Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗІРВАННЯ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

З працівником укладено строковий трудовий договір з 1 квітня 2015 року по 30 грудня 2015 року. Він хоче звільнитися 1 червня 2015 року. На підставі якої статті КЗпП можна розірвати договір?

З працівником укладено строковий трудовий договір з 1 квітня 2015 року по 30 грудня 2015 року. Він хоче звільнитися 1 червня 2015 року. На підставі якої статті КЗпП можна розірвати договір?

На підставі статті 39 КЗпП

Питання щодо розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника регулюється статтею 39 КЗпП.

Так, строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника:

— у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;
— у разі порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору;
— у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП.

Отже, відповідно до статті 39 КЗпП строковий трудовий договір можна розірвати достроково на вимогу працівника лише, якщо є поважні причини. Це пояснюється тим, що працівник, укладаючи договір на визначений сторонами строк, по суті, погоджується відпрацювати цей строк, а отже, він позбавлений можливості розривати цей договір до закінчення строку в односторонньому порядку без поважних на те причин, як це передбачено для договорів, укладених на невизначений строк.

Слід зазначити, що за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому мають надати невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки або виплати компенсації за відпустку. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Якщо працівник звільняється у зв’язку із закінченням строку трудового договору, невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому разі чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996  року № 504/96-ВР).

При звільненні працівника роботодавець зобов’язаний видати працівникові трудову книжку в день звільнення з унесеним до неї записом про звільнення та провести з таким працівником розрахунок.

Строки розрахунку при звільненні визначено статтею 116 КЗпП.

Зоя ВАСИЛЬОВА,
помічник-консультант народного депутата України,
експерт з трудового права

Опубліковано в №4, 2016 журналу «Довідник кадровика»