...
Реєструйся

Прийнято новий Бюджетний кодекс України


Верховна Рада України прийняла новий Бюджетний кодекс (від 8 липня 2010 року № 2456-VI), яким визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного
процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного
законодавства.

Новим кодексом регулюються відносини, що виникають у
процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про
їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також
питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Згідно з пунктом 1
розділу VI Прикінцевих положень нового Бюджетного кодексу України попередній
Бюджетний кодекс України визнано таким, що втратив чинність.

Кодекс, крім деяких його положень, набуває чинності з 1 січня 2011 року.

Пункт 2 частини другої статті 60 та пункти 3 і 5 частини другої статті 61, набувають чинності з 1 січня 2013 року.

Пункт 3 частини другої статті 60 нового Бюджетного кодексу України діє до 1 січня 2013 року.

Офіційне опублікування:

Голос України, 04.08.2010, № 143