I кат. 

1150 

 

II кат. 

1120 

 

III кат. 

1100 

 

Начальник районного, лінійного відділу: 

  

 

I кат. 

1280 

 

II кат. 

1250 

 

III кат. 

1200 

 

Перший заступник (заступник) начальника
районного, лінійного відділу: 

  

 

I кат. 

1120 

 

II кат. 

1100 

 

III кат. 

1050 

 

Начальник: відділу міліції, відділу спеціальної
міліції 

1050 –
1150 

 

Заступник начальника: відділу міліції, відділу
спеціальної міліції; начальник: відділення міліції, відділення спеціальної
міліції, лінійного відділення міліції 

1000 –
1100 

 

Начальник відділу, начальник самостійного
сектору (відділення) 

900 –
1000 

 

Заступник начальника: відділу, самостійного
сектору (відділення) 
Заступник начальника: відділення міліції, відділення спеціальної міліції,
лінійного відділення міліції 

870 –
970 
 

Начальник сектору (відділення) у складі відділу,
помічник начальника відділу – оперативний черговий, помічник начальника
відділу по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, помічник
начальника відділу по роботі з персоналом, начальник служби супроводження,
начальник лінійного пункту міліції 

850 –
950 

 

Заступник начальника сектору (відділення) у
складі відділу 

825 –
925 

 

Старший слідчий 

800 –
850 

 

Помічник начальника відділу з тилового
забезпечення; помічник заступника начальника відділу по роботі з персоналом з
організації виховної роботи 
Старші: оперуповноважений, інспектор – черговий оперативних служб, дізнавач;
слідчий; заступник начальника служби супроводження 

750 –
800 
 

Старший дільничний інспектор міліції 

700 –
750 

 

Оперуповноважений, інспектор – черговий
оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер, психолог,
юрисконсульт 
Дільничний інспектор міліції 

600 –
650 
 

Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт 

550 –
600 

 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 15
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
стройових підрозділів міліції особливого призначення “Беркут”,
спеціальних підрозділів судової міліції “Грифон”, спеціальних
підрозділів міліції охорони “Титан”, Служби інкасації, охорони та
перевезення валютних цінностей, підпорядкованих головним управління,
управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Командир полку (підрозділу на правах
полку) 

1200 –
1300 

1150 –
1200 

Заступник командира полку (підрозділу на правах
полку), командир самостійного батальйону (підрозділу на правах самостійного
батальйону) 

1160 –
1200 

1100 –
1150 

Начальник штабу полку 

1100 –
1160 

1050 –
1100 

Заступник командира самостійного батальйону
(підрозділу на правах самостійного батальйону), командир батальйону (у складі
полку) 

1050 –
1100 

1000 –
1050 

Заступник командира батальйону (у складі полку),
командир самостійної роти (підрозділу на правах самостійної роти), начальник
штабу батальйону, помічник начальника штабу полку, начальник відділення 

1000 –
1050 

950 –
1000 

Заступник командира самостійної роти (підрозділу
на правах самостійної роти), командир роти (у складі полку, батальйону) 

950 –
1000 

900 –
950 

Заступник командира роти (у складі полку,
батальйону), командир самостійного взводу (підрозділу на правах самостійного
взводу), помічник начальника штабу батальйону 

900 –
950 

850 –
900 

Старший оперуповноважений 

850 –
900 

800 –
850 

Командир взводу (у складі полку, батальйону,
роти), заступник командира самостійного взводу (підрозділу на правах
самостійного взводу); старші: інспектор, інженер, психолог 

750 –
850 

700 –
750 

Заступник командира взводу (у складі полку,
батальйону, роти), оперуповноважений 

700 –
800 

650 –
730 

Інспектор, інженер, психолог, інструктор 

650 –
750 

630 –
700 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 16
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
стройових підрозділів міліції, підпорядкованих головним управлінням,
управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на залізничному транспорті, міським управлінням, лінійним
управлінням на залізницях, міськрайлінорганам

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Командир полку 

1160 –
1260 

1100 –
1150 

Заступник командира полку, командир батальйону
(самостійного), начальник штабу полку 

1100 –
1160 

1050 –
1100 

Заступник командира батальйону (самостійного),
командир батальйону (у складі полку) 

1000 –
1100 

930 –
1000 

Заступник командира батальйону (у складі полку),
помічник командира полку, начальник штабу батальйону 

950 –
1000 

900 –
930 

Помічник начальника штабу полку, помічник
заступника командира полку з організації виховної роботи, начальник
відділення 

900 –
950 

850 –
930 

Командир роти (самостійної), помічник командира
батальйону 

850 –
970 

830 –
880 

Заступник командира роти (самостійної), командир
роти (у складі полку, батальйону) 

750 –
850 

730 –
830 

Заступник командира роти (у складі полку,
батальйону), командир взводу (самостійного) 

730 –
780 

700 –
750 

Заступник командира взводу (самостійного),
командир взводу (у складі полку, батальйону); старші: інспектор, інженер,
психолог 

700 –
750 

670 –
730 

Заступник командира взводу (у складі полку,
батальйону) 

680 –
720 

650 –
700 

Інспектор, інженер, психолог, старший інспектор
дорожньо-патрульної служби, старший інспектор патрульної служби 

650 –
700 

600 –
650 


 

Директор
ДФРБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 17
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
підрозділів Державної служби охорони

(гривень)

Найменування посади 

Розмір
посадового окладу 

I.
Департамент Державної служби охорони при МВС 

Начальник Департаменту 

2000 –
2140 

Перший заступник начальника Департаменту 

1940 –
2080 

Заступник начальника Департаменту 

1900 –
2000 

Начальник управління 

1700 –
1800 

Заступник начальника управління 

1650 –
1750 

Начальник відділу 

1500 –
1600 

Заступник начальника відділу 

1450 –
1550 

Начальник сектору 

1250 –
1350 

Головний інспектор 

1200 –
1250 

Помічник начальника Департаменту;
Старший інспектор з особливих доручень; головні: спеціаліст, ревізор,
психолог 

1150 –
1200 

Старші: інспектор, інженер, психолог, ревізор,
юрисконсульт 

900 –
950 

Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт 

750 –
850 

II.
Підрозділи, що підпорядковані Департаменту Державної служби охорони при
МВС 

Начальник управління 

1650 –
1700 

Заступник начальника управління, начальник
відділу (самостійного) 

1600 –
1650 

Начальник відділу (у складі управління),
заступник начальника відділу (самостійного) 

1450 –
1550 

Заступник начальника відділу (у складі
управління), начальник сектору 

1350 –
1450 

Головний спеціаліст 

1150 –
1200 

Старші: інспектор, інженер-інспектор 

900 –
950 

Інспектор, інженер-інспектор 

750 –
850 

III.
Управління (відділ) Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС 

Начальник управління, начальник відділу
(самостійного): 

  

м. Київ 

1400 –
1500 

поза групою 

1350 –
1450 

I група 

1250 –
1350 

II група 

1150 –
1250 

Перший заступник начальника управління,
заступник начальника управління, заступник начальника відділу
(самостійного): 

  

м. Київ 

1360 –
1460 

поза групою 

1310 –
1410 

I група 

1210 –
1310 

II група 

1120 –
1210 

Начальник відділу: 

  

м. Київ 

1200 –
1300 

крім м. Києва 

1100 –
1150 

Заступник начальника відділу: 

  

м. Київ 

1160 –
1260 

крім м. Києва 

1070 –
1120 

Начальник сектору: 

  

м. Київ 

1100 –
1200 

крім м. Києва 

1050 –
1100 

Головний спеціаліст, старший інспектор з
особливих доручень, головний психолог, головний ревізор: 

  

м. Київ 

1000 –
1100 

крім м. Києва 

900 –
950 

Старші: інспектор, інженер, інспектор-черговий,
психолог, ревізор, юрисконсульт: 

  

м. Київ 

750 –
850 

крім м. Києва 

700 –
750 

Інспектор, інженер, інспектор-черговий,
психолог, ревізор, юрисконсульт: 

  

м. Київ 

650 –
750 

крім м. Києва 

650 –
700 

IV.
Підрозділи, підпорядковані управлінню (відділу) Державної служби охорони при
ГУМВС, УМВС 

Центр
технічної охорони 

Найменування
посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник Центру 

1300 –
1400 

1150 –
1250 

Заступник начальника Центру 

1200 –
1300 

1100 –
1150 

Начальник сектору 

1100 –
1200 

1050 –
1100 

Старший інспектор, інженер-інспектор,
інженер-програміст 

750 –
850 

700 –
750 

Інспектор, інженер-інспектор,
інженер-програміст 

650 –
750 

650 –
700 

Центр
оперативного управління 

Найменування
посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник центру 

1200 –
1300 

1100 –
1150 

Старший інспектор-черговий 

750 –
850 

700 –
750 

Інспектор-черговий 

650 –
750 

650 –
700 

Територіальні
відділи, відділення центрів технічної охорони 

Найменування
посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник відділу 

1150 –
1250 

1050 –
1150 

Заступник начальника відділу, начальник
відділення 

1000 –
1100 

900 –
1000 

Начальник сектору 

950 –
1000 

850 –
950 

Старший інспектор, інженер-інспектор,
інженер-програміст 

650 –
700 

600 –
650 

Інспектор, інженер-інспектор,
інженер-програміст 

600 –
650 

550 –
600 

Пункт
(головний пункт) централізованого спостереження 

Найменування
посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник головного пункту 

900 –
1000 

800 –
900 

Начальник пункту 

750 –
850 

700 –
800 

Старші: інспектор-черговий, інженер-програміст,
інженер-інспектор 

750 –
850 

700 –
800 

Інспектор-черговий, інженер-програміст,
інженер-інспектор 

650 –
750 

650 –
700 

Міські,
районні, міжрайонні відділи, відділення Державної служби охорони при
МВС 

Найменування
посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник відділу 

1150 –
1250 

1050 –
1150 

Заступник начальника відділу, начальник
відділення 

1000 –
1100 

900 –
1000 

Начальник сектору 

950 –
1000 

850 –
950 

Старший інспектор, інженер-інспектор,
інженер-програміст, психолог, юрисконсульт, начальник загону 

650 –
700 

600 –
650 

Інспектор, інженер-інспектор,
інженер-програміст, психолог, юрисконсульт, заступник начальника загону 

600 –
650 

550 –
600 

Пункт
(головний пункт) централізованого спостереження 

Найменування
посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник головного пункту 

800 –
900 

750 –
850 

Начальник пункту 

700 –
750 

650 –
700 

Старші: інспектор-черговий, інженер-програміст,
інженер-інспектор 

650 –
700 

600 –
650 

Інспектор-черговий, інженер-програміст,
інженер-інспектор 

600 –
650 

550 –
600 

Інші
підрозділи 

Автогосподарства 

Найменування посади 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Начальник автогосподарства 

1100 –
1150 

1050 –
1100 

Заступник начальника автогосподарства 

1050 –
1100 

1000 –
1050 

Старший інспектор з безпеки дорожнього руху,
старший інженер-інспектор 

750 –
850 

700 –
750 

Інспектор з безпеки дорожнього руху,
інженер-інспектор 

650 –
750 

650 –
700 

Кінологічні
центри 

Начальник Центру 

1100 –
1200 

1050 –
1100 

Заступник начальника Центру 

1050 –
1100 

1000 –
1050 

Старші: інспектор, інспектор-кінолог 

750 –
850 

650 –
750 

Інспектор, інспектор-кінолог 

650 –
750 

650 –
700 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


(додаток 17
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 29.04.2009 р. N 185,
 від 17.12.2009 р. N 524)

 

Додаток 18
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
медичних установ МВС

(гривень)

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

I.
Центральна поліклініка 

Начальник поліклініки – лікар 

1400 –
1500 

Заступник начальника поліклініки – лікар 

1350 –
1400 

Заступник начальника поліклініки 

1300 –
1350 

Начальник відділення – лікар 

1150 –
1350 

Лікар швидкої медичної допомоги 

700 –
800 

Старший фельдшер (виїзної медичної
допомоги) 

650 –
700 

Фельдшер (виїзної медичної допомоги) 

600 –
650 

II.
Центральний госпіталь 

Начальник госпіталю – лікар 

1500 –
1600 

Заступник начальника госпіталю – лікар 

1400 –
1500 

Заступник начальника госпіталю 

1350 –
1400 

Начальник відділення – лікар (хірургічного
профілю, анестезіології і реанімації та інтенсивної терапії) 

1300 –
1350 

Начальник відділення – лікар (інших відділень
медичного профілю) 

1200 –
1300 

Начальник фінансової частини 

1200 –
1250 

Начальник штабу цивільної оборони 

750 –
850 

Старший ординатор – лікар (хірургічного
відділення) 

700 –
800 

III.
Центральна санітарно-епідеміологічна станція 

Начальник станції – лікар 

1350 –
1400 

IV. Центр
психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору 

Начальник Центру – лікар 

1400 –
1500 

Заступник начальника Центру 

1350 –
1400 

V.
Центральна військово-лікарська комісія 

Голова комісії – лікар 

1400 –
1500 

Заступник голови комісії – лікар 

1350 –
1450 

VI.
Медичні реабілітаційні центри та лікарня відновного лікування 

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу від кількості ліжок 

до
100 

100 і
більше 

Начальник МРЦ – лікар, начальник лікарні
відновного лікування – лікар 

1300 –
1400 

1400 –
1500 

Заступник начальника: МРЦ з медичних питань –
лікар, заступник начальника лікарні відновного лікування – лікар 

1200 –
1300 

1350 –
1400 

Заступник начальника МРЦ 

1150 –
1250 

1300 –
1350 

Незалежно
від кількості місць 

Заступник начальника МРЦ – начальник філії 

1250 –
1300 

Інспектор з прийому делегацій 

600 –
650 

VII.
Медичні установи головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

залежно
від кількості ліжок 

до
100 

100 і
більше 

Госпіталі 

Начальник госпіталю – лікар 

1100 –
1200 

1000 –
1100 

1100 –
1150 

Заступник начальника госпіталю – лікар 

900 –
1100 

900 –
1000 

1000 –
1050 

Начальник відділення – лікар (хірургічного
профілю, анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії) 

900 –
950 

850 –
900 

Начальник відділення – лікар (для інших
відділень) 

850 –
900 

800 –
850 

Військово-лікарська
комісія 

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Голова комісії – лікар  

1050 –
1150 

1000 –
1100 

Заступник голови комісії – лікар  

1000 –
1100 

950 –
1050 

Регіональна
спеціалізована медична бригада 

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

Начальник регіональної бригади 

700 –
750 

Лікар 

600 –
700 

Фельдшер 

500 –
550 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 19
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
науково-дослідних установ МВС

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

I.
Державний науково-дослідний інститут 

Начальник Державного інституту 

1800 –
1900 

Перший заступник начальника Державного
інституту 

1750 –
1840 

Заступник начальника Державного інституту 

1710 –
1820 

Начальник лабораторії 

1700 –
1800 

Заступник начальника лабораторії, начальник
відділу 

1500 –
1600 

Заступник начальника відділу, учений
секретар 

1450 –
1550 

Головний науковий співробітник 

1350 –
1400 

Начальник сектору 

1250 –
1350 

Провідний науковий співробітник, головний
спеціаліст 

1150 –
1200 

Старший науковий співробітник  

1130 –
1170 

Науковий співробітник 

1100 –
1150 

Молодший науковий співробітник 

1000 –
1050 

Старші: інспектор, юрисконсульт, інженер 

900 –
950 

Інспектор, юрисконсульт, інженер 

750 –
850 

II.
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Начальник Державного центру 

1800 –
1900 

Перший заступник начальника Державного
центру 

1750 –
1840 

Заступник начальника Державного центру 

1710 –
1820 

Начальник лабораторії 

1700 –
1800 

Заступник начальника лабораторії, начальник
відділу, 

1500 –
1600 

Заступник начальника відділу, учений
секретар 

1450 –
1550 

Начальник сектору 

1250 –
1350 

Помічник начальника Державного центру, провідний
науковий співробітник, головний спеціаліст 

1200 –
1250 

Головний експерт 

1150 –
1200 

Старший науковий співробітник  

1130 –
1170 

Науковий співробітник, начальник
секретаріату 

1100 –
1150 

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік  

1050 –
1150 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старші:
інспектор, юрисконсульт 

900 –
950 

Інспектор, юрисконсульт 

750 –
850 

Науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр, що діє при Головному управлінні МВС в місті
Києві 

Начальник Центру 

1400 –
1500 

Заступник начальника Центру 

1360 –
1460 

Начальник відділу, начальник лабораторії 

1200 –
1300 

Заступник начальника відділу 

1160 –
1260 

Начальник сектору 

1100 –
1200 

Помічник начальника Центру, головний спеціаліст,
головний експерт 

1000 –
1100 

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік  

950 –
1000 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старший
інспектор 

750 –
850 

Інспектор 

650 –
750 

Науково-дослідні
експертно-криміналістичні центри, що діють при головних управліннях,
управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі та
Управлінні МВС на залізничному транспорті 

Начальник Центру 

  

– поза групою та в Автономній Республіці
Крим 

1350 –
1450 

– I група 

1250 –
1350 

– II група 

1150 –
1250 

Заступник начальника Центру 

  

– поза групою та в Автономній Республіці
Крим 

1310 –
1410 

– I група 

1210 –
1310 

– II група та м. Севастополь 

1120 –
1210 

Начальник відділу, начальник лабораторії 

1100 –
1150 

Заступник начальника відділу 

1070 –
1120 

Начальник сектору 

1050 –
1100 

Помічник начальника Центру, головний спеціаліст,
головний експерт 

900 –
950 

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік 

800 –
900 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старший
інспектор 

700 –
750 

Інспектор 

650 –
700 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 20
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для
навчальних закладів МВС

(гривень)

I.
Академія управління Міністерства внутрішніх справ України та національні
університети внутрішніх справ 

Найменування
посад 

Розмір
посадового окладу 

Ректор академії, університету 

2070 

Перший проректор академії, університету 

2010 

Проректор академії, університету 

1950 

Начальник інституту 

1800 –
1850 

Заступник начальника інституту, начальник:
факультету, філії 

1750 –
1800 

Заступник начальника: факультету, філії 

1700 –
1750 

Начальник Центру: навчально-методичного,
наукового, науково-методичного з історії органів внутрішніх справ,
розроблення та використання технічних засобів, спеціального
миротворчого 

1650 –
1700 

Заступник начальника Центру:
навчально-методичного, наукового, науково-методичного з історії органів
внутрішніх справ, розроблення та використання технічних засобів, спеціального
миротворчого 

1550 –
1650 

Начальник: докторантури та ад’юнктури, відділу,
лабораторії, комплексу ресурсного забезпечення, учений секретар 

1450 –
1600 

Заступник начальника: відділу, лабораторії,
комплексу ресурсного забезпечення; помічник ректора з організаційних питань,
помічник начальника факультету 

1200 –
1550 

Начальник видавничо-редакційного центру 

1200 –
1500 

Головний науковий співробітник 

1200 –
1450 

Начальник Центру: післядипломної освіти,
спеціальної та фізичної підготовки; провідний науковий співробітник 

1200 –
1400 

Заступник начальника Центру післядипломної
освіти 

1150 –
1350 

Заступник начальника Центру спеціальної та
фізичної підготовки 

1150 –
1200 

Начальник: відділення, служби, інспекції, курсу,
курсів, автогосподарства; старший науковий співробітник 

1100 –
1250 

Помічник начальника інституту 

1100 –
1200 

Помічник начальника Центру з
матеріально-технічного забезпечення 

1050 –
1150 

Науковий співробітник, старший редактор,
заступник начальника курсу (курсів) 

1050 –
1100 

Начальник спортивної команди, редактор;
старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт, викладач-методист,
референт-перекладач, референт, інспектор з озброєння – збройовий технік,
черговий комендант 

900 –
950 

Начальник курсу по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу 

900 –
930 

Начальник навчального полігона 

850 –
900 

Заступник начальника курсу по роботі з
кандидатами на посади молодшого начальницького складу 

800 –
850 

Молодший науковий співробітник, інспектор,
інженер, психолог, юрисконсульт, викладач-методист, референт-перекладач,
референт, диригент оркестру;
начальник медико-санітарної (медичної) частини – лікар, заступник начальника
автогосподарства 

750 –
850 

Черговий комендант 

700 –
800 

Командир взводу 

650 –
750 

Інспектор оркестру 

600 –
700 

Юридичний
ліцей при національному університеті внутрішніх справ 

Начальник ліцею 

1350 

Заступник начальника ліцею 

1300 

Помічник начальника ліцею 

1200 

Начальник курсу 

900 –
930 

Заступник начальника курсу 

800 –
850 

Викладач-методист, психолог 

750 –
800 

Командир навчального взводу 

650 –
700 

Науково-педагогічний
склад 

Начальник кафедри 

1500 –
1600 

Заступник начальника кафедри, професор 

1450 –
1550 

Доцент 

1400 –
1450 

Старший викладач 

1350 –
1400 

Викладач 

1300 –
1350 

II.
Державні університети внутрішніх справ 

Ректор університету 

2000 

Перший проректор університету 

1950 

Проректор університету 

1900 

Начальник інституту 

1750 –
1800 

Заступник начальника інституту, начальник
факультету 

1700 –
1750 

Заступник начальника факультету 

1650 –
1700 

Начальник Центру: навчально-методичного,
наукового 

1600 –
1650 

Заступник начальника Центру:
навчально-методичного, наукового 

1500 –
1600 

Начальник: докторантури, ад’юнктури, відділу,
лабораторії; учений секретар 

1400 –
1550 

Заступник начальника: відділу, лабораторії 

1160 –
1500 

Начальник Центру післядипломної освіти 

1160 –
1350 

Начальник: відділення, служби, пункту, курсу,
курсів, старший науковий співробітник 

1070 –
1200 

Заступник начальника курсу, науковий
співробітник, старший редактор 

1020 –
1070 

Заступник начальника Центру післядипломної
освіти 

1100 –
1300 

Начальник навчально-тренувального центру 

1000 –
1350 

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт,
психолог, референт, референт-перекладач, викладач-методист; редактор,
черговий комендант, інспектор з озброєння – збройовий технік 

870 –
930 

Начальник курсу навчального центру підвищення
кваліфікації 

870 –
900 

Начальник технічної частини з гаражем –
начальник гаража 

820 –
870 

Заступник начальника курсу навчального центру
підвищення кваліфікації 

770 –
820 

Молодший науковий співробітник, інспектор,
психолог, референт, референт-перекладач, викладач-методист, начальник
медико-санітарної (медичної) частини, начальник кабінету 

730 –
830 

Черговий комендант 

680 –
780 

Командир взводу, диригент оркестру 

630 –
730 

Науково-педагогічний
склад 

Начальник кафедри 

1450 –
1550 

Заступник начальника кафедри, професор 

1400 –
1500 

Доцент 

1350 –
1400 

Старший викладач 

1300 –
1350 

Викладач 

1260 –
1300 

III.
Юридичні інститути 

Начальник інституту 

1910 

Перший заступник начальника інституту 

1900 

Заступник начальника інституту 

1850 

Начальник факультету 

1350 –
1450 

Заступник начальника факультету 

1300 –
1350 

Начальник: відділу, ад’юнктури, лабораторії,
вчений секретар 

1100 –
1150 

Заступник начальника відділу, лабораторії 

1070 –
1120 

Начальник: Центру, курсу, курсів; старший
науковий співробітник 

1060 –
1100 

Помічник начальника факультету з організації
служби, начальник відділення 

1000 –
1050 

Заступник начальника курсу 

950 –
1000 

Науковий співробітник, старший редактор 

850 –
950 

Начальник навчального полігона 

800 –
850 

Начальник технічної частини з гаражем –
начальник гаража 

750 –
800 

Старші: інспектор, юрисконсульт, інженер,
викладач-методист, психолог, черговий комендант; начальник відділення
продовольчого забезпечення; начальник медичної частини; редактор 

700 –
750 

Командир взводу 

650 –
750 

Молодший науковий співробітник, інспектор,
інженер, викладач-методист, психолог; черговий комендант; диригент оркестру;
старший інспектор з озброєння – збройовий технік; начальник кабінету 

650 –
700 

Науково-педагогічний
склад 

Начальник кафедри 

1100 –
1150 

Заступник начальника кафедри, професор 

1070 –
1120 

Доцент 

1060 –
1100 

Старший викладач 

950 –
1000 

Викладач 

900 –
950 

IV. Вищі
професійні училища 

Начальник училища 

1500 –
1600 

Перший заступник начальника училища 

1450 –
1550 

Заступник начальника училища 

1400 –
1500 

Начальник циклу 

1200 –
1300 

Начальник курсу 

1060 –
1100 

Начальник відділення 

1000 –
1050 

Заступник начальника курсу 

950 –
1000 

Старший викладач 

950 –
1000 

Викладач 

900 –
950 

Старші: інспектор, інженер, психолог 

700 –
750 

Інспектор, інженер, психолог, начальник
навчального полігона, старший інспектор з озброєння – збройовий технік,
викладач-методист 

650 –
700 

V.
Училища професійної підготовки 

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

I
категорія
 (201 – 360 од.) 

II
категорія
(150 – 200 од.) 

Начальник училища 

1500 

1450 

Перший заступник начальника училища 

1450 

1400 

Заступник начальника училища 

1400 

1350 

Начальник циклу, начальник відділення
методичного забезпечення Київського училища професійної підготовки 

1150 –
1250 

Начальник курсу 

1000 –
1050 

Заступник начальника курсу 

900 –
930 

Начальник відділення 

970 –
1020 

Старший викладач, старший викладач-методист
Київського училища професійної підготовки 

900 –
950 

Викладач, викладач-методист Київського училища
професійної підготовки 

850 –
900 

Начальник спортивної команди, помічник
начальника училища 

850 –
900 

Старші: інспектор, інспектор-черговий, інженер,
психолог, викладач-методист 

650 –
700 

Інспектор, інспектор-черговий, інженер,
психолог, начальник навчального полігона, викладач-методист 

600 –
650 

VI.
Навчальні центри (пункти) 

Начальник Центру 

1060 –
1100 

Заступник начальника Центру, начальник
пункту 

950 –
1000 

Старші: викладач, викладач-методист 

900 –
950 

Викладач, викладач-методист 

850 –
900 

Начальник спортивної команди 

850 –
900 

Старший інспектор  

650 –
700 

Інспектор  

600 –
650 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


 

Додаток 21
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів
внутрішніх справ

(гривень)

Найменування
посади 

Розмір
посадового окладу 

м.
Київ 

крім м.
Києва 

Старшина, помічник: слідчого, чергового,
оперативного чергового, оперуповноваженого, дільничного інспектора міліції;
помічник начальника пункту централізованого спостереження, молодший інспектор
супроводження, молодший інспектор групи затримання, молодший
інспектор-кінолог групи затримання, старший технік 

720 

620 

Помічник командира взводу, інспектор
дорожньо-патрульної служби, інспектор патрульної служби, молодший
інспектор-кінолог, молодший інспектор: охорони, зв’язку, з догляду,
автослужби; начальник складу озброєння, збройовий технік, технік-криміналіст,
технік з військово-хімічного майна, інструктор, командир відділення, командир
катера, технік, технік-сапер, начальник конвою 

680 

580 

Міліціонер: підрозділу спеціального й особливого
призначення, підрозділу Державної служби охорони, підрозділу конвойної служби
міліції; старший черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей,
начальник стрільбищ, начальник спортивного полігона 

650 

560 

Черговий з режиму приймальника-розподільника для
дітей, начальник складу, завідувач секції 

620 

530 

Міліціонер, фельдшер, старшина (для навчальних
закладів), інструктор виробничого навчання з водіння і практичної їзди –
водій, начальник служби, молодший інспектор 

580 

500 

Збройовий майстер; начальник: тиру,
фотолабораторії, спорткомплексу; помічник чергового коменданта, оператор
стрільбища 

550 

470 

Оператор служби “02”, контролер
КПП 

490 

460 

Водій-співробітник: 

  

  

1-го класу 

580 

560 

2-го класу 

560 

530 

3-го класу 

530 

500 

Начальник канцелярії 

570 

540 

Музикант: 

  

  

– вищої категорії 

580 

560 

– I категорії 

560 

530 

– II категорії 

530 

500 


Примітка. На посадах:

“міліціонер-водій”,
“міліціонер-моторист”, “міліціонер-кінолог”,
“міліціонер-черговий” оклади встановлюються в розмірах, передбачених
у рядках 3 та 5 цього додатка за посадою “міліціонер”;

міліціонерам-водіям, а
також інспекторам дорожньо-патрульної служби, які проходять службу на
автомобілях, виплачується надбавка за класність у розмірах:

за I клас – 10 %
посадового окладу;

за II клас – 5 %
посадового окладу.

 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 


(додаток 21
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2009 р. N 524)

 

Додаток 22
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 31 грудня 2007 р. N 499 


ДОДАТКОВІ
ВИДИ
грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ

N
з/п 

Вид
грошового забезпечення 

Розмір,

Категорія
осіб рядового і начальницького складу, найменування органу, установ та
підрозділів внутрішніх справ 

Щомісячні 

Підвищення посадового окладу за особливі умови
служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя, відсотків посадового
окладу 

  

  

  

  

15 

Особи підрозділів спеціального і особливого
призначення 

  

  

15 

Особи, зайняті в охороні та нагляді в
психіатричних лікарнях (відділеннях) з посиленим наглядом 

  

  

15 

Медичні працівники з числа начальницького складу
за роботу:
у туберкульозних лікарнях і санаторіях, а також туберкульозних відділеннях,
палатах і кабінетах лікувальних установ загального типу;
у відділеннях і палатах для інфекційних хворих і хворих грибковими
захворюваннями та кабінетах інфекційних захворювань лікувальних закладів
загального типу;
у відділеннях і палатах, призначених виключно для госпіталізації хворих
венеричними захворюваннями;
у рентгенівських, рентгено-
флюорографічних, радіологічних і рентгенорадіологічних відділеннях, кабінетах
і лабораторіях;
у патолого-анатомічних лабораторіях і відділеннях (прозекторських, моргах);
у токсикологічних лабораторіях;
лікарі: епідеміологи, анестезіологи-реаніматологи, бактеріологи, вірусологи,
радіологи, паразитологи і дезінфекціоністи, які працюють за спеціальністю в
лікувальних закладах і санітарно-епідеміологічних станціях 

  

  

25 

за роботу в лікувальних установах, відділеннях,
палатах, кабінетах, призначених для утримання та лікування психічно хворих:
наркологічних відділеннях, кабінетах і палатах лікарі-психіатри,
лікарі-психіатри-наркологи, які працюють за спеціальністю, крім лікарів, які
працюють в апаратах МВС, головних управлінь, управліннях МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
особи, які безпосередньо обслуговують потерпілих у спеціалізованих установах
для надання медичної допомоги потерпілим унаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС 

Надбавка за кваліфікаційну категорію медичним
працівникам з числа начальницького складу, відсотків посадового окладу 

  

Особи, які займають посади лікарів-хірургів,
оперують хворих у стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію: 

20 

вищу 

15 

першу 

10 

другу 

  

  

  

Особи, які займають інші посади лікарів (крім
лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), працівники з числа
середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну
категорію: 

15 

вищу 

10 

першу 

другу 

  

  

  

Особи, які проходять службу в санітарному взводі
(підрозділі) з підбору і транспортування трупів у морг: 

15 

командир, заступник командира взводу
(підрозділу) 

25 

молодший начальницький склад 

Надбавка за особливості проходження служби в
приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, в
ізоляторах тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, у
спецприймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, відсотків
посадового окладу 

10 –
15 

Особи рядового і начальницького складу 

Надбавка за роз’їзний характер роботи (замість
добових), відсотків посадового окладу 

10 

Особи начальницького складу, які займають посади
старшого дільничного інспектора та дільничного інспектора міліції
Особи начальницького складу кримінальної міліції у справах дітей, робота яких
пов’язана із систематичними виїздами за межі постійного місця проживання в
межах ділянки, яка обслуговується 

Доплата за особливі умови служби, відсотків
посадового окладу 

15 

Особи рядового і молодшого начальницького
складу, які несуть патрульно-постову службу із службовою собакою, за роботу
по догляду за собакою, годуванню і її тренуванню (молодшим
інспекторам-кінологам така доплата проводиться в разі, коли вони, крім своїх основних
службових обов’язків, половину робочого часу несли патрульно-постову службу
із службовою собакою) 

10 

Особи, які проходять службу в кавалерійських
стройових підрозділах, за роботу по догляду за кіньми і спорядженням 

Доплата за службу в нічний час, відсотків
посадового окладу 

35 

Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ 

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків
посадового окладу 

  

Міліціонери-водії, інспектори дорожньо-патрульної
служби, інспектори патрульної служби, що мають клас:  

другий 

10 

перший 

Підвищення посадового окладу за результатами
чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу 

  

Курсанти, які мають за результатами
екзаменаційної сесії оцінки:  

50 

тільки “відмінно”
(“5”) 

25 

“добре” та “відмінно”
(“4” та “5”) 


 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов