...
Реєструйся

Про оформлення додаткової післяпологової відпустки при патологічних пологах


Як оформлюються додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах і багатоплідній вагітності?

Відповідно до статті 179 КЗпП і статей 17 і 20 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку (листка непрацездатності) загальною тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, але в межах терміну, визначеного лікарем у листку непрацездатності.

Жінкам, що належать до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається загальною тривалістю 180 календарних днів (п. 10 частини першої ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ).

Додаткові дні післяпологової відпустки у разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді оформляються окремим (додатковим) бланком листка непрацездатності, який видається за місцем спостереження вагітної, затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок ще й керівником цього медичного закладу (п. 9 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406). Цей листок непрацездатності видається на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до І–ІV категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Підставою для його видачі є довідка зі стаціонару лікувально-профілактичного закладу, де відбувалися пологи, яка обов’язково має бути засвідченою підписом головного лікаря та печаткою цього закладу (п. 6.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455).

«Довідник кадровика»
Ірина ЄРЕМЕНКО,

експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності