Передплати журнал

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. N 154
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233, N 48, ст. 3200; 2007 р., N 10, ст. 359; 2008 р., N 27, ст. 840; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 47, ст. 1838, N 81, ст. 3272; 2013 р., N 41, ст. 1477; 2014 р., N 47, ст. 1238, N 86, ст. 2431; 2015 р., N 9, ст. 240) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 154

 

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

1. Назву постанови після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словом “, поліцейським”.

2. У пункті 1:

1) абзац перший викласти в такій редакції:
“1. Установити, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1 2 такого Закону, до вислуги років зараховуються:”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“служба в Національній поліції.”.

3. У пункті 2:

1) після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами і цифрами “, поліцейським, особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, а слова і цифри “статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” замінити словами і цифрами “статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“До вислуги років осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, додатково зараховується час безперервної роботи (з дня призначення після звільнення із служби в органах внутрішніх справ (міліції) на посадах у Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах), що заміщуються державними службовцями, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах.”.

4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Установити, що пенсії, які призначаються особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, обчислюються із суми грошового забезпечення, що виплачується таким особам або виплачувалося державним службовцям, працівникам навчальних, медичних закладів, науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції – на будь-яких посадах на день звільнення із служби, а звільненим із служби до набрання чинності Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” – із суми грошового забезпечення, установленого для відповідних категорій військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день набрання чинності таким Законом.”.

5. Абзац шостий пункту 7 після слів “особам рядового і начальницького складу” доповнити словом “, поліцейським”.

6. У пункті 9:

1) абзац перший після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами “та поліцейським”;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“Пенсії, що призначаються членам сім’ї померлих (загиблих) осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, державних службовців, працівників навчальних, медичних закладів, науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції – на будь-яких посадах, обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, з відповідних видів грошового забезпечення, з яких підлягала обчисленню пенсія годувальнику.”;

3) абзац четвертий після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами і цифрами “, поліцейських та осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”,”.

7. У пункті 10:

1) абзац перший після слів “військової служби” доповнити словом “, поліцейським”;

2) абзац п’ятий після слова “військовослужбовцям” доповнити словом “, поліцейським”.

8. Абзац четвертий пункту 11 після слів “Міністерством внутрішніх справ” доповнити словами “, Національною поліцією”.

9. Абзац перший пункту 12 після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами і цифрами “, поліцейських, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

10. Пункт 13 після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами і цифрами “, поліцейських, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”,”.

11. У пункті 14:

1) абзац перший після слів “Міністерством внутрішніх справ” доповнити словами “, Національною поліцією”;

2) абзац другий після слова “Військовослужбовцям” доповнити словом “, поліцейським”, а після слів “службі в органах внутрішніх справ” – словами “, Національній поліції”;

3) абзац третій після слів “осіб рядового і начальницького складу” доповнити словом “, поліцейських”.

Матеріали до теми