Передплати журнал

Про організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Держпраці України


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 17 вересня 2013 року N 151

Про організацію роботи телефонної “гарячої лінії” Держпраці України

З метою підвищення ефективності роботи Держпраці України зі зверненнями громадян, об’єктивного, всебічного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України, відповідно до статті 40 Конституції України, абзацу десятого пункту 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” наказую:

1. Організувати та забезпечити роботу телефонної “гарячої лінії” Держпраці України (далі – телефонна “гаряча лінія”).

2. Управлінню правового та адміністративного забезпечення (Дегнера І. А.):

2.1. Забезпечити організацію роботи телефонної “гарячої лінії” у приміщенні Держпраці України за адресою: вул. Б. Хмельницького 51-б, у кімнаті N 5 з 9-00 до 18.00 з понеділка по четвер, та з 9.00 до 16.45 – у п’ятницю, без перерви на обід, за номером: (044) 288-10-00;

2.2. Провадити організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою телефонної “гарячої лінії”;

2.3. Забезпечити щомісячне узагальнення інформації про результати роботи телефонної “гарячої лінії”, надавати її Голові Держпраці України.

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення та бухгалтерського обліку (Скляренко В.):

3.1. Здійснити матеріально-технічне забезпечення телефонної “гарячої лінії”;

4. Сектору взаємодії зі ЗМІ, громадськістю та міжнародними організаціями (Руднєва В. Ю.):

4.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держпраці України;

4.2. Забезпечувати щомісячно розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці України узагальнену інформацію про результати роботи телефонної “гарячої лінії”.

5. Директору Департаменту контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість (Артюх С. О.), начальнику Управління правового та адміністративного забезпечення (Дегнері І. А.), завідувачу сектору взаємодії зі ЗМІ, громадськістю та міжнародними організаціями (Руднєвій В. Ю.), працівники яких задіяні у роботі телефонної “гарячої лінії”:

5.1. забезпечити виконання цього наказу в межах повноважень;

5.2. забезпечити участь у чергуванні на телефонній “гарячій лінії” посадових осіб Держпраці України, у межах виконання ними своїх планових завдань та функцій;

5.3. надавати необхідну допомогу черговим на телефонній “гарячій лінії” у межах компетенції відповідних структурних підрозділів Держпраці України;

5.4. надавати можливість скористатися обідньою перервою черговим, які працювали у першу зміну (з 9.00 до 14.00);

5.5. провести інструктаж працівників, які будуть залучені до чергування на телефонній “гарячій лінії”.

6. Затвердити графік чергування на телефонній “гарячій лінії” посадових осіб Держпраці України (додаток 1).

7. Посадовим особам, задіяним у чергуванні на телефонній “гарячій лінії”, забезпечити облік телефонних дзвінків та звернень, що надходять, у журналі обліку за встановленою формою (додаток 2).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпраці України Шарого О. О.

Голова В. І. Яцкін
Додаток 1 до наказу Держпраці
України 17.09.2013 N 151

Графік чергування структурних підрозділів на телефонній “гарячій лінії” Держпраці України

Дні тижня з 9.00 до 14.00 з 14.00 до 18.00
(п’ятниця до 16.45)
понеділок Відділ законодавства про працю (стосовно питань додержання законодавства про працю) Відділ державного нагляду за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів (стосовно питань здійснення контрольно-наглядової діяльності)
вівторок Відділ з питань додержання законодавства працевлаштування інвалідів та інших категорій населення (стосовно питань невиконання нормативу працевлаштування інвалідів та законодавства про зайнятість населення) Відділ з питань застрахованих осіб та дитячої праці (стосовно питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, порушення трудових прав)
середа Відділ юридичного забезпечення (стосовно питань державного нагляду (контролю) у сфері праці) Відділ законодавства про працю (стосовно питань додержання законодавства про працю)
четвер Відділ аналітичного забезпечення (стосовно питань діяльності територіальних органів Держпраці України) Відділ державного нагляду за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів (стосовно питань здійснення контрольно-наглядової діяльності)
п’ятниця Сектор взаємодії зі ЗМІ, громадськістю та міжнародними організаціями (стосовно питань взаємодії Держпраці України з громадськістю та ЗМІ) Відділ контролю та звернень громадян (стосовно питань порядку розгляду звернень громадян)

Примітка. Начальники відділів Департаменту контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість та Управління правового та адміністративного забезпечення в кінці кварталу розробляють графік чергування працівників відповідного відділу та надають його на погодження керівникам підрозділів до 1 числа місяця наступного кварталу. Узагальнений графік чергувань затверджується першим заступником Голови Держпраці України Зеновим Р. М.

Додаток 2 до наказу Держпраці
України 17.09.2013 N 151

Журнал обліку телефонних дзвінків та звернень, що надійшли на телефонну “гарячу лінію” Держпраці України

N П. І. П. заявника
(за бажанням заявника)
Контактні дані заявника
(регіон – обов’язково, інше за бажанням заявника)
Суть питання заявника (обов’язково) Результати спілкування чергового (зміст відповіді), у разі необхідності відомості про залучення інших підрозділів тощо (обов’язково)
1 2 3 4 5
         

____________

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...