Погодження продовження терміну перебування на державній службі


Статтею 23 Закону України "Про державну службу" встановлено, що граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з Начальником Головного управління державної служби України може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п’ять років.

Підставами для подання про продовження терміну перебування на державній службі є вагомий внесок державного службовця у діяльність державного органу або його структурного підрозділу протягом тривалого часу, його провідна роль або участь у розробленні, впровадженні нормативно-правових актів, підготовці і виконанні державних, регіональних та галузевих програм, та інше, визначене Порядком погодження продовження терміну перебування на державній службі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2020.

Подання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі надсилається до Головдержслужби України не пізніше ніж за місяць до досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього продовження.

При підготовці подання стосовно погодження продовження терміну перебування на державній службі необхідно дотримуватися Рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2020 "Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі" та Форми подання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі, затверджених наказом Головдержслужби від 06.02.2004 р. № 25.

До подання додаються:

 

  1. лист-погодження керівника органу вищого рівня щодо продовження терміну перебування на державній службі;
  2. лист-погодження керівника центрального органу виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної місцевої держадміністрації щодо продовження терміну перебування на державній службі для осіб, які призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з цими органами;
  3. копії атестаційного листа за результатами останньої атестації та бланку останньої щорічної оцінки виконання покладених обов’язків і завдань;
  4. копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;
  5. копія списку осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на відповідну посаду (за встановленою формою);
  6. копія документа, що посвідчує нагородження особи державними нагородами, Почесною грамотою або заохочувальною відзнакою Кабінету Міністрів України, Нагрудним знаком «Державна служба України «За сумлінну працю» або Почесною грамотою Головдержслужби, відомчими заохочувальними відзнаками;
  7. біографічна довідка (вимоги до оформлення).

Подання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі державним службовцям, які досягли граничного віку перебування на державній службі, та у яких закінчується термін попереднього його продовження, окрім подань стосовно державних службовців, які займають посади спеціалістів, а також державним службовцям, яким для отримання права на пенсію державного службовця (у частині досягнення 10-річного стажу державної служби) не вистачає стажу державної служби два і менше років, розглядаються на засіданні Експертної раду при Начальнику Головдержслужби з підготовки пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань, яка діє на підставі Положення.

Подання, які не виносяться на розгляд Експертної ради, після опрацювання на відповідність вимогам нормативно-правових документів подаються на розгляд Начальнику Головдержслужби.

Матеріали до теми


Звільнення працівників дистанційно: чи законно це
Враховуючи зміни у Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що за новації відбулися у питаннях звільнення? Звільнення, ...
Нормативно-правові акти окупаційних сил не є правомірними
Нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій російської федерації є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків, і нікчемність цих актів ...
Роботодавець та працівник – військовослужбовець, який продовжує служити після закінчення контракту
Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України від 25 березня 1992 № 2232 -XII «Про військовий обов’язок і військову службу» для ...
Бронювання військовозобов’язаних недефіцитних професій Міноборони не погоджує
В Мінагрополітики вказали на уточнення Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, ...