Реєструйся

право на додаткову вiдпустку за роботу iз шкiдливими i важкими умовам працi


Чи включають перiоди пiдвищення квалiфiкацiї й тимчасової непрацездатностi до стажу, що дає право на додаткову вiдпустку за роботу iз шкiдливими i важкими умовам працi?