Реєструйся

Посадові (робочі) інструкції


Вважаєте, що простіше працювати без посадової (робочої) інструкції, ніж її розробити? Автор спецвипуску переконає вас, що складати посадові (робочі) інструкції не важко, але необхідно.

У спецвипуску представлено нормативні документи, які містять настанови щодо розроблення посадових (робочих) інструкцій (далі — ПІ), їх структури та змісту, внесення змін до них, практичні рекомендації підрозділам (працівникам), на яких покладаються обов’язки зі складання ПІ, роз’яснюється порядок щодо порядку затвердження, місця та термінів зберігання ПІ. Детально розглядаються структура ПІ, питання щодо внесення змін і доповнень в ПІ, наводяться приклади вирішення конфліктних ситуацій між адміністрацією і працівниками при застосуванні ПІ та висвітлюються інші нагальні кадрові питання. Також у виданні викладено рекомендації щодо належного застосування галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників при складанні ПІ.