...
Реєструйся

Повідомлення працівників про оплату праці


Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. 

Відповідно до вимог статті 21 КЗпП України роботодавець як сторона трудового договору зобов’язаний виплачувати заробітну плату найманому працівникові. Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України, і виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Забороняється провадити виплату заробітної плати в місцях продажу алкогольних напоїв або інших таких закладах, а також, якщо треба запобігти зловживанням, у магазинах роздрібної торгівлі та в місцях розваг, за винятком тих випадків, коли заробітну плату одержують особи, що працюють у таких закладах.

Законодавством про працю та міжнародними актами, які є частиною національного законодавства України на роботодавців, як суб’єктів організації оплати праці, встановлено обов’язок інформувати працівників про розмір нарахованої їм заробітної плати.

Відповідно до положень статті 4 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 р. № 95 Міжнародної організації праці роботодавець зобов’язаний інформувати працівників: про умови нарахування належної їм заробітної плати до того, як вони стануть до роботи, і щоразу, коли ці умови змінюватимуться, та під час кожної виплати – про складові елементи заробітної плати за кожен період, такою мірою, якою ці елементи можуть змінюватися. 

Відповідно до вимог статті 110 КЗпП України, частини першої статті 30 Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов’язаний при кожній виплаті заробітної плати повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

Форма такого повідомлення працівника законодавством не визначена. Таке повідомлення може здійснюватись під час виплати заробітної плати через касу підприємства з ознайомленням під підпис у розрахунково – платіжній відомості або в окремій відомості, у якій містяться зазначені відомості. У випадку виплати заробітної плати через банківську установу ознайомлення доцільно проводити окремою відомістю або вручення роздруківки (копії) особового рахунку по заробітній платі працівника чи іншою формою письмового повідомлення про нараховану заробітну плату під особистий підпис. 

Відповідно до вимог статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Тобто у день звільнення роботодавець також зобов’язаний ознайомити працівника про нараховані належні до виплати суми з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати та зазначити суму належну до виплати. 

Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після висунення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Відсутність працівника на роботі в день звільнення не звільняє роботодавця від виконання встановленого статтею 116 КЗпП України обов’язку письмово повідомити працівника про суму нарахованих до виплати коштів на день звільнення. 

Для запобігання настання відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП України, якою визначено, що в разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у день звільнення (за відсутності спору про їх розмір) працівникові виплачується його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, необхідно в день звільнення працівника надіслати йому лист із повідомленням про вручення з проханням з’явитися й отримати заробітну плату із зазначенням суми коштів. 

У будь-якому випадку ознайомлення працівника про суму належної до виплати заробітної плати з розшифровкою за видами виплат та проведеними відрахуванням і утриманням варто здійснювати під підпис. Ознайомлення під підпис працівника засвідчуватиме виконання роботодавцем обов’язку, встановленого законом, дасть змогу уникнути чи запобігти ситуаціям, за яких можливе виникнення трудового спору щодо оплати праці та настання відповідальності, встановленої законом за порушення законодавства про працю.

Джерело: Управління Держпраці в Хмельницькій області