...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2010 

м. Київ 

N 415 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 110/18848

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України у відповідність до вимог Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до  Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 915/5136 (зі змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії з
проведення реорганізації,
Перший заступник Міністра 

Л. Дроздова 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова правління Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України на
випадок безробіття
(постанова від 14.10.2010 N 212) 

О. Шевчук 

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва 

Г. Яцишина 

Керівник Спілки орендарів
і підприємців України 

В. М. Хмільовський 

Перший заступник керівника
СПО всеукраїнських профспілок
та профспілкових об’єднань,
заступник Голови ФПУ 

Г. В. Осовий 

Голова Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні 

О. Мірошниченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
28.12.2010 N 415

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 110/18848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. У розділі 2:

1.1. В абзаці першому пункту 2.1:

після слів “строкової служби” доповнити словами “фізичним особам – підприємцям, особам, які забезпечують себе роботою самостійно”;

після слів “згідно з цивільно-правовими договорами” доповнити словами “здійснювали підприємницьку або іншу діяльність”;

після слів “сплачували страхові внески” доповнити словами “та/або єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок)”.

1.2. В абзаці першому пункту 2.4 після слів “сплачували страхові внески” доповнити словами “та/або єдиний внесок”.

1.3. У пункті 2.5:

у абзаці першому слова “або займались підприємницькою діяльністю” замінити словами “або займались іншою діяльністю”, після слів “на випадок безробіття (далі – Фонд)” доповнити словами “та/або єдиний внесок”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“членам особистого селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими працівниками”.

1.4. У пункті 2.7:

у підпункті 1 слово та цифри “статтею 37” виключити;

у підпунктах 4 та 5 після слів “сплачували страхові внески до Фонду” доповнити словами “та/або єдиний внесок”.

2. У розділі 3:

2.1. У пункті 3.1:

абзац перший викласти у такій редакції:

“3.1. Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як мінімальний страховий внесок, крім випадків передбачених абзацом другим частини першої статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.”;

підпункт 1 після слів “альтернативної (невійськової) служби” доповнити словами “періоди, коли особи забезпечують себе роботою самостійно, періоди зайняття підприємницькою діяльністю”;

у підпункті 5:

у абзаці першому слова “а саме” виключити;

абзаци другий та третій виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

“6) період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за страхуванням на випадок безробіття як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску”;

у підпункті 7:

абзац перший після слів “сплачено страхові внески до Фонду” доповнити словами “та/або єдиний внесок”;

абзаци другий та третій викласти у такій редакції:

“роботи громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

коли особи є членами особистого селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;”.

2.2. Пункт 3.4 викласти у такій редакції:

“3.4. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В, де:

ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В – мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.”.

3. У розділі 5:

у пункті 5.3:

абзац перший після слів “календарних днів” доповнити словами “але не більше періоду виплати допомоги по безробіттю, що залишилась”;

у підпункті 2 після слів “зі служби з підстав, передбачених” слова і цифри “пунктом 7 статті 36” виключити.

4. У розділі 7:

в абзаці другому пункту 7.8 слова “(на добровільних засадах)” виключити;

після слів “в цей період сплачувала страхові внески” доповнити словами “та/або єдиний внесок”.

 

Заступник директора
Державного центру зайнятості –
заступник керівника
виконавчої дирекції Фонду 

П. Василенко 

 

Матеріали до теми


Мобілізація за новими правилами: Президент підписав Закон
Сьогодні Президент України підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації ...
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...
Якими будуть нові штрафи за порушення норм про мобілізацію та військовий облік
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність ...
ТЦК почали виклик громадян, які досягли 25-річного віку, для уточнення даних
Президентом України підписано Закон України від 30 травня 2023 року № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий ...