...
Реєструйся

Обчислення середньої зарплати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності


Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності роз’яснив, як обчислювати середню заробітну плату для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності.

У відповідному листі № 04-29-666 зазначено, що згідно з пунктами 7 та 9 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, при обчисленні середньої заробітної плати повинні враховуватися пропорційно відпрацьованому часу одноразові виплати, що носять систематичний характер.

Відповідно до абз. 3 пункту 4 Порядку, місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду. Це означає, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат не враховуються всі виплати, у тому числі і виплати, передбачені пунктом 2.3 (інші заохочувальні та компенсаційні виплати) Інструкції зі статистики заробітної плати, вироблені у місяці, який виключається з розрахункового періоду.