...
Реєструйся

Право державного службовця на достроковий вихід на пенсію за півтора року – після внесення змін у 2015 році


Статтею 37 Закону України «Про державну службу» передбачено, що право на одержання пенсії державних службовців мають, зокрема жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом 1 частини 1 статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (30 років), у тому числі  стажу  державної служби  не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають  не менш як 20 років стажу роботи на посадах,  віднесених до категорій посад державних службовців,  незалежно від місця  роботи на  час  досягнення зазначеного віку. 

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (в редакції, що діяла по 31.12.2014 року) було передбачено, що особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії, зокрема відповідно до Закону «Про державну службу» (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посадіза станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на  пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж,  необхідний для призначення пенсії за  віком  у  мінімальному  розмірі,  передбачений  абзацом 1 частини 1 ст. 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (30 років) .

Законом від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», який набрав чинності 1 січня 2015 року, статтю 21 із Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» виключено.

Отже, особа, яка звільнилася, наприклад, 31 грудня 2014 року з посади державного службовця відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП (за станом здоров’я), при цьому до досягнення нею пенсійного віку залишилось 7 місяців, права на достроковий вихід на пенсію не має.

Проте, у разі наявності підстав, тобто 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, та 30 років страхового стажу така особа може розраховувати на призначення пенсії відповідно до Закону «Про державну службу» після досягнення віку, визначеного статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Порядок визначення заробітку під час призначення пенсій державним службовцям визначено постановою Кабміну від 31.05.2000 р. № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» (далі — Порядок).

Згідно з Порядком посадовий оклад, надбавка за ранг та вислугу років під час призначення пенсій у порядку та на умовах, передбачених Законом «Про державну службу», враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії.

Розмір виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону «Про державну службу», визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.

Проте, Порядок передбачає для осіб, які мають 20 років роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців ще один варіант вибору періоду, за який можуть бути враховані виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років).  Такі виплати за бажанням особи можуть бути враховані в середньому розмірі, який склався в державному органі, за останнім місцем роботи на державній службі, по відповідних посадах державних службовців у місяці звернення за призначенням пенсії. 

Приклад. Особа на момент звільнення з державної служби працювала в Міністерстві юстиції України на посаді начальника відділу. Досягає пенсійного віку в липні 2015 року і, відповідно, в цьому ж місяці звертається за призначенням пенсії відповідно до Закону «Про державну службу». Інші виплати (крім посадового окладу, надбавки за ранг та вислугу років) на її вибір можуть бути враховані: за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на призначення пенсії державного службовця, а також, зважаючи на наявність 20 років роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, такі виплати можуть бути враховані в середньому розмірі, який визначатиметься за посадами начальників відділів Мін’юсту у липні 2015 року. 
Що стосується розміру, в якому призначається пенсія державному службовцю, то з 1 січня 2015 року до ст. 37 Закону «Про державну службу» Законом«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» внесено зміни, згідно з якими пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 % суми їх заробітної  плати,  з якої  було  сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,  а особам,  які на  час  звернення  за  призначенням  пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 60 % заробітної плати працюючого державного службовця  відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові  внески  на  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Слід нагадати, що до внесення змін до ст. 37 Закону «Про державну службу», тобто по 31 грудня 2014 року, пенсія державним службовцям призначалась у розмірі 70 % від заробітної плати.

 

Експерти Єдиної електронної системи
«КАДРОВИК-онлайн»

kadrovik.ua

Матеріали до теми