...
Реєструйся

Перевіркам Держпраці підлягають всі суб’єкти господарювання


Держпраці в листі розглянуло особливості проведення перевірок суб’єктів господарювання.

Перевіркам додержання законодавства про працю підлягають суб’єкти господарювання, віднесені до високого ступеня ризику, незалежно від системи оподаткування, обліку та звітності.

Позапланові перевірки проводяться Держпраці України та її територіальними органами за той період, порушення законодавства в якому стали підставою для проведення перевірки. При проведенні плановою перевірки, як правило, перевіряється період з часу останньої перевірки або останній календарний рік.

Перевірки додержання законодавства про працю проводяться шляхом вивчення документів, наданих для перевірки роботодавцем. У разі коли для вивчення певного питання необхідні документи, термін зберігання яких закінчився, роботодавець має надати державному інспектору праці акт знищення необхідних документів, оформлений у встановленому порядку.

Під час перевірки перевіряються ті питання, які стали підставою для проведення перевірки незалежно від закінчення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності.

Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання. У разі проведення не виїзної перевірки у приміщенні Держпраці України або її територіального органу оригінали первинних документів для перевірки надаються керівником або його заступником, або іншою уповноваженою особою суб’єкта господарювання. У більшості випадків такі перевірки проводяться за бажанням керівників суб’єктів господарювання. У разі відсутності у суб’єкта господарювання адміністративного приміщення керівник може бути запрошений (а не викликаний) до приміщення Держпраці України або її територіальних органів.