...
Реєструйся

Порядок видачі довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії особам, звільненим з військової служби…


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.07.2010 № 195

 

Про затвердження Порядку видачі довідок
про розмір грошового забезпечення для перерахунку
пенсії особам, звільненим з військової служби,
та деяким іншим особам, що відряджалися
для виконання службових обов’язків до органів
державної влади, місцевого самоврядування,
інших установ, організацій і підприємств,
ліквідованих без визначення правонаступника,
та були звільнені зі служби у зв’язку з виходом
на пенсію безпосередньо з посад,
на яких вони перебували, або у разі
перейменування (відсутності) посад

На виконання пункту 3 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13.02.2008 N 45 ( 45-2008-п ) (зі змінами),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі довідок про розмір грошового
забезпечення для перерахунку пенсії особам, звільненим з
військової служби, та деяким іншим особам, що відряджалися для
виконання службових обов’язків до органів державної влади,
місцевого самоврядування, інших установ, організацій і
підприємств, ліквідованих без визначення правонаступника, та були
звільнені зі служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо з
посад, на яких вони перебували, або у разі перейменування
(відсутності) посад (додається).

2. Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та
соціальної політики України подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Мущиніна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

 

Міністр В.Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики
України

19.07.2010 N 195

 

Зареєстровано

в Міністерстві
юстиції України

12 серпня 2010 р.

за N 675/17970

 

ПОРЯДОК

видачі довідок про розмір грошового забезпечення
для перерахунку пенсії особам, звільненим
з військової служби, та деяким іншим особам,
що відряджалися для виконання службових обов’язків
до органів державної влади, місцевого самоврядування,
інших установ, організацій і підприємств,
ліквідованих без визначення правонаступника,
та були звільнені зі служби у зв’язку з виходом
на пенсію безпосередньо з посад,
на яких вони перебували, або у разі
перейменування (відсутності) посад

1. Цей Порядок розроблений на виконання пункту 3 Порядку
проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.02.2008 N 45 ( 45-2008-п ) (зі змінами).

2. У разі ліквідації без визначення правонаступника органів
державної влади, місцевого самоврядування, інших установ,
організацій і підприємств (далі – органи державної влади), до яких
відряджалися для виконання службових обов’язків військовослужбовці
та особи, які мають право на пенсію відповідно до Закону України
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб” ( 2262-12 ) (далі – особи) і були звільнені
зі служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на
яких вони там перебували, довідки про розмір грошового
забезпечення для перерахунку пенсії (далі – довідки) видають
уповноважені органи міністерств та інших державних органів,
наказами яких особи були звільнені зі служби.

При цьому:

а) розміри посадових окладів визначаються відповідно до схем
посадових окладів, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України на момент виникнення права на перерахунок пенсії за
відповідними посадами керівних працівників і спеціалістів органів
державної влади. У разі відсутності посад у схемах посадових
окладів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України,
розміри посадових окладів визначаються відповідно до схем
прирівняння посад керівних працівників і спеціалістів ліквідованих
органів державної влади (додаток до цього Порядку та додатки 1, 2
до Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку
пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких
особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності)
посад, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України і Головного управління державної служби України
від 03.12.2003 N 319/144 ( z1134-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за N 1134/8455) у
розмірах, затверджених постановами Кабінету Міністрів України на
момент виникнення права на перерахунок пенсії за прирівняними
посадами;

б) розмір окладу за військовим (спеціальним) званням
визначається відповідно до законодавства на момент виникнення
права на перерахунок пенсії за відповідним званням, яке було
присвоєно особі на день звільнення зі служби;

в) надбавка за вислугу років визначається виходячи з
посадового окладу за відповідною (прирівняною) посадою (підпункт
“а” цього пункту) та окладу за відповідним військовим
(спеціальним) званням (підпункт “б” цього пункту) залежно від
вислуги років на день звільнення зі служби;

г) надбавки за знання та використання в роботі іноземної
мови, почесне звання “заслужений” чи “народний”, службу в умовах
режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь
кандидата або доктора наук та вчене звання враховуються в
розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент
виникнення права на перерахунок пенсії, якщо вони були фактично
встановлені особі;

ґ) щомісячні надбавки, конкретні розміри яких за відповідними
(прирівняними) посадами установлені Кабінетом Міністрів України
(наприклад, надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність
праці, що передбачена для осіб, зазначених у пункті 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28.08.2001 N 1119 ( 1119-2001-п )
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13
грудня 1999 р. N 2288”, у розмірі 90 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг), ураховуються в розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення
права на перерахунок пенсії;

д) щомісячна надбавка за особливий характер служби,
передбачена для військовослужбовців Генеральної військової
інспекції при Президентові України Указом Президента України від
20.11.96 N 1106 ( 1106/96 ) “Про грошове забезпечення
військовослужбовців Генеральної військової інспекції”,
враховується у розмірі, що фактично встановлювався особі на день
звільнення зі служби;

е) інші щомісячні надбавки, крім надбавок, зазначених у
підпунктах “г”, “ґ” і “д” цього пункту, враховуються в середніх
розмірах відносно визначених законодавством таких виплат для
відповідних (прирівняних) посад на момент виникнення права на
перерахунок пенсії.

Приклад

Особа звільнена зі служби у зв’язку з виходом на пенсію з
посади головного спеціаліста відділу міністерства або начальника
відділу міністерства, який згідно із положенням про нього
займається розробленням проектів нормативно-правових актів.

На час виникнення права на перерахунок пенсії міністерство
ліквідовано без визначення правонаступника.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268
( 268-2006-п ) “Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів” (зі змінами) передбачено, що керівникам
органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах
затвердженого фонду оплати праці надано право встановлювати
керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи в розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний
чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки
(винагороди) за вислугу років, а керівним працівникам і
спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів
нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких
актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої
роботи), а також прокурорам та слідчим органів прокуратури,
керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади
яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців
і які займаються розслідуванням кримінальних справ, – у розмірі до
100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин,
кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди)
за вислугу років, тому в довідці для перерахунку пенсії головному
спеціалісту міністерства слід зазначати цю надбавку у розмірі 25%
посадового окладу, окладу за відповідним військовим (спеціальним)
званням та надбавки за вислугу років, а начальнику відділу – у
розмірі 50% посадового окладу, окладу за відповідним військовим
(спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Участь особи у розробленні проектів нормативно-правових актів
та у проведенні експертизи проектів таких актів підтверджується на
підставі положень про орган державної влади, його відповідний
структурний підрозділ (департамент, відділ, група, сектор тощо),
посадових інструкцій за відповідною посадою та інших документів
(витяги з відповідних наказів, довідки, характеристики, подяки,
грамоти чи нагороди за відповідну роботу) за період служби в
органі державної влади на відповідній посаді. У разі неможливості
підтвердження виконання цієї роботи надбавка за високі досягнення
у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється у
розмірі 25% посадового окладу, окладу за відповідним військовим
(спеціальним) званням та надбавки за вислугу років;

є) щомісячна премія враховується в середньому розмірі, але не
менше 10 відсотків посадового окладу.

3. Якщо на момент виникнення права на перерахунок пенсії
посада, з якої особа звільнена зі служби у зв’язку з виходом на
пенсію, відсутня в схемах посадових окладів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України для відповідного органу
державної влади, до якого відряджалися особи для виконання
службових обов’язків, довідки видають ці органи державної влади в
порядку, визначеному пунктом 6 Порядку видачі довідок про
заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі
ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також
перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України і Головного
управління державної служби України від 03.12.2003 N 319/144
( z1134-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.12.2003 за N 1134/8455.

4. Якщо на момент виникнення права на перерахунок пенсії у
штатному розписі органу державної влади, до якого особа
відряджалася для виконання службових обов’язків, чи у
правонаступника відсутня посада, з якої особа звільнена зі служби
у зв’язку з виходом на пенсію, або в штатному розписі передбачена
одна така посада і вона є вакантною, довідки видаються органами
державної влади, до яких відряджалися особи для виконання
службових обов’язків, або їх правонаступниками в порядку,
визначеному пунктом 7 Порядку видачі довідок про заробітну плату
для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації
органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування
(відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України і Головного управління державної
служби України від 03.12.2003 N 319/144 ( z1134-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за
N 1134/8455.

5. Розмір посадового окладу визначається відповідно до схем
посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України для відповідного органу державної влади на момент
виникнення права на перерахунок пенсії, з урахуванням розміру
посадового окладу, що встановлювався в межах схем посадових
окладів, які діяли на час призначення (перерахунку) пенсії.

Приклад 1

Головному спеціалісту посадовий оклад на час звільнення зі
служби був установлений у розмірі 110 грн при схемі посадових
окладів за цією посадою 110-120 грн.

На час перерахунку пенсії схема посадових окладів за посадою
головного спеціаліста становить 224-238 грн. У цьому випадку
посадовий оклад для перерахунку пенсії має бути встановлено в
розмірі 224 грн.

Приклад 2

Начальнику відділу посадовий оклад на час звільнення зі
служби був установлений у розмірі 163 грн при схемі посадових
окладів за цією посадою 160-170 грн. На час перерахунку пенсії схема посадових окладів за посадою
начальника відділу становить 1605-1632 грн.

У цьому випадку необхідно визначити різницю між фактично
встановленим на час призначення пенсії посадовим окладом і
мінімальним за схемою посадових окладів за цією посадою: 163 грн –
160 грн = 3 грн, що становить 30% від різниці між максимальним і
мінімальним посадовими окладами за схемою на час звільнення зі
служби – 10 грн (170 грн – 160 грн).

Різниця між максимальним і мінімальним посадовими окладами за
схемою на час перерахунку пенсії становить 27 грн (1632 грн –
1605 грн). 30% від цієї різниці посадових окладів складе 8,1 грн.

Таким чином, посадовий оклад для перерахунку пенсії необхідно
встановити у розмірі 1613 грн (1605 грн + 8,1 грн). Округлення
здійснюється за правилами арифметичного округлення з точністю один
знак після коми.

6. Заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені схемами посадових окладів,
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, посадові
оклади визначаються на 3-7 відсотків нижче посадового окладу
відповідного керівника.

У разі відсутності чіткої залежності розміру посадових
окладів на час звільнення зі служби (приклад чіткої залежності –
3% нижче максимального розміру за схемою посадових окладів його
керівника) розмір посадового окладу заступнику визначається шляхом
встановлення співвідношення його посадового окладу на час
звільнення зі служби з середнім розміром за схемою посадових
окладів його керівника на той самий час.

Приклад

Заступнику начальника управління посадовий оклад на час
призначення пенсії був установлений у розмірі 190 грн при схемі
посадових окладів за посадою його керівника 200-210 грн.

У цьому випадку посадовий оклад, що фактично встановлювався
заступнику, становить 92,68% від середнього посадового окладу за
схемою посадових окладів за посадою його керівника, тобто від
205 грн ((210 грн + 200 грн) : 2).

На час перерахунку пенсії схема посадових окладів за посадою
керівника становить 400-430 грн.

Посадовий оклад для перерахунку пенсії його заступнику
необхідно встановити в розмірі 92,68% від середнього розміру за
схемою посадових окладів за посадою його керівника, тобто від
415 грн ((430 грн + 400 грн): 2), що складе 385 грн.

У будь-якому випадку посадовий оклад заступника має бути не
нижчим ніж 93% від мінімального посадового окладу за схемою
посадових окладів за посадою його керівника і не вищим ніж 97% від
максимального розміру посадового окладу за тією ж схемою.

У разі коли у підрозділі керівник займав посаду, що мала
подвійне найменування (наприклад, начальник відділу одночасно є
заступником директора департаменту), посадовий оклад для
перерахунку пенсії заступнику такого керівника визначається у
вищевказаному порядку шляхом встановлення співвідношення розміру
фактично встановленого йому на час звільнення зі служби посадового
окладу з середнім розміром за схемою посадових окладів за посадою
керівника, заступником якого він фактично був (у цьому випадку –
за посадою начальника відділу) на той самий час.

7. У разі якщо орган державної влади перебуває у стадії
ліквідації, довідку видає ліквідаційна комісія.

8. Довідки видаються за формою, встановленою додатком 2 до
Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 N 45 ( 45-2008-п ).

 

Заступник директора Департаменту
пенсійного забезпечення

Т.Матюх

 

 

Додаток

до Порядку видачі довідок
про розмір грошового
забезпечення для перерахунку
пенсії особам, звільненим
з військової служби,
та деяким іншим особам,
що відряджалися
для виконання службових
обов’язків до органів
державної влади, місцевого
самоврядування,
інших установ, організацій
і підприємств, ліквідованих
без визначення
правонаступника,
та були звільнені зі служби
у зв’язку з виходом
на пенсію безпосередньо
з посад, на яких вони
перебували, або у разі
перейменування (відсутності)
посад

 

СХЕМА

прирівняння посад керівних працівників

і спеціалістів ліквідованих органів
державної влади

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державної влади, до яких відряджалися особи для виконання службових обов’язків

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державної влади, до яких прирівнюються посади

Генеральна військова інспекція при Президентові України

Перший заступник Генерального інспектора

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України

Заступник Генерального інспектора, начальник штабу

Заступник Глави Адміністрації Президента України

Головний інспектор

Керівник Головного управління Адміністрації Президента України

Заступник Головного інспектора, помічник заступника Генерального інспектора,
керівник оперативно-аналітичного управління

Заступник керівника Головного управління Адміністрації Президента України

Завідувач відділу – заступник керівника центру,
завідувач відділу – старший інспектор

Керівник управління Адміністрації Президента  України 

Заступник завідувача відділу – старший інспектор, начальник секретаріату – начальник таємної частини, старший інспектор

Завідувач самостійного відділу Адміністрації Президента України

Завідувач сектору

Завідувач відділу у складі управління Адміністрації Президента України

Інспектор

Заступник завідувача відділу у складі управління Адміністрації Президента України

Головний консультант, помічник-референт

|Помічник Глави Адміністрації Президента України, першого заступника Глави Адміністрації Президента України, заступника Глави Адміністрації Президента України

Помічник завідувача відділу

Старший консультант Адміністрації Президента України

Консультант-референт

Консультант Адміністрації Президента України

Комітет з питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України

Голова

Керівник урядового органу

Заступник голови

Заступник керівника урядового органу

Помічник голови

Помічник керівника урядового органу

Начальник самостійного управління

Начальник самостійного управління урядового органу

Начальник самостійного відділу

Начальник самостійного відділу урядового органу

Головний спеціаліст (уповноважений Комітету в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі)

Головний спеціаліст урядового органу

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст урядового органу

 

 

Заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення

Т.Матюх

 

Матеріали до теми


ТЦК почали виклик громадян, які досягли 25-річного віку, для уточнення даних
Президентом України підписано Закон України від 30 травня 2023 року № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий ...
Що чекає на військових та військовозобов’язаних, які мають статус обмежено придатних
Підписаний Президентом Закон України № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «обмежено придатний», був опублікований 4 квітня, а набуває чинності ...
Підписано закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного
Реалізація нового закону дає змогу запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які ...
Президент підписав закон про зниження призовного віку до 25 років
Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 ...