Реєструйся

Порядок укладення договору про стажування студентів


Згідно зі ст. 29 Закону “Про зайнятість населення” Кабмін затвердив Порядок укладення договору про стажування студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах і організаціях.

Дія цього Порядку не поширюється на:

  • студентів вузів, що проходять стажування в державних органах, органах влади АР Крим та їх апараті;
  • студентів вищих медичних навчальних закладів та інтернів;
  • курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
  • слухачів вищих навчальних закладів МВС та МНС.

Термін стажування не може перевищувати шести місяців. Запис про проходження стажування вноситься в трудову книжку стажиста, яка в разі необхідності оформляється згідно із законодавством.

Після закінчення стажування стажисту видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих і ділових якостей стажиста.

Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов. Дія договору може бути продовжено на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.