...
Реєструйся

Президент підписав Закон “Про державну службу”


Президент підписав прийнятий парламентом 17 листопада 2011 Закон “Про державну службу”. Закон був прийнятий Верховною Радою на базі президентського законопроекту № 8306.


Законом визначаються правовий статус держслужбовця, порядок вступу на держслужбу, її проходження та припинення. Посади держслужбовців залежно від характеру та обсягу посадових повноважень розбиті на 5 груп і 19 підгруп, передбачається 9 рангів держслужбовців.

Згідно з документом держслужбовці не мають права демонструвати свої політичні погляди під час виконання службових обов’язків, організовувати страйки і брати в них участь. Не сумісна з держслужбою підприємницька діяльність, інша оплачувана діяльність (крім викладацької, наукової, творчої, медичної, інструкторської та суддівської в спорті). За держслужбовцями закріплюється право вимагати письмового підтвердження даного керівником доручення, якщо воно викликає сумніви на предмет законності. Письмове підтвердження звільняє їх від відповідальності за дії за дорученням, за винятком випадків виконання явно злочинного доручення.

Вступ на посаду держслужбовцям можливо лише після проходження конкурсу, який полягає в тестуванні і співбесіді. Законом передбачений випробувальний термін тривалістю від 60 до 120 календарних днів, а також підвищення професійної компетентності раз на три роки. Оцінений службової діяльності держслужбовця згідно з документом проводиться з метою визначення якості виконання ним своїх обов’язків, а також з метою планування кар’єрного зростання. Оцінювання проводиться щорічно безпосереднім керівником.

Умови проходження та припинення державної служби приведено у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї». Зокрема, встановлено обов’язок державного службовця запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв пiд час проходження державної служби, а невжиття передбачених законодавством заходiв щодо усунення конфлiкту iнтересiв вважається дисциплiнарним проступком.

Розширено перелiк пiдстав для припинення державної служби у зв’язку з набранням законної сили рiшенням щодо притягнення державного службовця до адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, наявнiстю вiдносин безпосередньої пiдпорядкованостi близьких осiб.

Схему посадових окладів держслужбовців щорічно буде встановлювати КМУ. Законом для них встановлена пенсія в розмірі 80% зарплати. При виході на пенсію держслужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 посадових окладів, за умови наявності стажу держслужби не менше 10 років.

Закон набуде чинності з 1 січня 2013