Реєструйся

Про організацію позачергової перевірки знань посадових осіб та фахівців з питань охорони праці підприємств


Загальна норма щодо навчання з питань охорони праці під час прийняття на роботу і в процесі роботи закріплена статтею 18 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон). Відповідно до цієї статті Закону порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з  питань  охорони  праці  визначається  типовим  положенням,   що затверджується  центральним  органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Порядок проведення навчання з питань охорони праці  врегульовано Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — Типове положення). Вимоги цього Типового положення є обов’язковими для виконання усіма центральними,  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та  суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та  видів  діяльності. 

            Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві визначена у розділі 3 Типового положення.

           Підстави для проведення позачергового навчання з питань охорони праці визначені у пункті 5.7 Типового положення.

          Зокрема, позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при  переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду,  що потребує додаткових знань з питань охорони праці.   

           Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий  або  із  смертельним наслідком,  повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку  знань  з  питань  охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідування   встановлено  факт порушення   ними  вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

           Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами  з  охорони  праці  може проводитися у формі семінарів.

          Щодо питання про обов’язковість проведення перед перевіркою знань лекцій, семінарів та консультацій слід зазначити наступне.

          Пунктом 3.8 Типового положення встановлено, що перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для  працівників  організується  навчання:   лекції, семінари та консультації.

          Разом з тим, відповідно до пункту 3.5 Типового положення навчання
з питань  охорони  праці  може  проводитись  як традиційними  методами,  так  і  з  використанням  сучасних  видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання:  аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів.

          Пунктом 3.3 Типового положення визначено, що організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників,  у тому числі під час  професійної  підготовки, перепідготовки   та   підвищення   кваліфікації   на  підприємстві здійснюють працівники служби кадрів  або  інші  спеціалісти,  яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

          Необхідність організації лекцій, семінарів та консультацій перед перевіркою знань з питань охорони праці, в залежності від функціональних обов’язків працівників та обсягу виконуваної ними роботи, визначається у кожному кокретному випадку.

          Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії підприємства з перевірки знань та затверджується роботодавцем (пункт 3.12 Типового положення).

 

 

 

Перший заступник Голови Держгірпромнагляду                                                           В.А.Шайтан

Матеріали до теми


Які зміни внесено до Порядку розслідування нещасних випадків і професійних захворювань?
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 59 унесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, ...
Заборони для персоналу підприємства під час раптового відключення електроенергії: відповідь із посібника
Наразі чимало підприємств не можуть функціонувати в ефективному режимі через перебої з електропостачанням. У зв’язку із цим пропонуємо переглянути одне ...