...
Реєструйся

ПФУ: Щодо штрафу та пені за страховими внесками при нарахуванні заробітної плати за попередні періоди


ПЕНСІЙНИЙ
ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.07.2010 р. N 12569/03-20

Щодо
штрафу та пені за страховими внесками при нарахуванні заробітної плати за
попередні періоди

Пенсійний
фонд України <…> щодо застосування штрафних санкцій та нарахування пені
повідомляє.

Відносини, що виникають
між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
регулюються Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (далі – Закон). Виключно цим Законом визначаються платники
страхових внесків, порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків,
стягнення заборгованості за цими внесками.

Відповідно до пункту 6
частини 2 статті 17 Закону страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати
і сплачувати в установлені строки і в повному обсязі страхові внески.

Згідно зі статтею 19
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” страхові внески для роботодавців нараховуються на суми
фактичних витрат на оплату праці
працівників, що включають витрати на
виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, утому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
“Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню
податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та
допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Єдиним нормативним
документом, розробленим відповідно до Закону України “Про оплату
праці” та який визначає складові фонду оплати праці, є Інструкція зі
статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Держкомстату України від
13.01.2004 N 5 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 N
114/8713.

Відповідно до пп. 1.6.2
зазначеної Інструкції, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за
попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого
часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця,
у якому були здійснені нарахування
.

Отже, якщо
працівнику здійснюється нарахування заробітної плати за попередні періоди, то
такі суми включаються до фонду оплати праці того місяця, в якому їх нараховано.

Нарахування та
утримання страхових внесків у цьому випадку здійснюється роботодавцем за
ставками та в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці
найманих працівників, які діють на момент нарахування зазначеної виплати.

Відповідальність за
своєчасність, повноту нарахування та сплату внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування несе страхувальник – роботодавець.

Відповідно до статті
106 Закону суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені
страхувальниками у встановлені строки, вважаються простроченою заборгованістю
із сплати страхових внесків (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені та
застосуванням фінансових санкцій, встановлених цією статтею.

Порядок нарахування
пені визначений Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та
застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління
Пенсійного фонду України 19 грудня 2003 року N 21-1 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663 (зі змінами) (далі
– Інструкція).

Згідно з пунктом 10.1
розділу 10 Інструкції на суми простроченої заборгованості зі сплати страхових
внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані) фінансові санкції
нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день
прострочення платежу.

Нарахування пені
починається з першого календарного дня, що настає за днем настання строку
сплати відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником
включно.

Згідно з пунктом 4
частини 9 статті 106 Закону за донарахування органом Пенсійного фонду або
страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків
накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначених сум за кожний повний або
неповний місяць, за який донараховано ці суми, незалежно від наявності у
страхувальника переплати.

 

Заступник

Голови правління  

 
В. Короневський 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...