...
Реєструйся

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності


Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 20 листопада 2000 року N 307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2000 р. за N 915/5136

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 7 липня 2005 року N 216,
 від 14 листопада 2005 року N 375,
 від 30 жовтня 2006 року N 398
(зміни, внесені пунктами 1.1, 1.3, 1.4, абзацами першим – третім підпункту 1.2 пункту 1
 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30 жовтня 2006 року N 398,
 набрали чинності з 1 січня 2007 року),
 від 25 лютого 2008 року N 81,
 від 22 серпня 2008 року N 374,
 від 11 лютого 2009 року N 52,
 від 27 липня 2009 року N 286,
 від 23 грудня 2009 року N 469

Додатково див. оголошення
(“Офіційний вісник України”, N 21, 2 квітня 2010 р.)

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності (додається).

2. Наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник голови
Федерації профспілок України 

 
В. В. Пожидаєв 

Перший заступник голови
Координаційної ради Конфедерації
роботодавців, віце-президент УСПП 

 
 
О. В. Мірошниченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 20 листопада 2000 р. N 307

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2000 р. за N 915/5136 

 

ПОРЯДОК
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, визначає механізм призначення, виплати допомоги по безробіттю, у т. ч. одноразової для організації безробітними підприємницької діяльності, та обчислення страхового стажу.

1.2. Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

1.3. Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – центри зайнятості), за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується в установленому порядку через банківські установи.

2. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам

2.1. Застрахованим особам – найманим працівникам; особам, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, особам начальницького складу податкової міліції, а також особовому складу воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі – військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, а у випадках, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, іншим особам (громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття, які втратили роботу з не залежних від них обставин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового забезпечення залежно від страхового стажу:

до 2 років – 50 відсотків;

від 2 до 6 років – 55 відсотків;

від 6 до 10 років – 60 відсотків;

понад 10 років – 70 відсотків.

Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів – 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;

надалі – 70 відсотків.

(пункт 2.1 розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2.2. Втратою роботи з незалежних від застрахованих осіб обставин вважається припинення трудового договору відповідно до статті 36 (пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю України, а для військовослужбовців, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, – звільнення зі служби з поважних причин без права на пенсію (у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, у зв’язку із закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, через сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до законодавства про військовий обов’язок і військову службу).

(пункт 2.2 розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 27.07.2009 р. N 286)

2.3. Відповідно до пункту 2.1 цього Порядку визначається розмір допомоги по безробіттю після закінчення перерви страхового стажу, що сталася з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась у встановленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:

навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

здійснення догляду непрацюючою працездатною особою (мати, батько, опікун) за трьома та більше дітьми віком до 16 років;

здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років, за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

(абзац четвертий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 30.10.2006 р. N 398)

строкова військова служба;

період проживання разом з чоловіком (дружиною) військовослужбовцем, крім військовослужбовців строкової служби, у місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років;

установлення інвалідності в установленому законодавством порядку;

(пункт 2.3 розділу 2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

інші поважні причини, передбачені законодавством України.

2.4. Згідно з пунктом 2.1 цього Порядку визначається розмір допомоги по безробіттю застрахованим особам, які звільнилися з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески.

(абзац перший пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

Виплата допомоги по безробіттю особам, звільненим з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин, у перші 90 календарних днів не здійснюється. Виплата допомоги таким особам починається з 91 календарного дня у розмірі 80 відсотків до визначеного розміру.

(абзац другий пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.07.2009 р. N 286)

Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, виплата допомоги по безробіттю починається з дня її призначення у розмірі 100 відсотків до визначеного розміру.

(пункт 2.4 розділу 2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.07.2009 р. N 286)

2.5. Згідно з пунктом 2.1 цього Порядку визначається та виплачується допомога по безробіттю особам, які брали участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або займались підприємницькою діяльністю не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), а саме:

громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що працювали за межами України й не були застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, у якій вони перебували, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

особам, які забезпечували себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичним особам, які були суб’єктами підприємницької діяльності, а також членам особистих селянських господарств, які здійснюють (здійснювали) діяльність відповідно до Закону України “Про особисте селянське господарство”.

(абзац третій пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2.6. Середня заробітна плата (доход) визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266.

(пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

2.7. Без урахування страхового стажу в розмірі, установленому законодавством, визначається допомога по безробіттю для таких категорій безробітних:

1) особам, звільненим з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, військовослужбовцям, зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, та іншим особам, звільненим з останнього місця роботи (служби) у зв’язку із застосуванням до них заходів дисциплінарного впливу, – виплата починається з 91 календарного дня;

(підпункт 1 пункту 2.7 розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2) особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів;

3) особам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви;

4) особам, які брали участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або займались підприємницькою діяльністю і сплачували страхові внески до Фонду менше 26 календарних тижнів;

5) категоріям осіб, зазначеним у пункті 2.5 Порядку, які працювали або займались підприємницькою діяльністю і не сплачували страхові внески до Фонду, але мали раніше набутий трудовий, що прирівнюється до страхового, або страховий стаж.

2.8. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за минулий місяць, і нижчою за встановлений законодавством розмір.

(пункт 2.8 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

2.9. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для осіб, зазначених у цьому розділі, не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років з дня призначення допомоги по безробіттю.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок – 53 років) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

(абзац другий пункту 2.9 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

Для зазначених осіб передпенсійний вік визначається на день їх реєстрації як безробітних у державній службі зайнятості.

2.10. Випускникам навчальних закладів, які в період навчання працювали на умовах трудового договору, допомога по безробіттю визначається як для застрахованих осіб.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

2.11. Визначений розмір допомоги по безробіттю не переглядається у зв’язку з участю в оплачуваних громадських роботах.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

Допомога по безробіттю особам, які звільнені у зв’язку з припиненням строку роботи на загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, визначається відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

(пункт 2.11 розділу 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2.12. Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених у пункті 2.7 цього Порядку, не призначається.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.12 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 30.10.2006 р. N 398)

2.13. Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою.

У разі відмови особи від участі у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота є для неї підходящою, без поважних причин розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до пунктів 2.1 та 2.7 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків строком до трьох місяців.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

3. Обчислення страхового стажу

3.1. Страховий стаж обчислюється як сума періодів, протягом яких особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та сплачувала страхові внески особисто або через рахунки роботодавця та роботодавцем.

До страхового стажу включаються:

1) період роботи за трудовим договором (контрактом) на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), у тому числі час проходження альтернативної (невійськової) служби, та період участі безробітного в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах;

(підпункт 1 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2) періоди виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами для осіб, які виконували такі роботи;

(пункт 3.1 розділу 3 доповнено новим підпунктом 2 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

3) періоди проходження служби військовослужбовцями, зазначеними у пункті 2.1 цього Порядку, після запровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для таких осіб;

(пункт 3.1 розділу 3 доповнено новим підпунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим підпункти 2 – 6 вважати відповідно підпунктами 4 – 8)

4) період участі безробітного в оплачуваних громадських роботах (для наступних страхових випадків);

(підпункт 4 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

5) період, протягом якого застрахована особа була звільнена від сплати страхових внесків за Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, а саме:

період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;

період отримання допомоги по частковому безробіттю;

6) періоди, коли застрахована особа отримувала виплати за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” – страхові виплати втраченого заробітку у зв’язку з втратою працездатності;

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”:

допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомогу по вагітності та пологах;

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” – пенсію по інвалідності;

(підпункт 6 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 30.10.2006 р. N 398)

7) періоди, за які сплачено страхові внески до Фонду на добровільних засадах, під час:

роботи за межами України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

коли особи забезпечували себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, а також члени особистих селянських господарств, які здійснюють (здійснювали) діяльність відповідно до Закону України “Про особисте селянське господарство”), періоди заняття фізичними особами підприємницькою діяльністю, періоди виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими угодами;

(абзац третій підпункту 7 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 11.02.2009 р. N 52)

8) страховий стаж, набутий в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання страхового стажу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

(пункт 3.1 розділу 3 доповнено підпунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

3.2. До страхового стажу прирівнюється:

1) трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах до набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;

2) строк проходження військової служби військовослужбовцями, зазначеними у пункті 2.1 цього Порядку, до запровадження страхування на випадок безробіття у разі звільнення зі служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, а осіб, які не підлягають військовому обліку, – протягом місяця з дня зняття з обліку;

(підпункт 2 пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 від 30.10.2006 р. N 398,
 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

3) підпункт 3 пункту 3.2 розділу 3 виключено

(підпункт 3 пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 виключено згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим підпункти 4 – 6
 вважати відповідно підпунктами 3 – 5)

3) періоди заняття підприємницькою діяльністю та виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими угодами зі сплатою збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття до набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, а також після 1 січня 2001 року – зі сплатою єдиного податку та в разі придбання спеціального торгового патенту до їх скасування або виключення з їх складу збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття; 

(підпункт 3 пункту 3.2 розділу 3 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

4) трудовий стаж до 1 січня 2001 року, набутий в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання трудового стажу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

(пункт 3.2 розділу 3 доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

5) трудовий стаж після 1 січня 2001 року, набутий в країнах, де відсутнє соціальне страхування на випадок безробіття та з якими укладено після цієї дати міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що передбачають визнання трудового, прирівняного до страхового, стажу.

(пункт 3.2 розділу 3 доповнено пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

3.3. До страхового стажу та трудового стажу, що прирівнюється до страхового та набутого до набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, не включаються періоди:

1) навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

2) строкової військової служби;

3) періоди одержання допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, матеріальної допомоги по безробіттю відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” та матеріального забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

3.4. Страховий стаж обчислюється в роках шляхом підсумовування повністю відпрацьованих місяців, за які сплачено страхові внески в установленому розмірі, та періодів, які включаються або прирівнюються до страхового стажу відповідно до підпунктів 3, 4, 5 пункту 3.1 та пункту 3.2 цього Порядку, і ділення цієї суми на 12.

Неповністю відпрацьовані місяці перераховуються на повні шляхом підсумовування відпрацьованих календарних днів та ділення цієї суми на 30.

Якщо обчислений стаж знаходиться на межі стажевих груп, то враховується залишок відпрацьованих календарних днів, які не ввійшли до повного місяця.

3.5. Страховий та прирівняний до страхового стаж обчислюється центром зайнятості.

4. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю незастрахованим особам

4.1. Пункт 4.1 розділу 4 виключено

(пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 виключено згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

4.2. Пункт 4.2 розділу 4 виключено

(пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 виключено згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим пункт 4.3 вважати пунктом 4.1)

4.1. У розмірі, установленому законодавством, тривалістю не більше 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення допомога по безробіттю надається:

1) підпункт 1 пункту 4.1 розділу 4 виключено

(підпункт 1 пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 виключено згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2) підпункт 2 пункту 4.1 розділу 4 виключено

(підпункт 2 пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 виключено згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 1, 2)

1) особам, які шукають роботу вперше, у тому числі випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах або звільнились зі строкової військової служби й не мали страхового стажу;

2) іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

У разі відмови особи від участі у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою, без поважних причин розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до цього пункту, зменшується на 50 відсотків строком до трьох місяців.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

4.4. Пункт 4.4 розділу 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим пункти 4.5, 4.6 вважати відповідно пунктами 4.2, 4.3)

4.2. Особам, зазначеним у пункті 2.5 цього Порядку, які працювали або займались підприємницькою діяльністю, не сплачували страхові внески до Фонду та не мають раніше набутого трудового, що прирівнюється до страхового, або страхового стажу, допомога по безробіттю не призначається.

4.3. Допомога по безробіттю інвалідам з числа осіб, визначених у пункті 4.1, не призначається.

(розділ 4 доповнено пунктом 4.3 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 30.10.2006 р. N 398)

5. Відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю

5.1. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або після закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

(пункт 5.1 розділу 5 у редакції наказів Міністерства
 праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81,
 від 22.08.2008 р. N 374,
 від 11.02.2009 р. N 52)

5.2. Особам, зазначеним у пункті 5.1 цього Порядку, яким вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць, а у разі здійснення таких виплат щомісячно – до закінчення періоду їх виплати.

Здійснення зазначених виплат підтверджується довідками про середню заробітну плату (дохід) або середнє грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття, форми яких передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

(пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 у редакції наказів Міністерства праці та
 соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81,
 від 22.08.2008 р. N 374,
 від 11.02.2009 р. N 52)

5.3. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі:

1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;

2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також військовослужбовцям, зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, звільненим зі служби з підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктом “в” частини третьої, пунктами “е”, “є” “ж” “и” частини шостої, пунктами “е”, “є” “ж” частини сьомої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

(підпункт 2 пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 27.07.2009 р. N 286)

(пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 23.12.2009 р. N 469)

5.4. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) підпункт 1 пункту 5.4 розділу 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2) підпункт 2 пункту 5.4 розділу 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим підпункти 3 – 5
 вважати відповідно підпунктами 1 – 3)

1) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю – на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;

(абзац перший підпункту 1 пункту 5.4 розділу 5 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

2) порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного – на строк не менше ніж 30 календарних днів;

(підпункт 2 пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 від 27.07.2009 р. N 286)

3) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, які надані безробітному в письмовій формі, у тому числі неповідомлення про перетин державного кордону у період, визначений працівником центру зайнятості для самостійного пошуку роботи, – на строк не менше ніж 15 календарних днів;

(підпункт 3 пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 11.02.2009 р. N 52,
 від 23.12.2009 р. N 469)

6) підпункт 6 пункту 5.4 розділу 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
у зв’язку з цим підпункт 7 вважати відповідно підпунктом 4)

4) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості – на строк не менше ніж 60 календарних днів.

Якщо особа звертається до центру зайнятості після закінчення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, якій було скорочено виплату матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації через пропуск занять більше трьох годин протягом учбового дня без поважних причин, але строк скорочення не закінчився, їй скорочується строк виплати допомоги по безробіттю на кількість днів, що залишилися від скорочення матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

(пункт 5.4 розділу 5 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81)

5.5. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

1) працевлаштування безробітного, зайняття підприємницькою або іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами (з дня працевлаштування, державної реєстрації як суб’єкта підприємницької або іншої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами);

(підпункт 1 пункту 5.5 розділу 5 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення на роботі);

3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);

4) проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (з дня початку занять);

5) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (з дати, зазначеної у повістці);

(підпункт 5 пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду);

7) призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;

(підпункт 7 пункту 5.5 розділу 5 у редакції наказів Міністерства
 праці та соціальної політики України від 30.10.2006 р. N 398,
 від 11.02.2009 р. N 52)

8) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);

9) призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки);

(підпункт 9 пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

10) подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, указаної у заяві);

11) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, указаної у заяві);

12) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість (з наступного дня після виписки) або закінчення строку реєстрації місця проживання (з наступного дня після закінчення строку реєстрації);

(підпункт 12 пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81)

13) закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);

14) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);

15) смерті безробітного (з дня смерті);

16) визнання непрацездатною особи з інвалідністю у період перебування її на обліку як безробітної (з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

(пункт 5.5 розділу 5 доповнено підпунктом 16 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81)

17) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності) (з дня відмови від другої пропозиції);

(пункт 5.5 розділу 5 доповнено підпунктом 17 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
 підпункт 17 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 23.12.2009 р. N 469)

18) відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (з дня відмови від роботи).

(пункт 5.5 розділу 5 доповнено підпунктом 18 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52,
 підпункт 18 пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 23.12.2009 р. N 469)

5.6. Якщо під час першої реєстрації безробітному було скорочено виплату допомоги по безробіттю відповідно до пунктів 5.3 та 5.4 цього Порядку і він був знятий в цей період з обліку та не був працевлаштований, то в разі повторної реєстрації (перереєстрації) у межах двох років строк скорочення продовжує тривати. Увесь строк скорочення зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю.

Якщо така особа працевлаштувалась та в черговий раз визнана безробітною в межах двох років з дня призначення допомоги по безробіттю, то строк скорочення не продовжується, а до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю зараховується строк скорочення до зняття особи з обліку.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.6 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6. Порядок виплати допомоги по безробіттю

6.1. Допомога по безробіттю призначається та виплачується з 8 дня після реєстрації особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

6.2. Допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (декількома місцями) роботи чи служби, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового договору, за пред’явленням, у разі наявності, свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.08.2008 р. N 374,
 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

6.3. Рішення про призначення допомоги по безробіттю, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного. З цим наказом безробітний повинен бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.

6.4. Для визначення розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю центр зайнятості користується відомостями персоніфікованого обліку застрахованих осіб, що накопичуються в органах Пенсійного фонду України.

Військовослужбовці, зазначені у пункті 2.1 цього Порядку, звільнені зі служби, подають довідку (довідки) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, утвореного відповідно до законів України, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються та (або) прирівнюються до страхового стажу, а також розмір і строки виплати грошового забезпечення відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

(абзац другий пункту 6.4 розділу 6 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.02.2009 р. N 52)

Відповідні довідки подають також особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції та звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію або звільнені за станом здоров’я.

6.5. Якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання здійснюється перерахунок допомоги по безробіттю. Якщо зазначені відомості отримані пізніше шести місяців з вини безробітного, то перерахунок допомоги по безробіттю не здійснюється.

6.6. Допомога по безробіттю виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць через банківські установи в установленому порядку.

Допомога по безробіттю нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно.

(пункт 6.6 розділу 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6.7. Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється також у разі:

1) хвороби безробітного – на підставі довідки довільної форми, виданої у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 N 455, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за N 1005/6196.

(абзац перший підпункту 1 пункту 6.7 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.08.2008 р. N 374)

За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності вищевказаної довідки допомога по безробіттю може бути отримана іншою особою;

2) надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більше 30 календарних днів протягом календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;

(підпункт 2 пункту 6.7 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

3) сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання у навчальних закладах не за направленням державної служби зайнятості – за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду;

4) призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні Сили України згідно із Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”;

5) визнання особи інвалідом у період одержання допомоги по безробіттю, призначеної відповідно до пунктів 2.7 та 4.1 цього Порядку.

(пункт 6.7 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 22.08.2008 р. N 374,
 підпункт 5 пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 27.07.2009 р. N 286)

6.8. Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку з строковою військовою службою, вступом до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва, відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку (за медичним висновком), переїздом на постійне проживання в іншу місцевість, відмовою від послуг державної служби зайнятості з поважних причин та після закінчення цього періоду особа зареєструвалась в державній службі зайнятості як безробітна протягом 30 календарних днів, то їй з дня звернення продовжується виплата допомоги по безробіттю, призначена за попередньою реєстрацією особи як безробітної.

(абзац перший пункту 6.8 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

Якщо особа не зареєструвалася в службі зайнятості у строки, зазначені в абзаці першому цього пункту, то виплата допомоги по безробіттю скорочується відповідно до підпункту 2 пункту 5.4 цього Порядку.

(пункт 6.8 розділу 6 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім,
 абзац другий пункту 6.8 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 27.07.2009 р. N 286)

Зазначені періоди не включаються у дворічний період, протягом якого ця допомога надається.

(абзац третій пункту 6.8 розділу 6 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6.9. Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку з професійною підготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, то після закінчення навчання виплачується її залишок за умови збереження права на її одержання.

У разі порушення строку звернення до державної служби зайнятості, зазначеного в договорі між центром зайнятості та безробітним на професійне навчання, виплата допомоги по безробіттю скорочується відповідно до підпункту 3 пункту 5.4 цього Порядку.

(пункт 6.9 розділу 6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 абзац другий пункту 6.9 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 27.07.2009 р. N 286)

6.10. У разі перереєстрації у межах двох років безробітного, якому виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку зі зняттям з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів, йому виплачується залишок допомоги по безробіттю за умови збереження права на її одержання. При цьому тривалість виплати скорочується відповідно до підпункту 3 пункту 5.4 цього Порядку.

(пункт 6.10 розділу 6 із змінами внесеними, згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 від 27.07.2009 р. N 286)

6.11. Про одержання допомоги по безробіттю особою, яка припинила відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і була зареєстрована в установленому порядку як безробітна, центр зайнятості письмово повідомляє місцеві органи соціального захисту населення.

6.12. У разі чергового визнання в установленому порядку особи безробітною, якій виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку з працевлаштуванням, виконанням робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами, зайняттям підприємницькою або іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. Призначена допомога по безробіттю виплачується в межах цього дворічного періоду.

Розмір допомоги по безробіттю особам, які виконували роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, займалися підприємницькою або іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, а також членам особистих селянських господарств, які здійснювали діяльність відповідно до Закону України “Про особисте селянське господарство”, залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення цієї діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу.

(абзац другий пункту 6.12 розділу 6 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 11.02.2009 р. N 52)

Якщо особа не брала участі в страхуванні в цей період або сплачувала страхові внески менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається у мінімальному розмірі.

(пункт 6.12 розділу 6 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6.121. Безробітному, якому виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку з відмовою від послуг державної служби зайнятості без поважних причин, відмовою від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності), відмовою від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, набранням законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування, при повторному зверненні до державної служби зайнятості в межах двох років виплачується залишок допомоги по безробіттю за умови збереження права на її одержання.

(абзац перший пункту 6.121 розділу 6 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 11.02.2009 р. N 52)

Зазначені періоди включаються у дворічний період, протягом якого ця допомога надається.

(розділ 6 доповнено пунктом 6.121 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6.13. У разі визнання в установленому порядку особи безробітною за межами дворічного періоду після її працевлаштування допомога по безробіттю визначається відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Якщо особа не була працевлаштована або без сплати внесків на страхування на випадок безробіття здійснювала підприємницьку або іншу діяльність (виконувала роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами, забезпечувала себе роботою самостійно), працювала за межами України за відсутності міжнародних договорів, що передбачають взаємне визнання страхового (трудового) стажу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, то допомога по безробіттю їй не призначається.

(абзац другий пункту 6.13 розділу 6 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

6.14. Якщо під час одержання допомоги по безробіттю безробітний своєчасно не подав відомості про обставини, що впливають на умови її виплати, у тому числі встановлені під час розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, з безробітного стягується сума виплаченої допомоги по безробіттю з моменту виникнення цих обставин.

(абзац перший пункту 6.14 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81,
 від 22.08.2008 р. N 374,
 від 11.02.2009 р. N 52)

Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені кошти, то питання щодо їх повернення вирішується у судовому порядку.

6.15. У трудовій книжці безробітного посадова особа центру зайнятості робить запис про початок, відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю відповідно до підпункту “е” пункту 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. N 58 і зареєстрованої в Мін’юсті 17 серпня 1993 р. за N 110.

Усі записи про початок, відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю вносяться після видання наказу, але не пізніше тижневого строку.

6.16. Унесення відомостей до трудової книжки про призначення допомоги по безробіттю здійснюється таким чином:

у графі 3 розділу “Відомості про роботу” як заголовок пишеться повна назва центру зайнятості;

під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься;

у графі 2 зазначається дата початку виплати допомоги по безробіттю;

у графі 3 робиться запис: “Розпочато виплату допомоги по безробіттю …” (з посиланням на відповідну статтю Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”);

у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата і номер наказу).

Після цього без підпису посадової особи центру зайнятості трудова книжка повертається безробітному.

6.17. Унесення відомостей про відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю здійснюється таким чином:

у графі 1 зазначається порядковий номер запису;

у графі 2 зазначається дата припинення, відкладення або скорочення виплати допомоги по безробіттю;

у графі 3 робиться запис: “Припинено (відкладено або скорочено) виплату допомоги по безробіттю” із посиланням на відповідний пункт, частину статті 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;

у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата, номер наказу).

Днем припинення виплати допомоги по безробіттю вважається останній день виплати.

6.18. У разі зняття безробітного з обліку усі записи, внесені центром зайнятості до трудової книжки за час перебування його на обліку, засвідчуються особистим підписом посадової особи центру зайнятості та печаткою центру зайнятості.

7. Умови та порядок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

7.1. Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності.

(абзац перший пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.11.2005 р. N 375,
 від 25.02.2008 р. N 81)

Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється безробітним, яким допомога по безробіттю скорочувалась з підстав, передбачених підпунктом 2 пункту 5.3 та пунктом 5.4 або припинялась відповідно до підпункту 8 пункту 5.5 цього Порядку та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

(абзац другий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.11.2005 р. N 375)

Державна служба зайнятості залучає безробітних, які виявили бажання отримати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, за їх згодою та з урахуванням професійної діагностики до семінарів або організовує навчання основам бізнесу відповідно до чинного законодавства.

(пункт 7.1 розділу 7 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81)

7.2. Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється у розмірі річної суми допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному.

Якщо безробітний вже отримав частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачується її залишок.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю особам передпенсійного віку здійснюється на загальних підставах у розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Якщо безробітний вже отримав допомогу по безробіттю протягом 360 календарних днів, то йому може бути виплачена одноразово допомога по безробіттю за наступні 360 календарних днів.

(пункт 7.2 розділу 7 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216,
 у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Допомога по безробіттю в цьому випадку не підлягає коригуванню у зв’язку із зміною розміру середньої заробітної плати, що склалася за всіма видами економічної діяльності відповідної області, протягом періоду, за який допомога по безробіттю була виплачена.

(абзац четвертий пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.11.2005 р. N 375)

Одноразова виплата безробітним допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності здійснюється центрами зайнятості в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду.

(пункт 7.2 розділу 7 доповнено абзацом п’ятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.11.2005 р. N 375)

7.3. Для розгляду питань щодо отримання допомоги безробітний подає до центру зайнятості такі документи:

– заяву про надання допомоги;

– бізнес-план.

7.4. Рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю (або відмову у її виплаті) приймається директором центру зайнятості на підставі висновку комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі – комісія), щодо здатності безробітного до підприємницької діяльності.

Висновок комісії надається, виходячи з результатів професійної діагностики безробітного, набутих ним знань з організації підприємницької діяльності та аналізу його бізнес-плану.

До складу комісії, створення якої ініціює центр зайнятості, включаються представники центру зайнятості, районних та міських державних адміністрацій, організацій (об’єднань) роботодавців та профспілок (за згодою).

(абзац третій пункту 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81)

Висновок комісії оформляється протоколом, в якому фіксуються всі висловлювання членів комісії з порушеного питання.

(пункт 7.4 розділу 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81,
у зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий
 вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим)

Прийняте директором центру зайнятості рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю (або відмову в її виплаті) оформлюється наказом, з яким безробітний повинен бути ознайомлений під особистий підпис.

Рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю приймається протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів для її призначення, зазначених у п. 7.3 цього Порядку.

(пункт 7.4 розділу 7 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 14.11.2005 р. N 375)

7.5. Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється через установи банків у встановленому порядку за умови подання безробітним до центру зайнятості протягом 10 календарних днів після прийняття рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю засвідченої в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, а у разі створення юридичної особи – копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та копії установчих документів протягом 30 календарних днів з дня їх подання.

Розрахунок суми допомоги по безробіттю для виплати її одноразово безробітному здійснюється з дня державної реєстрації його як фізичної особи – підприємця або з дня державної реєстрації юридичної особи, засновником якої є цей безробітний.

(пункт 7.5 розділу 7 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 25.02.2008 р. N 81)

7.6. У трудовій книжці безробітного працівник державної служби зайнятості робить запис про одноразову виплату допомоги по безробіттю та зазначає період, за який вона була нарахована.

7.7. Особам, яким допомога по безробіттю виплачена одноразово (крім осіб, зазначених у пункті 7.8 цього Порядку), у разі їх повторної реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних у період двох років, у межах якого вона мала сплачуватись, допомога по безробіттю не призначається. У разі визнання таких осіб безробітними за межами зазначеного періоду, допомога по безробіттю визначається відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

(пункт 7.7 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

7.8. У разі чергового визнання в установленому порядку безробітними осіб передпенсійного віку, яким допомога по безробіттю виплачена одноразово для організації підприємницької діяльності, допомога по безробіттю призначається після закінчення періоду, за який була здійснена одноразова виплата.

Розмір допомоги по безробіттю зазначеним особам залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення підприємницької діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу.

Якщо особа не брала участі в страхуванні в період підприємницької діяльності або здійснювала підприємницьку діяльність зі сплатою страхових внесків менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається у мінімальному розмірі.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.8 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.07.2005 р. N 216)

8. Фінансування виплат допомоги по безробіттю

8.1. Виплата допомоги по безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

8.2. Якщо законодавством України передбачено підвищені розміри допомоги по безробіттю порівняно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, то виплати цих підвищень здійснюються за рахунок передбачених на ці цілі джерел фінансування.

8.3. Покриття витрат, пов’язаних з виплатою окремим категоріям безробітних підвищених розмірів допомоги по безробіттю, здійснюється в порядку, визначеному спільним рішенням правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та центрального органу виконавчої влади, у сферу діяльності якого входить галузь економіки, для працівників якої встановлені зазначені гарантії.

9. Відповідальність за порушення умов та порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

9.1. Відповідальність за порушення умов та порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, несе керівник центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.

9.2. Рішення центру зайнятості щодо надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, може бути оскаржено в центрі зайнятості вищого рівня або в суді.

 

Директор департаменту політики
державного соціального страхування
Міністерства праці та
соціальної політики України 

 
 
 
О. П. Скрипник