Передплати журнал

Положення про Всеукраїнський Конкурс «Кадровик року’2014»


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2014»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Про Всеукраїнський конкурс працівників кадрових служб «Кадровик року’2014» (далі — Конкурс), мету проведення, правила організації і процедуру визначення переможців — у положенні про Конкурс (далі — Положення).

1. МЕТА КОНКУРСУ

Підвищення професійного рівня працівників кадрових служб

У процесі підготовки відповідей на завдання Конкурсу здобувачі звання «Кадровик року’2014» оперативно стежать за змінами у трудовому законодавстві і новітніми тенденціями в управлінні персоналом.

Учасники Конкурсу удосконалюють практичне застосування норм трудового права, ведення кадрового діловодства і сучасні прийоми кадрового менеджменту.

Об’єднання професіоналів з усіх регіонів України

Усі фахівці, які візьмуть участь у Конкурсі, отримають широкі можливості для подальшого професійного розвитку, для спілкування з колегами, для професійного обговорення актуальних тем.

2. ОРГАНІЗАТОР, УЧАСНИКИ І ЖУРІ КОНКУРСУ

Організатор Конкурсу

Організатором Конкурсу є журнал «Довідник кадровика» і професійний портал Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнська асоціація кадровиків» (далі — Організатор).

Організатор:

 • є керівним органом Конкурсу, здійснює загальне управління та контроль за його проведенням відповідно до цього Положення;
 • затверджує склад журі Конкурсу (далі — Журі), що визначає переможців;
 • забезпечує роботу Журі і комунікації між його членами;
 • здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу, підбиття підсумків і визначення переможців Конкурсу;
 • розміщує інформацію про Конкурс на сайті-організаторів: www.kadrovik.ua (далі — Сайт Конкурсу), у журналах ВД «МЕДІА-ПРО» («Довідник кадровика», «Кадрова практика», «Менеджер по персоналу», «Секретарь-референт», «Охорона праці і пожежна безпека») та інших засобах масової інформації;
 • організовує нагородження лауреатів і переможців Конкурсу;
 • здійснює інші функції, потрібні для успішного проведення Конкурсу.

Учасники (здобувачі звання «Кадровик року’2014»)

Учасником Конкурсу може стати будь-який фахівець, який має досвід роботи з кадрами і працює на території України. Учасниками не можуть бути працівники ТОВ «МЕДІА-ПРО» і компаній — партнерів Конкурсу.

Для участі в Конкурсі потрібно пройти реєстрацію і виконати завдання, опубліковані на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua або в журналі «Довідник кадровика».

Реєструючи свої персональні дані, учасник тим самим погоджується на їх обробку, а також на публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу.

Журі Конкурсу

З метою об’єктивного визначення лауреатів і переможців Конкурсу Організатором створюється Журі. До складу Журі запрошуються представники профільного міністерства, інших державних установ, фахівці високої кваліфікації з трудового законодавства, кадрового діловодства та управління персоналом, а також представники Організатора Конкурсу.

Голова Журі призначається Організатором Конкурсу.

Журі:

 • здійснює наукову та консультаційну допомогу у формуванні завдань для учасників Конкурсу;
 • бере участь у перевірці завдань і підбитті підсумків Конкурсу;
 • бере участь у нагородженні переможців Конкурсу.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Терміни проведення Конкурсу

Конкурс «Кадровик року’2014» проходить з 1 грудня 2014 до 28 лютого 2015 року і складається з двох турів:

 • тур І — 1 грудня 2014 року — 31 січня 2015 року (тестові завдання); 
 • тур ІІ — 2 лютого — 28 лютого 2015 року (кейси — практичні завдання).

Церемонія нагородження проводиться у квітні 2015 року.

Завдання

Завдання двох турів публікуються на Сайті Конкурсу www.kadrovik.ua, у журналі «Довідник кадровика» та надаються Організатором у друкованому або електронному вигляді всім, хто зробить відповідний запит.

Завдання туру І представлено у вигляді 15 тестових запитань по кожній з номінацій.

Завдання туру ІІ складаються з кейсів (вирішення практичних завдань).

Головним переможцем стає учасник, котрий набрав найбільшу кількість балів за результатами двох турів разом.

Відповіді на завдання Конкурсу

Учасники Конкурсу відповідають на завдання турів, заповнюючи відповідну електронну форму на сайті www.kadrovik.ua або заповнюючи надруковані у журналі «Довідник кадровика» формуляри із завданнями.

Відповіді на завдання турів надсилаються:

 • на e-mail: konkurs@kadrovik.ua (тема — «Кадровик року’2014»)
 • чи факсом: (044) 507-2227 (з поміткою — «Відділ маркетингу»)

Конкурсні завдання двох турів публікуються на Сайті Конкурсу, та у журналі «Довідник кадровика».

За кожну правильну відповідь у першому турі учасник отримує 1 бал, у другому турі — 5 балів.

Правильні відповіді на завдання турів публікуються після завершення конкурсу — до 20 травня 2015 року

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Порядок присудження балів

Система оцінювання кожного завдання публікується разом з умовами завдання.

Вирішення спорів

Усі питання, пов’язані з отриманням завдань турів і відповідей на них, приймаються через форму зворотного зв’язку. 

Питання розглядає Оргкомітет протягом місяця з дня його надходження.

Оргкомітет не вступає в листування з учасниками Конкурсу.

Підбиття підсумків

Остаточні підсумки підбиваються після виконання учасниками завдань туру ІІ. 

Імена переможців і лауреатів Конкурсу оголошуються на урочистій церемонії нагородження, а потім публікуються на Сайті Конкурсу і в журналі «Довідник кадровика».

5. НОМІНАЦІЇ  КОНКУРСУ

Гран-прі

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, який набрав абсолютну більшість балів за підсумками двох турів.

«Трудове законодавство»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з трудового права.

«Кадрове діловодство»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з кадрового діловодства.

«Управління персоналом»

Переможцем у номінації стає учасник Конкурсу, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками двох турів за завдання з управління персоналом.

«Топ-20»

Двадцять учасників Конкурсу, які покажуть найкращі результати після переможців за кількістю набраних балів, входять у топ-20 Конкурсу.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатор залишає за собою право змінювати не більше ніж на три робочих дні терміни проведення турів Конкурсу, заздалегідь повідомивши про це учасників.