...
Реєструйся

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ


Про
внесення змін до наказу МВС від 31.12.2007 N 499 “Про впорядкування
структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ”

Наказ
Міністерства внутрішніх справ України

від 8 червня 2010 року N 230

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

1 вересня 2010 р. за N 767/18062

Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 “Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу та деяких інших осіб” та з метою вдосконалення умов
грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ

, затвердженої наказом МВС від 31.12.2007 N 499,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за N 205/14896 (із
змінами), та додатків до наказу МВС від 31.12.2007 N 499 “Про
впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за N 205/14896, що додаються.

2. Керівникам
структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальникам головних
управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на залізницях, медичних реабілітаційних центрів, ректорам вищих
навчальних закладів, керівникам інших підрозділів, підпорядкованих МВС,
забезпечити виплату грошового забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

3. Контроль за
виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.

4. Наказ надіслати за
належністю.

5. Наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал-майор міліції 

 
А. В. Могильов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник
Міністра праці та

соціальної політики України 

 
А. В. Черкасов 

Голова
професійної спілки

атестованих працівників органів
внутрішніх справ України 

 
 
А. С. Онищук 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
08.06.2010 N 230

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 вересня 2010 р. за N 767/18062 


Зміни
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ та додатків до наказу МВС від
31.12.2007 N 499

1. В Інструкцію про
порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, затверджену наказом МВС від 31.12.2007 N 499
“Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ”, зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за N 205/14896 (далі – Інструкції),
унести такі зміни:

1.1. У пункті 1.4 після
слів “містах Києві та Севастополі” слова “на залізничному
транспорті” замінити словами “на залізницях”, далі – за текстом.

1.2. Пункт 1.6
доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

“За час
відсутності особи рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ на
службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою припинення
виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу органів
внутрішніх справ є матеріали службового розслідування на підставі мотивованого
рапорту безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ
начальника органу внутрішніх справ, у якому вказується, за який період припиняється
виплата грошового забезпечення.”.

1.3. Пункт 1.20
викласти в такій редакції:

“1.20. Особам
рядового і начальницького складу за час перебування в службових відрядженнях
зберігається грошове забезпечення в розмірі, який особа одержувала на день
вибуття у відрядження.”.

1.4. Пункт 1.23
викласти в такій редакції:

“1.23. Особам
начальницького складу, які працюють за сумісництвом на медичних посадах у
лікувальних установах МВС, оплата праці сумісників проводиться за фактично
відпрацьований час у порядку, установленому законодавством.”.

1.5. Підпункт 2.1.1
пункту 2.1 доповнити словами “крім курсантів вищих навчальних закладів
МВС, прийнятих на навчання з числа цивільних осіб”.

1.6. У пункті 2.2:

підпункт 2.2.2
доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

“Особам рядового і
начальницького складу, призначеним на посади, за якими встановлені посадові
оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів
установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених
розмірів наказом начальника органу, установи, організації чи підрозділу системи
МВС залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання
службових обов’язків.

При цьому особам
рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами
оклади в розмірах, передбачених у межах окладів від мінімуму до максимуму,
призначеним на однойменні чи рівні (з однаковими окладами) або вищі посади,
посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але
не менше розміру окладів, які їм виплачувалися за попередніми посадами.”;

підпункти 2.2.3, 2.2.4
викласти в такій редакції:

“2.2.3. Особам
рядового і начальницького складу, що обіймають штатні посади, на яких у
встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими
посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі, виплачуються
посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

Строк тимчасового
виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня видання керівником органу
внутрішніх справ наказу про призначення особи рядового або начальницького
складу до тимчасового виконання обов’язків за посадами і до дня видачі наказу
про звільнення від виконання обов’язків за посадою.

Штатним заступникам
незалежно від їх службових обов’язків під час тимчасового виконання ними
обов’язків за невакантними посадами своїх безпосередніх начальників виплата
грошового забезпечення проводиться за їх штатною посадою.

Різниця в окладах за
основною посадою і посадою, за якою тимчасово виконуються обов’язки,
виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за
поточний місяць.

Безперервний строк
тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою не повинен перевищувати
двох місяців, а за невакантною – чотирьох місяців.

2.2.4. За особами
рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до першої або другої
категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – і осіб,
віднесених до третьої категорії, призначених у зв’язку зі скороченням штатів
або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами,
на новій посаді зберігаються протягом одного року посадові оклади за
попередньою посадою відповідно до Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”.”.

1.7. Підпункти 2.16.1 –
2.16.4 пункту 2.16 викласти в такій редакції:

“2.16.1. Особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ надається матеріальна
допомога у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання, для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового
забезпечення на день виплати, та один раз на рік – допомога для оздоровлення
при щорічній основній відпустці в розмірі, що не перевищує місячного грошового
забезпечення.

2.16.2. Матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і
начальницького складу надається протягом року за мотивованим рапортом особи
рядового чи начальницького складу у розмірі місячного грошового забезпечення,
яке особа отримувала на день виплати.

2.16.3. Допомога для
оздоровлення особам рядового і начальницького складу надається в разі вибуття в
чергову відпустку у розмірі грошового забезпечення, яке особа отримувала на
день виплати.

2.16.4. Підставою для
надання допомоги для оздоровлення особам рядового чи начальницького складу є
наказ про особовий склад, за яким особа рядового чи начальницького складу
вибуває в чергову відпустку.”.

1.8. У пункті 2.17:

підпункт 2.17.1 після
слів “до вступу на навчання” доповнити словами “крім премії,
підвищення посадового окладу за особливі умови служби, пов’язані з підвищенням
ризику для життя, надбавок за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну
діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і
оперативно-службову діяльність, за службу в спеціальних підрозділах по боротьбі
з організованою злочинністю та за службу в умовах режимних обмежень.”;

підпункт 2.17.2
викласти в такій редакції:

“2.17.2.
Перерахунок грошового забезпечення вказаних осіб здійснюється в разі зміни в
період навчання надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального
звання або збільшення розмірів окладів за спеціальним званням відповідно до
чинного законодавства.

У разі збільшення
розмірів посадових окладів відповідно до чинного законодавства підставою для
зміни їх розмірів, указаних у грошовому атестаті на час вступу до вищого
навчального закладу, є довідка фінансового підрозділу з останнього місця
проходження служби про визначення розміру посадового окладу за посадою, яку
особа займала до вступу на навчання.

Якщо за посадою, яку
особа займала до вступу на навчання, посадові оклади визначені від мінімуму до
максимуму, для їх перерахунку встановлюються посадові оклади в мінімальних
розмірах.”.

1.9. У пункті 3.4:

доповнити підпункт
3.4.2 після слів “допускається з дозволу Міністра внутрішніх справ
України.” словами “Підставою для продовження строку перебування особи
в розпорядженні понад 15 діб, але не більше двох місяців, є наказ або письмовий
дозвіл Міністра на клопотанні начальника органу про продовження строку
перебування в розпорядженні особи начальницького складу, де зазначається
конкретна дата, але не більше двох місяців.”;

підпункт 3.4.3 викласти
в такій редакції:

“3.4.3.
Керівниками підрозділів здійснюється облік робочого часу осіб, які перебувають
у розпорядженні за відповідними посадами.

Виплата грошового
забезпечення вказаним особам проводиться з розрахунку посадового окладу за
останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за
вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного
характеру, крім премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення,
протягом строку, установленого Положенням про проходження служби рядовим і
начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Особам, які перебувають
у розпорядженні і не виходять на службу без поважних причин або стосовно яких
до фінансових підрозділів не надано відомості про облік їх робочого часу,
грошове забезпечення не виплачується.”;

підпункт 3.4.6 викласти
в такій редакції:

“3.4.6. Якщо в
період перебування в розпорядженні особа начальницького складу згідно з
графіком відпусток виявила бажання використати чергову відпустку або перебуває
на стаціонарному лікуванні в лікувальному закладі, їй виплачується грошове
забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною
посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та додаткових
видів грошового забезпечення, тобто без премії.”.

1.10. У пункті 3.6:

підпункт 3.6.3 викласти
в такій редакції:

“3.6.3. Особам
рядового і начальницького складу, які вибули в додаткові відпустки (відпустка
за наявності поважних причин, додаткова відпустка особам рядового і начальницького
складу, на яких поширюється чинність Законів України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний
захист”), за час перебування в цих додаткових відпустках грошове
забезпечення не виплачується.”;

доповнити пункт
підпунктом 3.6.4 такого змісту:

“3.6.4. Особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ на період проведення
конкурсу (вступних випробувань, проведення співбесіди) до вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ, а також особам, які є слухачами вищих
навчальних закладів і одержали довідку-виклик, надається додаткова відпустка
(крім чергової) зі збереженням грошового забезпечення з розрахунку посадового окладу
за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки
за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення, крім
премії.”.

1.11. Доповнити пункт
3.7 підпунктом 3.7.6 такого змісту:

“3.7.6. Службою в
нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу
органів, підрозділів установ і навчальних закладів внутрішніх справ службових
обов’язків у період з 22.00 до 06.00.

Особам, які несуть
службу в нічний час, надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю
не більше двох годин. Перерва для відпочинку і харчування не включається в
робочий час.

Особам добового наряду
під час чергування почергово надаються перерви для вживання їжі та
короткочасного відпочинку. Загальна тривалість такої перерви становить 4 години
(2 години вдень і 2 години вночі), яка не враховується в робочий час.”.

1.12. У додатку до
Інструкції в грошовому атестаті в частині “Задоволений такими видами
грошового забезпечення” графи 2 – 13 доповнити словами “у сумі”.

У графах 2 – 9 та 11
слова “відсотковим”, “відсотковою” “відсоток”
виключити.

2. У додатки до наказу
МВС від 31.12.2007 N 499 “Про впорядкування структури та умов грошового
забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за N
205/14896, унести такі зміни:

2.1. У додатку 4
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ центрального апарату МВС”:

у позиціях:

“Перший заступник
начальника головного управління, начальника (директора) Департаменту, радник
Міністра, перший заступник керівника Робочого апарату Національного
центрального бюро Інтерполу, Апарату Міністра цифри “2080” замінити
цифрами “2076”;

“Перший заступник
начальника самостійного управління цифри “1750” замінити цифрами
“1746”;

“Заступник
начальника управління у складі Департаменту (Головного управління), заступник
начальника самостійного відділу цифри “1650 – 1750” замінити цифрами
“1649 – 1746”;

“Заступник
начальника військового представництва: II категорії цифри “1200 –
1250” замінити цифрами “1349 – 1442”;

“Помічник
начальника (директора) Департаменту (Головного управління) по роботі з
персоналом, помічник начальника чергової частини – оперативний черговий,
помічник керівника Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу
по роботі з персоналом, старший слідчий в особливо важливих справах” слова
“по роботі з персоналом” замінити словами “з кадрового
забезпечення”;

“Оперуповноважений,
дізнавач, співробітник, інспектор – черговий оперативних служб; старші:
інспектор, інженер, державтоінспектор, референт, референт-перекладач, ревізор,
юрисконсульт, психолог, експерт” слово “співробітник” виключити;

“Інспектор,
інженер, державтоінспектор, референт, референт-перекладач, ревізор,
юрисконсульт, психолог, експерт” слово “експерт” виключити.

2.2. У додатку 6
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для підрозділів, що діють при МВС та йому підпорядковані”:

назву підрозділу
“Центр безпеки дорожнього руху” викласти в такій редакції:
“Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем”;

після підрозділу
“Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем” доповнити
підрозділом такого змісту:

Спеціальний
центр (підпорядкований Головному управлінню боротьби з організованою
злочинністю) 

Начальник Центру 

1500 –
1600 

Заступник начальника Центру 

1450 –
1550 

Старший інспектор 

900 –
950 

Інспектор 

750 –
850 


“;

назву підрозділу
“Спеціальний загін “Кобра” особливого призначення” викласти
в такій редакції: “Спеціальний загін дорожньо-патрульної служби особливого
призначення”.

2.3. У додатку 7
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ
для апарату Головного управління МВС в місті Києві, Управління МВС на
залізничному транспорті”:

назву додатка викласти
в такій редакції: “Схема посадових окладів осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ для апарату Головного управління МВС України в місті
Києві”;

позиції:

“Начальник
Головного управління, Управління МВС на залізничному транспорті” викласти
в такій редакції: “Начальник Головного управління”;

“Перший заступник
начальника Головного управління, Управління МВС на залізничному транспорті”
викласти в такій редакції: “Перший заступник начальника Головного
управління”;

“Заступник
начальника Головного управління, Управління МВС на залізничному
транспорті” викласти в такій редакції: “Заступник начальника
Головного управління”;

“Начальник:
управління, самостійного відділу; помічник (радник) начальника ГУМВС,
УМВС” викласти в такій редакції: “Начальник: управління, самостійного
відділу; помічник (радник) начальника ГУМВС”;

у позиції “Перший
заступник начальника управління, заступник начальника управління, самостійного
відділу (підрозділу на правах управління, самостійного відділу) цифри
“1360 – 1460” замінити цифрами “1358 – 1455”.

2.4. У додатку 8
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для підрозділів і установ, що діють при Головному управлінні МВС в місті
Києві, Управлінні МВС на залізничному транспорті та їм підпорядковані”:

2.4.1. Назву додатка
викласти в такій редакції: “Схема посадових окладів осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ для підрозділів і установ, що підпорядковані
Головному управлінню МВС України в місті Києві”.

2.4.2. У назві
підрозділу “Автогосподарство ГУМВС, УМВСЗТ” абревіатуру
“УМВСЗТ” виключити.

2.5. У додатку 10
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Севастополі, лінійних управлінь на залізницях Управління
МВС України на залізничному транспорті”:

2.5.1. Назву додатка
викласти в такій редакції: “Схема посадових окладів осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі та на залізницях”.

2.5.2. Позиції:

“Начальник
лінійного управління на залізниці” викласти в такій редакції:
“Начальник управління МВС на залізниці”;

“Перший заступник
начальника лінійного управління на залізниці” викласти в такій редакції:
“Перший заступник начальника управління МВС на залізниці”;

“Заступник
начальника лінійного управління на залізниці” викласти в такій редакції:
“Заступник начальника управління МВС на залізниці”;

“II група і в
лінійних управліннях на залізницях” викласти в такій редакції: “II
група і в управліннях МВС на залізницях”;

у позиції “Перший
заступник начальника управління, заступник начальника: управління, самостійного
відділу (підрозділу на правах управління, самостійного відділу) поза групою і в
Автономній Республіці Крим цифри “1410” замінити цифрами
“1407”;

позицію “II група
і в лінійних управліннях на залізницях викласти в такій редакції: “II
група і в управліннях МВС на залізницях” та цифри “1120”
замінити цифрами “1116”;

у позиції
“Заступник начальника відділу (підрозділу на правах відділу) у складі
управління цифри “1070 – 1120” замінити цифрами “1067 –
1116”.

2.6. У додатку 11
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для підрозділів і установ, що діють при головних управліннях, управліннях
МВС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі, лінійних
управліннях на залізницях, Управління МВС на залізничному транспорті,
міськрайлінорганах та їм підпорядковані”:

2.6.1. Назву додатка
викласти в такій редакції: “Схема посадових окладів осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ для підрозділів та установ, що підпорядковані
головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Севастополі, на залізницях, міськрайлінорганам”.

2.6.2. У назві графи
таблиці “ГУМВС, УМВС, лінійні управління на залізницях” слова
“лінійні управління на залізницях” виключити.

2.6.3. Підрозділ
“Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи” після
позиції “Заступник начальника відділу, начальник відділення 850 –
900” доповнити позицією “Заступник начальника відділення 791 –
837”.

2.6.4. У підрозділі
“Інші підрозділи Державтоінспекції” позицію заступник начальника
автогосподарства цифри “950” замінити цифрами “977”.

2.7. У додатку 13
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для районних, лінійних управлінь Головного управління МВС у місті
Києві”:

2.7.1. Після позиції
“Начальник відділу міліції 1100 – 1200” доповнити позицією
“Заступник начальника відділу міліції 1023 – 1116”.

2.7.2. Позиції:

“Начальник:
відділу, самостійного сектору (відділення); заступник начальника відділу
міліції” викласти в такій редакції: “Начальник: відділу, самостійного
сектору (відділення)”;

у позиції
“Заступник начальника відділу, самостійного сектору (відділення), помічник
начальника управління цифри “1070” замінити цифрами “1067”;

“Начальник сектору
(відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу роботи з персоналом
з організації виховної роботи, помічник начальника відділу по роботі з
персоналом” викласти в такій редакції: “Начальник сектору
(відділення) у складі відділу, помічник начальника відділу з кадрового
забезпечення”;

у позиції
“Заступник начальника сектору (відділення) у складі відділу, помічник
начальника чергової частини – оперативний черговий, помічник заступника
начальника відділу міліції з організації виховної роботи” посаду
“помічник заступника начальника відділу міліції з організації виховної
роботи” виключити;

“Оперуповноважений,
інспектор – черговий оперативних служб, дізнавач; старші: інспектор, інженер,
психолог” доповнити посадою “старший юрисконсульт”;

“Інспектор,
інженер, психолог” доповнити посадою “юрисконсульт”.

2.8. У додатку 14
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для міських, районних відділів, лінійних відділів (відділень, пунктів),
відділів (відділень) спеціальної міліції, відділів (відділень) міліції”:

2.8.1. У назві посади
“помічник начальника відділу по роботі з персоналом” слова “по
роботі з персоналом” замінити словами “з кадрового забезпечення”.

2.8.2. Посаду
“помічник заступника начальника відділу по роботі з персоналом з
організації виховної роботи” виключити.

2.9. У додатку 17
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для підрозділів Державної служби охорони”:

2.9.1. У розділі I
“Департамент Державної служби охорони при МВС”:

у позиціях:

“Перший заступник
начальника Департаменту” цифри “2080” замінити цифрами
“2076”;

“Заступник
начальника управління” цифри “1650 – 1750” замінити цифрами
“1649 – 1746”.

2.9.2. У розділі II
“Підрозділи, що підпорядковані Департаменту Державної служби охорони при
МВС”:

у позиції
“Заступник начальника управління, начальник відділу (самостійного)”
цифри “1650” замінити цифрами “1649”;

після позиції
“Заступник начальника управління, начальник відділу (самостійного) 1600 –
1649” доповнити позицією “Заступник начальника відділу (самостійного)
1520 – 1567”;

позицію “Начальник
відділу (у складі управління), заступник начальника відділу
(самостійного)” викласти в такій редакції: “Начальник відділу (у
складі управління)”.

2.9.3. У розділі III
“Управління (відділ) Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС”:

у позиціях:

“Перший заступник
начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника
відділу (самостійного): м. Київ” цифри “1360 – 1460” замінити
цифрами “1358 – 1455”; у позиції “поза групою” цифри
“1410” замінити цифрами “1407”;

“Перший заступник
начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника
відділу (самостійного): II група” цифри “1120” замінити цифрами
“1116”;

“Заступник
начальника відділу: крім м. Києва” цифри “1070 – 1120” замінити
цифрами “1067 – 1116”.

2.9.4. У підрозділах
розділу IV “Підрозділи, підпорядковані управлінню (відділу) Державної
служби охорони при ГУМВС, УМВС”:

“Центр технічної
охорони” у позиції “Заступник начальника Центру” цифри
“1200 – 1300” замінити цифрами “1209 – 1302”; цифри
“1150” замінити цифрами “1163”;

“Територіальні
відділи, відділення центрів технічної охорони” у позиції “Заступник
начальника відділу, начальник відділення” цифри “1000 – 1100”
замінити цифрами “1070 – 1163”; цифри “900 – 1000” замінити
цифрами “977 – 1070”;

“Міські, районні,
міжрайонні відділи, відділення Державної служби охорони при МВС” у позиції
“Заступник начальника відділу, начальник відділення” цифри “1000
– 1100” замінити цифрами “1070 – 1163”; цифри “900 –
1000” замінити цифрами “977 – 1070”;

“Кінологічні
центри” у позиції “Заступник начальника Центру” цифри
“1100” замінити цифрами “1116”.

2.10. Розділ II додатка
18 “Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для медичних установ МВС” після позиції “Начальник відділення –
лікар (інших відділень медичного профілю)” доповнити позицією
“Начальник аптеки – провізор 1200 – 1300”.

2.11. У додатку 19
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для науково-дослідних установ МВС”:

2.11.1. У розділі I
“Державний науково-дослідний інститут”:

у позиції “Перший
заступник начальника Державного інституту” цифри “1750” замінити
цифрами “1746”;

після позиції
“Начальник лабораторії” доповнити позицією “Заступник начальника
лабораторії 1581 – 1674”;

позицію “Заступник
начальника лабораторії, начальник відділу” викласти в такій редакції:
“Начальник відділу”.

2.11.2. У розділі II
“Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр”:

у позиції “Перший
заступник начальника Державного центру” цифри “1750” замінити
цифрами “1746”;

після позиції “Начальник
лабораторії” доповнити позицією “Заступник начальника лабораторії
1581 – 1674”;

позицію “Заступник
начальника лабораторії, начальник відділу” викласти в такій редакції:
“Начальник відділу”.

2.11.3. Назву
підрозділу “Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, що діє при
Головному управлінні МВС України в місті Києві” вважати розділом
“III”.

2.11.4. У позиції
“Заступник начальника Центру” цифри “1360 – 1460” замінити
цифрами “1358 – 1455”.

2.11.5. Назву
підрозділу “Науково-дослідні експертно-криміналістичні центри, що діють
при головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Севастополі та Управлінні МВС України на залізничному
транспорті” викласти в такій редакції: “Науково-дослідні експертно-криміналістичні
центри, що діють при головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Севастополі, на залізницях”. Зазначений
підрозділ вважати розділом “IV”;

позицію “Начальник
центру – II група” доповнити словами “місті Севастополі та
управліннях на залізницях”;

у позиції
“Заступник начальника Центру – поза групою та в Автономній Республіці
Крим” цифри “1410” замінити цифрами “1407”;

позицію “Заступник
начальника Центру – II група та м. Севастополь” викласти в такій редакції:
“Заступник начальника Центру – II група, місті Севастополі та управліннях
на залізницях” та цифри “1120” замінити цифрами
“1116”;

у позиції
“Заступник начальника відділу” цифри “1070 – 1120” замінити
цифрами “1067 – 1116”.

2.12. У додатку 20
“Схема посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ для навчальних закладів МВС”:

2.12.1. У позиціях
розділу I “Академія управління Міністерства внутрішніх справ України та
національні університети внутрішніх справ”:

“Перший проректор
академії, університету” цифри “2010” замінити цифрами
“2008”;

“Заступник
начальника інституту, начальник: факультету, філії” цифри “1750 –
1800” замінити цифрами “1746 – 1795”;

“Заступник
начальника: факультету, філії” цифри “1700 – 1750” замінити
цифрами “1694 – 1741”;

позицію
“Начальник: докторантури та ад’юнктури, відділу, лабораторії, комплексу
ресурсного забезпечення, учений секретар” доповнити посадою
“начальник видавничо-редакційного центру”;

після позиції
“Начальник: докторантури та ад’юнктури, відділу, лабораторії, комплексу
ресурсного забезпечення, учений секретар; начальник видавничо-редакційного
центру” доповнити позицією “Заступник начальника: відділу,
лабораторії, комплексу ресурсного забезпечення, видавничо-редакційного центру
1349 – 1552”.

2.12.2. Позиції:

“Заступник
начальника: відділу, лабораторії, комплексу ресурсного забезпечення; помічник
ректора з організаційних питань, помічник начальника факультету 1200 –
1550” викласти в такій редакції: “Помічник ректора з організаційних
питань, помічник начальника факультету, інституту 1200 – 1550”;

“Начальник
видавничо-редакційного центру 1200 – 1500” виключити;

“Начальник:
відділення, служби, інспекції, курсу, курсів, автогосподарства; старший
науковий співробітник” викласти в такій редакції: “Начальник:
відділення, служби, інспекції, курсу, курсів, автогосподарства, відділу у
видавничо-редакційному центрі, редакції; старший науковий співробітник”;

“Помічник
начальника інституту”, “Начальник курсу по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу”, “Заступник начальника курсу
по роботі з кандидатами на посади молодшого начальницького складу”
виключити;

після підрозділу
“Науково-педагогічний склад” доповнити підрозділом такого змісту:

Підрозділи
початкової підготовки 

Начальник циклу 

1150 –
1250 

Начальник курсу по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу 

1000 –
1050 

Заступник начальника курсу по роботі з
кандидатами на посади молодшого начальницького складу 

930 –
977 

Старший викладач по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу 

900 –
950 

Викладач по роботі з кандидатами на посади
молодшого начальницького складу 

850 –
900 


“.

2.12.3. У позиціях
розділу II “Державні університети внутрішніх справ”:

“Перший проректор
університету” цифри “1950” замінити цифрами “1940”;

“Заступник
начальника інституту, начальник факультету” цифри “1700 – 1750”
замінити цифрами “1698 – 1746”;

“Заступник
начальника факультету” цифри “1650 – 1700” замінити цифрами
“1647 – 1694”;

“Начальник:
докторантури, ад’юнктури, відділу, лабораторії; учений секретар” доповнити
посадою “Начальник видавництва”;

“Заступник
начальника: відділу, лабораторії 1160 – 1500” викласти в такій редакції:
“Заступник начальника: відділу, лабораторії, видавництва 1302 –
1500”;

“Начальник Центру
післядипломної освіти” доповнити посадою “провідний науковий
співробітник”;

після підрозділу
“Науково-педагогічний склад” доповнити підрозділом такого змісту:

Підрозділи
початкової підготовки 

Начальник циклу 

1150 –
1250 

Начальник курсу по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу 

1000 –
1050 

Заступник начальника курсу по роботі з
кандидатами на посади молодшого начальницького складу 

930 –
977 

Старший викладач по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу 

900 –
950 

Викладач по роботі з кандидатами на посади
молодшого начальницького складу 

850 –
900 


“.

2.12.4. У позиціях
розділу III “Юридичні інститути”:

“Перший заступник
начальника інституту” цифри “1900” замінити цифрами
“1853”;

“Начальник
факультету” цифри “1350 – 1450” замінити цифрами “1600 –
1650”;

“Заступник
начальника факультету” цифри “1300 – 1350” замінити цифрами
“1550 – 1600”;

“Начальник: відділу,
ад’юнктури, лабораторії, вчений секретар” цифри “1100 – 1150”
замінити цифрами “1350 – 1450”;

“Заступник
начальника відділу, лабораторії” цифри “1070 – 1120” замінити
цифрами “1300 – 1400”;

“Начальник
кафедри” цифри “1100 – 1150” замінити цифрами “1350 –
1450”;

“Заступник
начальника кафедри, професор” цифри “1070 – 1120” замінити
цифрами “1300 – 1400”;

“Доцент”
цифри “1060 – 1100” замінити цифрами “1250 – 1300”;

“Старший
викладач” цифри “950 – 1000” замінити цифрами “1200 –
1250”;

“Викладач”
цифри “900 – 950” замінити цифрами “1150 – 1200”.

2.12.5. Після
підрозділу “Науково-педагогічний склад” доповнити підрозділом такого
змісту:

Підрозділи
початкової підготовки 

Начальник циклу 

1150 –
1250 

Начальник курсу по роботі з кандидатами на
посади молодшого начальницького складу 

1000 –
1050 

Заступник начальника курсу по роботі з
кандидатами на посади молодшого начальницького складу 

930 –
977 

Старший викладач по роботі з кандидатами на посади
молодшого начальницького складу 

900 –
950 

Викладач по роботі з кандидатами на посади
молодшого начальницького складу 

850 –
900 


“.

2.12.6. У розділі V
“Училища професійної підготовки” у позиції “Заступник начальника
курсу” цифри “900 – 930” замінити цифрами “930 – 977”.

2.13. У додатку 21
“Схема посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ” позицію “Оператор служби “02”,
контролер КПП” цифри “02” замінити цифрами “102”.

 

Директор
ДФЗБО МВС
 

С. М.
Копитов
 

Матеріали до теми


Зміни до деяких процесуальних кодексів у частині доступу до правосуддя осіб з інвалідністю
Кабінет Міністрів 27 березня зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону № 11132 «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, ...
Зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти: ВРУ ухвалила законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої ...