Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Порушення трудового законодавства: адміністративна відповідальність

Дата публікації: 13.04.2018

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
Яку відповідальність передбачено за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці?
Яку відповідальність несуть представники трудового колективу за порушення зобов’язань щодо колективного договору?
Яку відповідальність передбачено за розпивання алкогольних напоїв на робочому місці?

Адміністративна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, яка застосовується за «негрубі» правопорушення.

Основні види правопорушень у сфері трудового законодавства та адміністративна відповідальність за такі правопорушення визначені безпосередньо Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).

Розміри штрафів за адміністративні правопорушення обчислюються з розрахунку 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (далі — нмдг) — 17 грн. У частині кваліфікації адміністративних правопорушень сума нмдг установлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України для відповідного року; у 2018 році — 881 грн (п. 5 підрозділу 1 розділу XX цього Кодексу).

Порушення загальних вимог законодавства про працю та про охорону праці

Статтею 41 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці, зокрема:
• порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі;
• фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця чи особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства;
• порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тощо.

Штрафні санкції відповідно до КУпАП накладаються районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами на підставі протоколів, складених Державною службою України з питань праці.

Порушення вимог законодавства щодо укладення колективного договору та виконання його умов

Адміністративна відповідальність передбачена також за порушення вимог законодавства щодо укладення колективного договору та виконання його умов, зокрема:
• ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору (ст. 41-1 КУпАП);
• порушення чи невиконання колективного договору, угоди (ст. 41-2 КУпАП);
• ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод (ст. 41-3 КУпАП).

Порушення трудового законодавства у певних галузях

Низка адміністративних санкцій у частині порушень трудового законодавства має галузевий, специфічний характер. Наприклад:
— порушення обмежень, установлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (ст. 44-2 КУпАП);
— порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93 КУпАП);
— порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості (ст. 94 КУпАП);
— порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання (ст. 95-1 КУпАП);
— порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю (ст. 155 КУпАП);
— обман покупця чи замовника (ст. 155-2 КУпАП);
— порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1 КУпАП);
— розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (ст. 179 КУпАП).

Повний текст статті читайте в журналі «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA» (№ 6, 2018).

Кравцов Сергій Олександрович, завідувач відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. соціол. наук

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації