Про документи про підвищення кваліфікації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 січня 2016 року N 34

Про документи про підвищення кваліфікації

Відповідно до частини дев’ятої статті 47 Закону України “Про освіту”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою врегулювання питання щодо виготовлення, видачі та обліку документів про підвищення кваліфікації наказую:

1. Затвердити примірний перелік інформації, яка повинна міститися у документі про підвищення кваліфікації, що додається.

2. Рекомендувати закладам післядипломної освіти (відповідним структурним підрозділам вищих навчальних закладів / наукових установ) ведення обліку виданих документів про підвищення кваліфікації у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи).

У книзі обліку рекомендовано відображати такі дані:

  • порядковий реєстраційний номер;
  • прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано документ;
  • номер та серія документа;
  • дата видачі документа;
  • підпис особи, яка видала документ;
  • підпис особи, яка отримала документ.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.) довести цей наказ до відома закладів післядипломної освіти (відповідних структурних підрозділів вищих навчальних закладів / наукових установ).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

Міністр

С. М. Квіт

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
19 січня 2016 року N 34

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
інформації, яка повинна міститися в документі про підвищення кваліфікації

1. Назва документа про післядипломну освіту.
2. Прізвище, ім’я, по батькові слухача.
3. Повне найменування закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи) із зазначенням форми власності та підпорядкування.
4. Строки навчання у закладі післядипломної освіти (відповідному структурному підрозділі вищого навчального закладу / наукової установи).
5. Назва програми (курсу, спецкурсу, семінару, тренінгу) підвищення кваліфікації.
6. Перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.
7. Назва теми випускної роботи з оцінкою (якщо це передбачено навчальним планом).
8. Серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації, які самостійно визначаються закладом післядипломної освіти (відповідним структурним підрозділом вищого навчального закладу / наукової установи) за формою “CC XXXXXXXX/YYYYYY-ZZ”, де CC – серія документа, позначена кириличними літерами, XXXXXXXX – ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, YYYYYY – порядковий номер документа в межах даної серії, ZZ – останні дві цифри року видачі документа.
9. Посада, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи).

Директор департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

 

Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...