...
Реєструйся

Положення про Експертну раду, Порядок розгляду подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі державним службовцям…


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16
березня 2009 року N 72

Про
затвердження Положення про Експертну раду, Порядку розгляду подань щодо
погодження продовження терміну перебування на державній службі державним
службовцям, які досягли граничного віку перебування на державній службі, та
присвоєння рангів державним службовцям I – II категорій посад, Порядку розгляду
подань щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби
України

Із змінами
і доповненнями, внесеними
 наказами Головного управління державної служби України
 від 17 листопада 2009 року N 338,
від 5 лютого 2010 року N 27,
 від 24 листопада 2010 року N 290

На виконання наказу
Головдержслужби від 19.01.2009 року N 9 “Про деякі питання опрацювання
подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі та
присвоєння рангів державним службовцям I – II категорій”, з метою
удосконалення роботи щодо розгляду питань стосовно погодження продовження
терміну перебування на державній службі державним службовцям, які досягли
граничного віку перебування на державній службі, та присвоєння рангів державним
службовцям, які займають посади I – II категорій, забезпечення
відкритості, прозорості та об’єктивності при вирішенні питань щодо нагородження
відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби наказую:

1. Затвердити Положення
про Експертну раду при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо
рішень з окремих кадрових питань, що стосуються погодження продовження терміну
перебування на державній службі державним службовцям, які досягли граничного
віку, присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади I – II категорій
та нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України
(далі – Експертна рада), що додається.

2. Затвердити склад
Експертної ради, що додається.

3. Затвердити Порядок
розгляду подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній
службі державним службовцям, які досягли граничного віку перебування на
державній службі, та присвоєння рангів державним службовцям I – II категорій
посад.

4. Затвердити Порядок
розгляду подань щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками
Головдержслужби України.

5. Управлінню
організаційної роботи, документообігу та контролю ознайомити з цим наказом
першого заступника та заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних
підрозділів, начальників територіальних органів Головдержслужби України.

6. Визнати таким, що
втратив чинність, наказ Головдержслужби України від 04.02.2009 N 30 “Про
затвердження Положення про Експертну раду та Порядку розгляду подань щодо
погодження продовження терміну перебування на державній службі та присвоєння
рангів I – II категорій”.

7. Контроль за
виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник
Головдержслужби 

 
Т. Мотренко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головдержслужби України
від 16 березня 2009 р. N 72 


Положення

про Експертну раду при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо
рішень з окремих кадрових питань

(У тексті Положення
слова “департамент персоналу державних органів та місцевого
самоврядування” в усіх відмінках замінено словами “департамент
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування” у
відповідних відмінках згідно з наказом Головного управління державної служби
України від 5 лютого 2010 року N 27)


1. Експертна рада при
Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих
кадрових питань, що стосуються погодження продовження терміну перебування на
державній службі державним службовцям, які досягли граничного віку, присвоєння
рангів державним службовцям, які займають посади I – II категорій, та
нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України (далі
– Експертна рада) є постійно діючим дорадчим органом, створеним для опрацювання
подань керівників державних органів щодо погодження продовження терміну
перебування на державній службі державним службовцям, які досягли граничного
віку перебування на державній службі, присвоєння рангів державним службовцям,
які займають посади I – II категорій посад, та подань щодо нагородження
відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України.

2. У своїй діяльності
Експертна рада керується Конституцією України, законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням
Експертної ради є внесення Начальнику Головдержслужби пропозицій щодо
погодження продовження терміну перебування на державній службі державним
службовцям, які досягли граничного віку перебування на державній службі,
присвоєння рангів державним службовцям, які обіймають посади I – II категорій
посад, та нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби
України.

4. Експертну раду
очолює голова, який за посадою є першим заступником Начальника Головдержслужби
України.

Секретарем ради є за
посадою начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи.

До складу Експертної
ради також входять за посадами: заступники Начальника Головдержслужби, директор
департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування,
директор юридичного департаменту.

(абзац третій
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного

управління державної служби України від 05.02.2010 р. N 27)

У роботі Експертної
ради може враховуватися експертна думка Секретаріату Президента України та
Секретаріату Кабінету Міністрів України.

5. Організаційною
формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться у термін, визначений
Начальником Головдержслужби України.

Засідання Експертної
ради проводить голова, у разі його відсутності – особа, на яку покладено
виконання його обов’язків, або особа, визначена Начальником Головдержслужби
України.

Члени Експертної ради
беруть участь у засіданнях особисто, без права заміни, за виключенням директора
департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування та
начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника
та кадрової роботи.

6. Експертна рада
проводить свої засідання, як правило, не частіше ніж двічі на місяць.

7. За результатами
кожного засідання складається протокол, який підписує головуючий на засіданні.
Після підписання протокол подається на розгляд Начальнику Головдержслужби
України для прийняття рішення.

8. Організаційне
забезпечення роботи Експертної ради покладається на департамент персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування, протокольне – на
управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової
роботи.

9. За рішенням
Начальника Головдержслужби для участі у засіданні Експертної ради можуть
запрошуватися керівники державних органів.

10. Повноваження
Експертної ради припиняються за рішенням Начальника Головдержслужби України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України
від 16 березня 2009 р. N 72 
(у редакції наказу Головдержслужби України
від 5 лютого 2010 р. N 27)


СКЛАД
Експертної ради при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо
рішень з окремих кадрових питань

Голова Експертної
ради:
 

ТКАЧ
Володимир Дмитрович 

– перший заступник Начальника
Головдержслужби; 

Секретар
Експертної ради: 

КОЗЛОВСЬКИЙ
Андрій Сергійович 

– начальник управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової
роботи; 

Члени Експертної
ради:
 

ШЕВЧЕНКО
Олександр Олександрович 

– заступник Начальника Головдержслужби; 

Позицію виключено 

 

ВИШНЕВСЬКИЙ
Андрій Володимирович 

– заступник Начальника Головдержслужби; 

ТЕРТИШНА
Олена Анатоліївна 

– заступник Начальника Головдержслужби; 

ПІЖУК
Юрій Миколайович 

– директор департаменту персоналу державних
органів та органів місцевого самоврядування; 

СЕМЕНЮК

Леся Олександрівна 

– директор юридичного департаменту. 


(склад із
змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 17.11.2009 р. N 338,
у редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 05.02.2010 р. N 27,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 24.11.2010 р. N 290)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України
від 16 березня 2009 р. N 72 


ПОРЯДОК
розгляду подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній
службі державним службовцям, які досягли граничного віку перебування на
державній службі, та присвоєння рангів державним службовцям I – II категорій
посад

(У тексті Порядку слова
“департамент персоналу державних органів та місцевого
самоврядування” в усіх відмінках замінено словами “департамент
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування” у
відповідних відмінках згідно з наказом Головного управління державної служби
України від 5 лютого 2010 року N 27)


I.
Загальні положення

1.1. Подання щодо
погодження продовження терміну перебування на державній службі (крім
повторних), а також присвоєння рангів державним службовцям II категорій посад
при надходженні до Головдержслужби реєструються в установленому порядку та
передаються на опрацювання до департаменту персоналу державних органів та
органів місцевого самоврядування.

1.2. Повторні подання
щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі, а також
подання щодо присвоєння рангів державним службовцям I категорії посад після
реєстрації в установленому порядку подаються на розгляд Начальнику
Головдержслужби, після чого передаються на опрацювання відповідно до його
доручення.

1.3. При опрацюванні
подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі
державним службовцям, які досягли граничного віку перебування на державній
службі, департамент персоналу державних органів та органів місцевого
самоврядування розглядає направлені державними органами подання на
відповідність вимогам статті 23 Закону України “Про державну службу”,
Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N
2020, та Рекомендаціям щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 року N 2020 “Про затвердження Порядку погодження
продовження терміну перебування на державній службі”, затвердженим наказом
Головдержслужби від 6 лютого 2004 року N 25, із змінами та доповненнями.

1.4. При опрацюванні
подань щодо присвоєння рангів державним службовцям I – II категорій посад
вказані подання опрацьовуються на предмет їх відповідності вимогам статті 26
Закону України “Про державну службу”, нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України про віднесення посад в органах державної влади до
відповідних категорій посад державних службовців, а також Методичних
рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19
червня 1996 року N 658 “Про затвердження Положення про ранги державних
службовців, затверджених наказом Головдержслужби від 31 березня 2006 року N
106.

1.5. У разі
невідповідності подання зазначеним вимогам, що не може бути усунуто у робочому
порядку, департаментом персоналу державних органів та органів місцевого
самоврядування готується лист за підписом першого заступника, або заступника
Начальника Головдержслужби щодо неможливості розгляду вказаного подання та
відмови у погодженні продовження терміну перебування на державній службі або
присвоєння рангу особі, щодо якої його надіслано.

1.6. Особлива увага при
опрацюванні зазначених подань приділяється:

• підставі до подання
державним органом матеріалів на присвоєння рангу державному службовцю;

• даті присвоєння
державному службовцю попереднього рангу;

• правильності
складання кадровими службами органів державної влади біографічних довідок
претендентів на присвоєння рангів.

II.
Організаційне та протокольне забезпечення засідань Експертної ради при
Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих
кадрових питань, що стосуються погодження продовження терміну перебування на
державній службі державним службовцям, які досягли граничного віку, та
присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади I – II категорій

2.1. Засідання
Експертної ради при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо
рішень з окремих кадрових питань, що стосуються погодження продовження терміну
перебування на державній службі державним службовцям, які досягли граничного
віку, та присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади I – II категорій
(далі – Експертна рада) проводяться, як правило, у перший та третій четвер
поточного місяця.

2.2. На розгляд
Експертної ради виносяться:

подання щодо погодження
продовження терміну перебування на державній службі державним службовцям, які
досягли граничного віку перебування на державній службі, та у яких закінчується
термін попереднього його продовження, окрім подань стосовно державних
службовців, які займають посади спеціалістів, а також державним службовцям,
яким для отримання права на пенсію державного службовця (у частині досягнення
10-річного стажу державної служби) не вистачає стажу державної служби два і
менше років;

подання щодо
дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям, які обіймають
посади I – II категорій, за виконання особливо відповідальних завдань.

2.3. Подання, які не
виносяться на розгляд Експертної ради, опрацьовуються департаментом персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування та разом із проектами
рішень про погодження та відмову у погоджені продовження терміну перебування на
державній службі або присвоєння рангу передаються до управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи для
доповіді Начальнику Головдержслужби.

2.4. Матеріали до
засідань Експертної ради являють собою списки претендентів на погодження
продовження терміну перебування на державній службі та присвоєння рангів, а
також статистичні матеріали з питань погодження продовження терміну перебування
на державній службі. Вказані матеріали готуються департаментом персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування. Їх проект разом зі
справами претендентів та проектами рішень про погодження та відмову у погоджені
продовження терміну перебування на державній службі або присвоєння рангу, за
два дні до засідання Експертної ради передаються департаментом секретареві
Експертної ради для опрацювання.

2.5. Зазначені
матеріали за день до засідання Експертної ради повертаються до департаменту.
Після отримання департаментом готується необхідна кількість їх примірників, які
роздаються членам Експертної ради.

Члени Експертної ради
запрошуються на засідання її секретарем.

2.6. На засіданні
Експертної ради питання доповідаються директором департаменту персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування або особою, яка його
офіційно заміщує. Відповідальність за організацію підготовки доповіді на
засіданні Експертної ради покладається на вказану посадову особу.

2.7. У ході засідання
члени Експертної ради висловлюють свої пропозиції щодо рішення по винесеним на
її розгляд справам, аргументуючи їх.

2.8. За результатами
засідання складається протокол, який готується управлінням
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи та
підписується головою Експертної ради або головуючим на засіданні. Після
підписання протокол разом із проектами листів щодо позитивних та негативних
висновків, подається на розгляд Начальнику Головдержслужби України для
прийняття рішення.

III.
Підготовка відповідей з питань погодження продовження терміну перебування на
державній службі державним службовцям, які досягли граничного віку перебування
на державній службі, та присвоєння рангів державним службовцям I – II категорій

3.1. Усі листи з питань
погодження продовження терміну перебування на державній службі та проекти
Указів Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України про
присвоєння рангів готуються департаментом персоналу державних органів та
органів місцевого самоврядування у двох примірниках.

3.2. Листи з питань
погодження продовження терміну перебування на державній службі та проекти
Указів Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України
направляються адресатам за підписом Начальника Головдержслужби, крім листів,
зазначених у пункті 1.5 цього Порядку.

3.3. Усі без виключення
листи щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі
візуються в управлінні організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника
та кадрової роботи.

Другий примірник
проектів Указів Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України
про присвоєння рангів візуються в юридичному департаменті та управлінні
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи.

(абзац другий
пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Головного управління державної служби України
 від 05.02.2010 р. N 27)

IV.
Організація підготовки статистичної та аналітичної інформації з питань
погодження продовження терміну перебування на державній службі

4.1. Статистичні
матеріали щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі
державним службовцям, які досягли граничного віку перебування на державній
службі, являє собою статистичні таблиці з інформацією станом на кінець минулого
місяця щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі
наростаючим підсумком з початку року у порівнянні з відповідним періодом
минулого року. Зазначена інформація готується в одній загальній таблиці, а
також окремо по державним службовцям центральних та місцевих органів виконавчої
влади. Відповідальним за підготовку зазначеної інформації є департамент
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування.

4.2. З метою
інформування Секретаріату Президента та Кабінету Міністрів України щопівроку до
25 числа місяця, наступного за звітним періодом, департаментом персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування готується узагальнена
аналітична інформація щодо погодження продовження терміну перебування на
державній службі державним службовцям, які досягли граничного віку перебування
на державній службі. У зазначеній інформації описується стан справ щодо
проведеної Головдержслужбою роботи за відповідний період, тенденції та факти
щодо дотримання державними органами нормативно-правових актів із зазначених
питань з відповідними пропозиціями. Зазначена інформація включає у себе власне
саму аналітичну довідку та узагальнені статистичні матеріали з відповідними
супровідними листами та проектами доручень керівництва із зазначених питань.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України
від 16 березня 2009 р. N 72 


ПОРЯДОК
розгляду подань щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками
Головдержслужби України

(У тексті Порядку
слова “департамент персоналу державних органів та місцевого
самоврядування” в усіх відмінках замінено словами “департамент
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування” у
відповідних відмінках згідно з наказом Головного управління державної служби
України від 5 лютого 2010 року N 27)


I.
Загальні положення

1.1. Подання щодо
нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України при
надходженні до Головдержслужби реєструються в установленому порядку та
передаються на опрацювання до:

департаменту персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування стосовно працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та
органів місцевого самоврядування;

юридичного департаменту
– працівників правоохоронних та контрольно-наглядових державних органів, які
забезпечують функції попередження та протидії корупції, навчальних закладів, що
здійснюють підвищення кваліфікації з питань боротьби з корупцією;

(абзац третій
пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 05.02.2010 р. N 27)

управління організації
професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування – працівників вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
магістрів в галузі знань “Державне управління”, центрів
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій, галузевих закладів післядипломної освіти;

департаменту
модернізації державної служби – працівників міжнародних організацій,
представників країн-партнерів у сфері міжнародного співробітництва.

(абзац п’ятий
пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 05.02.2010 р. N 27)

1.2. При опрацюванні
подань щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби
України, відповідні структурні підрозділи надають експертний висновок щодо їх
відповідності вимогам положень про відомчі заохочувальні відзнаки
Головдержслужби, затверджених наказами Головдержслужби від 24.05.2007 N 148,
від 24.05.2007 N 149, від 24.05.2007 N 150, від 24.05.2007 N 151,
зареєстрованими в Мін’юсті України.

1.3. У разі
невідповідності подання зазначеним вимогам, що не може бути усунуто у робочому
порядку, відповідними структурними підрозділами готується лист за підписом
першого заступника або заступника Начальника Головдержслужби щодо неможливості
розгляду вказаного подання.

II.
Організаційне та протокольне забезпечення засідань Експертної ради при
Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих
кадрових питань, що стосуються нагородження відомчими заохочувальними
відзнаками Головдержслужби України

2.1. Засідання
Експертної ради при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо
рішень з окремих кадрових питань, що стосуються нагородження відомчими
заохочувальними відзнаками Головдержслужби України (далі – Експертна рада)
проводяться, як правило, у перший та третій четвер поточного місяця.

2.2. На розгляд
Експертної ради виносяться подання щодо нагородження відомчими заохочувальними
відзнаками Головдержслужби України.

2.3. Подання щодо
нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України
опрацьовуються структурними підрозділами у десятиденний термін з дати
надходження до Головдержслужби України та передають до департаменту персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування.

2.4. Матеріали до
засідань Експертної ради являють собою списки претендентів щодо нагородження
відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України за формою згідно з
додатком. Вказані матеріали готуються департаментом персоналу державних органів
та органів місцевого самоврядування та за два дні до засідання Експертної ради
передаються секретареві Експертної ради для опрацювання.

2.5. Зазначені
матеріали за день до засідання Експертної ради повертаються до департаменту
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування. Після їх отримання
департаментом готуються необхідна кількість примірників та роздається членам
Експертної ради.

Члени Експертної ради
запрошуються на засідання її секретарем.

2.6. На засіданні
Експертної ради питання доповідається директором департаменту персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування або особою, яка його
офіційно заміщує.

2.7. У ході засідання
члени Експертної ради висловлюють свої пропозиції щодо рішення по винесеним на
її розгляд поданнях, аргументуючи їх.

2.8. За результатами
засідання складається протокол, який готується управлінням
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи та
підписується головою Експертної ради або головуючим на засіданні.

Після підписання
протокол разом із поданнями передається до сектору кадрової роботи для
підготовки відповідного питання на розгляд Колегії.

 

Додаток
до Порядку розгляду подань щодо нагородження відомчими заохочувальними
відзнаками Головдержслужби України 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України
від 16 березня 2009 р. N 72 


Пропозиції
щодо кандидатур для нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного
управління державної служби України

(____________________)
дата засідання Експертної
ради

N
п/п 

Назва
органу, що вніс пропозицію щодо нагородження
 

Прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження
 

Посада 

Стаж
державної служби
 

Нагороди
та почесні звання
 

Пропозиції
органу щодо нагороди
 

Експертний
висновок структурного підрозділу
 

Рішення
Експертної ради
 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________