...
Реєструйся

Про особливості призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності резервістам, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. N 691
Київ

Про особливості призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності резервістам, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Особі, яка проходить службу у військовому резерві військових формувань і призначена для їх комплектування у мирний та воєнний час (далі – резервіст) та інвалідність якої настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов’язків служби у військовому резерві, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі:
250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, – у разі встановлення інвалідності I групи;
200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, – у разі встановлення інвалідності II групи;
150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, – у разі встановлення інвалідності III групи.
2. Резервісту, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків служби у військовому резерві, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, виплачується одноразова грошова допомога залежно від ступеня втрати працездатності, що установлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності.
3. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюються відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 975 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 6, ст. 161).
4. Міністерству внутрішніх справ, іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і правоохоронними органами, та органам державної влади, військовим формуванням та правоохоронним органам, у яких передбачено проходження служби у військовому резерві резервістами:
забезпечити реалізацію цієї постанови у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на їх утримання;
у разі необхідності подати Міністерству фінансів пропозиції щодо перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу відповідних бюджетних призначень на 2015 рік.
5. Дія цієї постанови поширюється на резервістів, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції, після набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 р. N 405 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК


Матеріали до теми


Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...
Пропонується прийняти за основу законопроєкт щодо удосконалення правого регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи
У Верховній Раді України 8 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Постанови про прийняття за основу проєкту Закону України про внесення ...