Передплати журнал

Перераховуємо наукову пенсію


Пенсіонери, які після призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, далі — Закон № 848) відпрацювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року.

Тобто, під час проведення перерахунку пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року з урахуванням сум заробітку за сумісництвом.

При цьому заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, яка була врахована під час призначення (попереднього перерахунку) наукової пенсії, не враховується.

Зарплата за роботу за сумісництвом враховується виключно за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Отже, щоб заробіток за роботу за сумісництвом було враховано, особа має документально підтвердити, що посада (посади), яку вона обіймає, належить до наукових (науково-педагогічних). Таким підтвердженням є відповідна довідка.

Крім того, визначення заробітку, з якого обчислюється розмір пенсії, здійснюється на підставі довідок про заробітну плату.

Якщо ж період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, що підтверджується довідкою.

Тобто, у випадку, коли особа після 1 липня 2000 року не відпрацювала на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців обов’язково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяці роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основним місцем роботи, тобто без урахування заробітку за сумісництвом.

При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, на вибір працівника, який звернувся за перерахунком пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд, за умови, що зазначений період становить не більш як 10 % тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом № 848, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Під час проведення перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодавства, чинних на час його проведення: пенсія визначається в розмірі 60 % від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад. Громадянину С. з 01.02.2012 року призначено пенсію відповідно до Закону № 848 в розмірі 80 % від заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислена із заробітної плати, визначеної за період роботи на наукових посадах з 01.02.1986 по 31.01.1991 та з 01.07.2000 по 31.01.2012. Після призначення пенсії гр. С. продовжував працювати за строковим трудовим договором на наукових посадах, у тому числі і за сумісництвом, та набув право на проведення перерахунку пенсії.

Для перерахунку пенсії гр. С. слід надати до органу Пенсійного фонду України довідки, які б підтверджували, що ці посади, у тому числі і за сумісництвом, відносяться до наукових, а також довідки про заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Під час перерахунку пенсії буде враховано заробіток на наукових посадах (у тому числі і за сумісництвом) починаючи з 1 липня 2000 року. Крім того, пенсія визначатиметься в розмірі 60 % від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад. Громадянин К. отримує пенсію, призначену відповідно до Закону № 848, з квітня 2012 року в розмірі 80 % від заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислювалась із заробітної плати науково-педагогічного працівника, визначеної за період роботи з 01.04.1987 по 31.03.1992 та з 01.06.2010 по 31.03.2012.

Після призначення наукової пенсії гр. К. працює на посаді науково-педагогічного працівника з 02.01.2014 й донині та набув право на перерахунок пенсії. Причому в період з 02.01.2014 працює викладачем національного економічного університету та за сумісництвом на посадах викладача національного педагогічного університету та національного авіаційного університету.

Зважаючи на те, що після 1 липня 2000 року гр. К. не відпрацював на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, під час проведення перерахунку пенсії, окрім заробітку за період після 1 липня 2000 року, буде враховано заробіток за період з 01.04.1987 по 31.03.1992, при цьому заробіток за цей період буде враховано лише за основним місцем роботи, тобто будуть враховані суми, з яких розраховувалася пенсія під час її призначення.

Заробіток за період з 1.06.2010 по 31.03.2012 та з 02.01.2014 буде враховано як за основним місцем роботи, так і за роботою за сумісництвом.

Отже, особа повинна надати в управління Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки, які підтверджували б, що посади, які вона обіймала як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом належать до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату за роботу на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників.

Пенсія визначатиметься у розмірі 60 % від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Олена Охріменко,
заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення —
начальник відділу спеціальних пенсій Пенсійного фонду України

Стаття надана Єдиною електронною системою “КАДРОВИК-онлайн”

Замовити безкоштовний гостьовий доступ до “КАДРОВИК-онлайн”

Матеріали до теми


Зміни в Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки: нова постанова Уряду
На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 року № 1058 «Про внесення змін до постанови ...
Робота у сільському господарстві – які вакансії доступні сьогодні?
До аграрного сектора сьогодні запрошуються працівники на збір врожаю, управління технікою, у ветеринарні лікарі та ін. Який рівень доходу пропонується ...