Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Про підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

1. В Інституті фтизіатрії і пульмонології медичним працівникам підвищено посадовий оклад на 60 % за роботу із заразною формою туберкульозу. Чи провадиться таке підвищення молодшому науковому співробітникові, старшому науковому співробітникові, головному науковому співробітникові та завідувачу відділення фтизіатрії, які працюють у відділеннях для хворих на заразні форми туберкульозу, а також у зоні високого ступеня ризику інфікування та захворювання на туберкульоз? Усі наукові співробітники — лікарі і мають відповідну лікарську категорію.
 
2. Чи виплачується надбавка за тривалість безперервної роботи науковим співробітникам, які мають диплом лікаря та лікарську категорію?
 

1. Як відомо, науково-дослідні інститути медичного профілю складаються із наукових та клінічних підрозділів. В останніх перебувають на лікуванні хворі, і ці підрозділи фінансуються так само, як і заклади охорони здоров’я, що безпосередньо займаються медичною діяльністю. На працівників клінічних підрозділів повністю поширюються всі умови оплати праці, установлені наказами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики України. Тому до працівників клінічних підрозділів Інституту фтизіатрії і пульмонології застосовуються Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 року № 308/519 (із змінами).

Інститут фтизіатрії і пульмонології підпорядковується Національній академії медичних наук України, якій надано право самостійно (за погодженням з Міністерством соціальної політики України) установлювати умови оплати праці для працівників наукових підрозділів. Поки що Академія не розробила та не затвердила постанови щодо змін умов оплати праці тих наукових працівників, які безпосередньо працюють з хворими на активні форми туберкульозу і наражаються на ризик захворіти на цю небезпечну хворобу.

Радимо підготувати для Академії свої пропозиції щодо конкретних категорій наукових працівників, яким потрібно встановити підвищення посадових окладів на 30 або 60 % як таким, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз. При цьому слід чітко зазначити час (повний робочий день чи не менше половини робочого часу), протягом якого науковий працівник повинен працювати з такими хворими, щоб мати право на підвищення посадового окладу. Крім того, потрібно обрахувати додаткові кошти, які для цього знадобляться, що надзвичайно важливо в умовах обмеженого фінансування Академії.

2. Що стосується надбавки за тривалість безперервної роботи в державних закладах охорони здоров’я, то згідно з Порядком виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418, вона встановлюється для тих категорій працівників, які обіймають посади лікарів усіх лікарських спеціальностей, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (стара назва — «середній медичний персонал») та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у державних закладах охорони здоров’я (біологи, зоологи, бактеріологи тощо). Наукові працівники в цьому переліку не означені. Але якщо такий науковий працівник працює за сумісництвом в державних закладах охорони здоров’я як лікар, то він матиме право на надбавку за тривалість безперервної роботи.

 

Журнал «Довідник кадровика»

Тамара МАЦЕНКО,

головний спеціаліст департаменту організаційної роботи Федерації профспілок України