Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Отримання грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів при достроковому (за наявності пільг) виході на пенсію державного службовця

1. Жінка (50 років), яка має дитину — інваліда дитинства і перебуває на державній службі (стаж державної служби — 16 років, загальний стаж — 34 роки), подала заяву про звільнення у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Чи має вона право на отримання грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу»?

2. Жінка (54,5 років), яка має дитину-інваліда дитинства і перебуває на державній службі (стаж державної служби — 16 років, загальний стаж — 30 років), подала заяву про звільнення у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення». При цьому пенсія нею оформлена вже близько року і вона продовжує працювати. Чи має право така працівниця на отримання грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», якщо при оформленні пенсії цієї допомоги вона не отримувала?

На запитання відповідає заступник начальника Головдержслужби Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

Статтею 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII (далі — Закон № 3723) передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для жінок — не менше 20 років, у т. ч. стажу державної служби — не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, — незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Водночас у статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далі — Закон № 1788) зазначено, що жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, та матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії.

Зазначена вище норма діяла до набуття чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058), тобто до 1 січня 2004 року.

Пунктом 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 передбачено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить Закону № 1058. Положення Закону № 1788 застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

У пункті 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 зазначено, що тимчасово, до прийняття відповідного закону, жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Згідно зі статтею 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу. Статтею 116 КЗпП передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, які належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Відповідно до статті 37 Закону № 3723 державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів. Про виплату зазначеної допомоги вказується у наказі про звільнення працівника з посади.

Слід зауважити, що правовою підставою для виплати 10 посадових окладів є:

— припинення державної служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону № 3723 у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі та виходом на пенсію державного службовця, про що він особисто має зазначити у своїй заяві;
— звільнення з роботи за статтею 38 КЗпП за власним бажанням та виходом на пенсію (державного службовця), у т. ч. по інвалідності.

Особи, зазначені у запитанні, мають відповідний страховий стаж та більше 10 років стажу державної служби, досягли пенсійного віку (у т. ч. зниженого на 5 років, як матері, що виховують дитину-інваліда), звільняються з посади державного службовця. Враховуючи викладене, ці особи матимуть право на виплату грошової допомоги у розмірі 10 місячних посадових окладів у разі звільнення їх з посади державного службовця у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до Закону № 3723.

Журнал "Довідник кадровика", №5, 2011